Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
211. 89/P/22 Modernizacja obwodów wzbudzania, sterowania i aparatury kontrolno-pomiarowej stacji wentylatorów głównych przy szybie IV w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-01-25 2023-03-15 10:00
212. 105/P/22 Świadczenie dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” usługi utrzymania sprawności technicznej ciągów technologicznych 2023-01-20 2023-02-07 10:00
213. 99/P/22 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” dwóch kompletnych niestacjonarnych agregatów wody lodowej typu woda/woda o mocy chłodniczej 600kW każdy 2023-01-20 2023-02-16 10:00
214. 40/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-01-18 2023-02-03 09:00
215. 38/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. emalii, farb, rozcieńczalników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-01-17 2023-02-13 09:00
216. 57/P/22 Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń obiegu wozów w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka” 2023-01-13 2023-02-10 10:00
217. 36/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. części do wciągników i podciągarek z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-01-13 2023-01-30 09:00
218. 84/P/22 Drążenie w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice Przecznicy Va na poziomie 650m – Etap II 2023-01-10 2023-02-10 10:00
219. 13/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych pian fenolowych i mocznikowo-formaldehydowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-01-10 2023-01-27 09:00
220. 34/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. odciągów z łańcuchem (pakiet 5 pozycji) w łącznej ilości 4 942 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-01-10 2023-01-26 09:00
221. 39/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-01-09 2023-01-25 09:00
222. 102/P/22 Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej punktu wydawania aparatów ucieczkowych, metanomierzy, mierników jedno i wielogazowych w JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-01-09 2023-02-03 10:00
223. 94/P/22 Dostawa sprężonego powietrza do JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” 2023-01-09 2023-02-22 10:00
224. 98/P/22 Wykonywanie wierceń otworów bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK "Pniówek" 2023-01-04 2023-01-23 10:00
225. 87/P/22 Dostawa 4 palników pyłowych do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK "Pniówek" wraz z modernizacją ciągu (systemu) suszarniczego 2023-01-02 2023-01-30 10:00
226. 103/P/22 Wykonywanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych z zakresu badań urządzeń górniczych i ich elementów dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A. 2022-12-28 2023-01-13 10:00
227. 35/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych i niegazowanych oraz soków owocowych 100 % z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-12-27 2023-01-17 09:00
228. 30/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-12-20 2023-01-10 09:00
229. 82/P/22 Remont okresowy wentylatorów głównego przewietrzania typu WPR 200/1,8 nr 3 przy szybie III, nr 7 przy szybie V oraz wymianę wirnika wentylatora nr 2 przy szybie III w KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia” 2022-12-16 2023-01-30 10:00
230. 31/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek z włókien poliestrowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-12-16 2023-01-12 09:00
231. 32/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewnianych elementów do wykonania stosów podpornościowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-12-14 2023-01-03 09:00
232. 33/PM/23 Dostawy do KWK Pniówek obudowy chodnikowej specjalnej ŁPzm/V36/4/6,7x4,4 lub równoważnej w gat. stali S560W/Re 560 MPa lub równoważnym ze strzemionami SD V36 w ilości 500 kpl. z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-12-12 2022-12-29 09:00
233. 29/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. obuwia roboczego i specjalistycznego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-12-12 2023-01-11 09:00
234. 28/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-12-09 2022-12-28 09:00
235. 25/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. flokulantów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-12-07 2023-01-23 09:00
236. 26/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. odczynników do flotacji węgla z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-12-07 2023-01-20 09:00
237. 23/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. magnetytu w ilości 1 650 t z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-12-06 2022-12-21 09:00
238. 27/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-12-06 2023-01-12 09:00
239. 12/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-12-06 2022-12-22 09:00
240. 21/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do podajników taśmowych typu PDT-Sigma 800, PDT-Sigma 1000, zestawu urządzeń Anakonda oraz podajnika taśmowego PTU-600/1000 wersja 800 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-12-05 2022-12-22 09:00
Legenda
- Current
- Archive