Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
211. 107/P/23 Kompleksowe utrzymanie budynków socjalno-technicznych na terenie szybu VI JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie 2023-09-11 2023-10-09 10:00
212. 64/P/23 Obsługa i konserwacja agregatów chłodniczych o mocy 3 MW zabudowanych na poziomie 838 m, chłodnic wyparnych wody zabudowanych na poziomie 823 m oraz urządzeń chłodniczych lokalnych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” 2023-09-08 2023-10-05 10:00
213. 91/P/23 Dostawa do zakładów JSW S.A. aparatów tlenowych ucieczkowych, treningowych wraz ze szkoleniem 2023-09-08 2023-10-02 09:00
214. 82/P/23 Obsługa i konserwacja tras przenośników taśmowych odstawy oddziałowej robót przygotowawczych w JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-09-08 2023-10-05 10:00
215. 95/P/23 Drążenie drążenie w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia”: chodnika C-32a w pokładzie 504/1 w złożu „Borynia”, w pokładzie 505/1 łg oraz 505/1-2, 505/1 łd-505/2, 505/1, 505/1 łd w złożu „Jas-Mos 1” oraz przecinki ścianowej C-32a w pokładzie 505/1-2, 505/1 łd-505/2, 505/1, 505/1 łd (...) 2023-09-06 2023-10-03 10:00
216. 85/P/23 Modernizacja w JSW S.A. KWK „Budryk” przyłącza 6kV RMWIIIN oraz układu sterowania maszyny wyciągowej MWIIIN wraz z układem kompensacji mocy biernej 2023-09-06 2023-10-06 10:00
217. 92/P/23 Najem poremontowego kombajnu chodnikowego o możliwości urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-09-06 2023-09-27 10:00
218. 99/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł oraz listew i obejm zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-09-06 2023-10-02 09:00
219. 109/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowego kleju organiczno-mineralnego o podwyższonej adhezji do wzmacniania słabych stropów, ociosów i spągów wyrobisk chodnikowych, wzmacniania czoła drążonych przodków chodnikowych oraz wzmacniania calizny węglowej z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-09-06 2023-10-03 09:00
220. 83/P/23 Rozbudowa powierzchniowej centralnej stacji klimatyzacji przy szybie VI dla schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej w JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-09-05 2024-06-07 11:00
221. 109/P/23 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centralnej stacji klimatyzacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice” 2023-09-05 2023-10-02 10:00
222. 79/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” 3 nowych mobilnych wozów wiertniczych wraz z wyłącznikiem stycznikowym 2023-09-05 2023-09-21 09:00
223. 67/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK ”Budryk” trzech nowych spągoładowarek z wyposażeniem elektrycznym 2023-09-05 2023-10-02 10:00
224. 88/P/23 Remont i legalizacja urządzeń typu: Xam-5600, Xam-5000, X-dock dla zakładów JSW S.A. 2023-09-05 2023-10-02 10:00
225. 63/P/23 Wykonanie otworów badawczych rdzeniowych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” 2023-09-05 2023-09-20 10:00
226. 80/P/23 Świadczenie na rzecz Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do maszyn i urządzeń produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. 2023-09-01 2023-10-26 11:00
227. 117/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-08-25 2023-10-11 09:00
228. 75/P/23 Dostawa dla JSW S.A. KWK „Budryk” trzech podwieszonych ciągników spalinowych z zestawami transportowymi oraz dwóch podwieszonych ciągników spalinowych z zestawami lekkich belek transportowych wraz z wózkami hamulcowymi do ich zabezpieczenia 2023-08-23 2023-09-29 10:00
229. 54/P/23 Dostawa, zabudowa i uruchomienie w JSW S.A. KWK „Budryk” nadążnego, automatycznego układu kompensacji mocy biernej 2023-08-23 2023-10-10 10:00
230. 115/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-08-23 2023-09-07 09:00
231. 29/P/23 Zaprojektowanie, dostawa i zabudowa części dołowej Układu Klimatyzacji Centralnej o mocy chłodniczej 7,2 MW z możliwością rozbudowy do 10,8 MW w JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów 2023-08-23 2024-02-29 11:00
232. 66/P/23 Drążenie upadowej transportowej do poziomu 1120 m w JSW S.A KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” 2023-08-16 2023-09-05 10:00
233. 71/P/23 Czyszczenie komory OS na poziomie 1080 z nagromadzonego osadu w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka” 2023-08-16 2023-09-11 10:00
234. 72/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” 3 nowych ładowarek z wysypem bocznym wraz z wyłącznikiem stycznikowym oraz dodatkowym osprzętem 2023-08-11 2023-09-20 10:00
235. 112/PM/23 Dostawy do JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch Zofiówka elementów do budowy rurociągu ppoż. 2023-08-11 2023-08-30 09:00
236. 81/P/23 Remont i legalizacja metanomierzy indywidualnych i przenośnych dla zakładów JSW S.A. 2023-08-11 2023-09-08 10:00
237. 114/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek i zestawów naprawczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-08-11 2023-08-29 09:00
238. 102/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-08-09 2023-08-25 09:00
239. 33/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” urządzeń transportu podwieszonego pod ziemią 2023-08-08 2023-09-11 10:00
240. 73/P/23 Najem poremontowego kombajnu chodnikowego o możliwościach wykonania wyrobiska w skałach o minimalnej wytrzymałości na ściskanie Rc 100MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2023-08-08 2023-09-11 10:00
Legenda
- Current
- Archive