Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
211. - Obsługa w JSW S.A. KWK Pniówek przenośników taśmowych odstawy głównej dołowej oraz odstawy zbiorczej wraz z utrzymaniem i konserwacją 2019-11-14 2019-12-13 10:00
212. - Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń obiegu wozów w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka 2019-11-14 2019-12-02 10:00
213. - Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych ZPMW w JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów 2019-11-14 2019-12-09 10:00
214. - Dostawa 4 ciągników manewrowych akumulatorowych wraz z belkami transportowymi dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka oraz Ruch Borynia 2019-11-12 2019-12-05 10:00
215. - Dostawy do KWK Pniówek olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-08 2019-11-20 09:00
216. - Dostawy do KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-08 2019-11-20 08:00
217. - Dostawy do KWK Knurów-Szczygłowice i KWK Budryk olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-08 2019-11-20 10:00
218. - Remont i modernizacja kombajnu chodnikowego typu AM-75Ex-S/154 dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia 2019-11-08 2019-11-20 10:00
219. - Remont kapitalny kombajnu chodnikowego typu MR-340X-Ex-S/nr 133 dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia 2019-11-08 2019-11-20 10:00
220. - Dostawa do JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice sześciu przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm 2019-11-08 2019-11-21 10:00
221. - Wykonanie prac przy transporcie dołowym oraz prac pomocniczych związanych z utrzymaniem ciągów technologicznych zakładu górniczego w JSW S.A. KWK Borynia- Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia 2019-11-07 2019-11-21 10:00
222. - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla kolejek podwieszanych spalinowych produkcji Scharf dla Zakładów JSW S.A. 2019-11-07 2020-01-30 10:00
223. - Najem trzech nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek, 2019-11-07 2019-11-20 10:00
224. - Świadczenie usługi utrzymania ruchu górniczego wyciągów szybowych wraz z infrastrukturą wokół szybu oraz wykonywaniu bieżących robót w szybie 1 Bzie w JSW SA KWK Bzie-Dębina w budowie 2019-11-06 2019-11-18 10:00
225. - Wykonanie instalacji dosilania kopalnianej sieci przeciwpożarowej wodą pozyskiwaną z osadników wodnych komory pomp głównego odwadniania przy szybie Foch I na poziomie 650 m w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2019-11-06 2020-03-06 10:00
226. - Wykonywanie otworów odmetanowania i otworów zabezpieczających w profilaktyce zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał na podstawie projektów robót wiertniczych oraz projektów odmetanowania i technologii w Zakładach JSW S.A. 2019-11-06 2019-12-02 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne