Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
661. 69/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-05-03 2021-05-24 09:00
662. 74/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-05-03 2021-07-09 09:00
663. 23/P/21 Najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2021-04-30 2021-06-01 10:00
664. 67/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-04-23 2021-06-08 09:00
665. 20/P/21 Obsługa, konserwacja, naprawa ciągników podwieszanych spalinowych i torowych oraz zabudowa tras kolejek podwieszanych spalinowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 2021-04-23 2021-05-11 10:00
666. 71/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-21 2021-05-10 09:00
667. 70/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów śrubowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-19 2021-05-06 11:00
668. 61/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych i niegazowanych oraz soków owocowych 100 % z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-14 2021-05-27 09:00
669. 64/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów prostopadłościennych, nakryw oraz rynien ściekowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-14 2021-04-29 09:00
670. 18/P/21 Najem dwóch kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK "Jastrzębie-Bzie" 2021-04-14 2021-11-03 09:00
671. 63/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-09 2021-04-29 09:00
672. 62/PM/21 Dostawy do KWK Budryk JSW S.A. obudowy chodnikowej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-04-07 2021-04-23 09:00
673. 4/P/21 Drążenie Przecznicy V na poziomie 850 m w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” 2021-04-07 2021-05-04 09:00
674. 13/P/21 Modernizacja pompowni głównego odwadniania przy szybie „Foch I” na poziomie 650 m wraz z układem zasilania, sterowania i wizualizacji w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” 2021-04-07 2021-10-08 09:00
675. 16/P/21 Obsługa górniczych wyciągów szybowych zainstalowanych w przedziałach południowym i północnym szybu II w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2021-04-07 2021-05-04 09:00
676. 68/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-07 2021-04-29 09:00
677. 56/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. tarcicy, deseczek do zapór pyłowych, desek sosnowych obrzynanych kl. II i III, bali sosnowych pomostowych kl. I i II, bali sosnowych obrzynanych kl. I i II, bali dębowych i bukowych oraz desek okorkowych sosnowych 2021-04-07 2021-04-26 09:00
678. 65/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych wykonanych według norm PN-ISO 1537:1997, PN-ISO 1537/Ak:1997 i PN-M-46606:2010 lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-06 2021-05-07 08:00
679. 66/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży pożarniczych i armatury do węży z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-06 2021-05-18 09:00
680. 2/P/21 Dostawa wraz z zabudową trzech przesiewaczy PZ1 2,4x9,0 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2021-04-02 2021-05-04 10:00
681. 9/P/21 Wiercenie otworów bezrdzeniowych małośrednicowych w KWK „Borynia-Zofiówka” 2021-04-02 2021-04-20 10:00
682. 7/P/21 Obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktu wydawania zapalarek i radiosterowników na Zakładzie Głównym JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-03-31 2021-04-26 10:00
683. 1/P/21 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla maszyn i urządzeń produkcji Sandvik Mining and Construction dla Zakładów JSW S.A 2021-03-31 2021-04-23 10:00
684. 58/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-03-26 2021-05-14 09:00
685. 60/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników INTERMET, PTGm-50/1000, MIFAMA, Gwarek, Pioma z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-26 2021-04-20 08:00
686. 59/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. noży kombajnowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-24 2021-07-06 09:00
687. 12/P/21 Finansowanie zobowiązań zamawiającego wobec dostawców krajowych zewnętrznych (spoza Grupy Kapitałowej JSW) w postaci faktoringu odwrotnego o wartości 50 000 000 PLN 2021-03-22 2021-04-19 10:00
688. 8/P/21 Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktu wydawania posiłków regeneracyjnych w budynku socjalnym przy szybie VI JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie 2021-03-19 2021-04-08 10:00
689. 57/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. prętów okrągłych, płaskich, kwadratowych, żebrowanych, 6-kątnych oraz kalibrowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-17 2021-03-31 09:00
690. 67/P/20 Obsługa, konserwacja, przeglądy, naprawy oraz okresowe kontrole techniczne wszystkich rozdzielń, rozdzielnic dołowych 6kV, urządzeń elektrycznych układów głównego odwadniania na poz. 713 i 950 oraz pompowni pomocniczej na poz. 838 w JSW S.A. 2021-03-12 2021-03-30 10:00
Legenda
- Current
- Archive