Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
661. 6/P/20 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-03-10 2020-04-03 10:00
662. 54/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, elementów do urządzenia UPP i zmechanizowanego zespołu podścianowego AZIS-1200 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-03-06 2020-09-15 09:00
663. 57/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin stalowych ocynkowanych ogólnego przeznaczenia z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-03-05 2020-03-20 09:00
664. 58/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. części do pomp klejowych JWPD oraz DNPD (pakiet 45 pozycji) w łącznej ilości 735 kpl. i 952 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-03-05 2020-03-23 09:00
665. 36/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. tarcicy, deseczek do zapór pyłowych, desek sosnowych obrzynanych kl. II i III, bali sosnowych pomostowych kl. I i II, bali sosnowych obrzynanych kl. I i II, bali dębowych i bukowych, desek bukowych, desek okorkowych 2020-03-05 2020-03-16 09:00
666. 56/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-03-04 2020-03-18 09:00
667. 3/P/20 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych do urządzeń produkcji P.P.H.U. Martech-Plus Marcin Mistarz Sp. J. dla Zakładów JSW S.A. 2020-03-04 2020-03-17 10:00
668. 59/P/WRP/20 Dstawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-28 2020-03-27 09:00
669. 7/P/20 Najem dwóch nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 110 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie 2020-02-21 2020-03-18 10:00
670. 45/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, urządzenia przekładkowego, urządzenia przesuwającego PAT, przekładni i części do przekładni z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-21 2020-04-07 09:00
671. 52/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-21 2020-03-10 09:00
672. 51/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-02-21 2020-04-10 09:00
673. 42/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-20 2020-04-09 08:00
674. 53/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. zasuw, zaworów, przepustnic, regulatorów i sterowników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-19 2020-03-24 09:00
675. 48/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. części do wciągarek i podnośników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-02-14 2020-03-17 09:00
676. 50/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. zaworów i szafek hydrantowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-04-06 09:00
677. 38/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych, gospodarczych i górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-03-02 08:00
678. 49/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych: czarnych, ocynkowanych, preizolowanych, z wkładką polietylenową lub równoważną z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-03-31 08:00
679. 8/P/20 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-02-12 2020-02-28 10:00
680. 46/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-12 2020-03-02 09:00
681. 29/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. noży kombajnowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-11 2020-03-16 08:00
682. 081/P/19 Modernizacja urządzeń do wytwarzania mieszaniny odpadów elektrownianych z wodą dołową oraz płynnych odpadów flotacyjnych w celu ich lokowania w wyrobiskach górniczych oraz przyłączenie instalacji do nowo powstałego otworu technologicznego P-3 2020-02-11 2020-03-13 10:00
683. 44/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. szyn pośrednich i akcesoriów kolejowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-07 2020-02-26 09:00
684. 55/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rękawic ochronnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-07 2020-02-24 09:00
685. 47/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów prostopadłościennych oraz nakryw z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-04 2020-02-20 09:00
686. 41/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. ładunków klejowych poliestrowych i poliuretanowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-27 2020-02-10 09:00
687. 91/P/DZZ/19 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-27 2020-02-12 10:00
688. 2/P/20 Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń obiegu wozów w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka 2020-01-22 2020-02-03 10:00
689. 24/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-22 2020-02-17 09:00
690. 39/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży pożarniczych i armatury do węży z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-22 2020-02-12 08:00
Legenda
- Current
- Archive