Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
691. 086/P/19 Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu IV od poziomu 856 do poziomu 969 wraz z wykonaniem jednostronnego wlotu szybowego na poziomie 969 2020-01-16 2020-02-18 09:00
692. 068/P/19 Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu III wraz z wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych do poz. 1000 2020-01-13 2020-02-04 10:00
693. 046/P/19 Budowa przy szybie VI położonym w JSW S.A. KWK Budryk Głównej Rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-3 dla potrzeb kogeneracji i poprawy warunków zasilania obiektów 2020-01-02 2020-02-14 10:00
694. 37/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji, elementów górniczych wyciągów szybowych oraz elementów przyszybowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-30 2020-03-09 12:30
695. 048/P/19 Modernizacja w JSW S.A. KWK Budryk głównych rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-1 i RG-2 dla potrzeb kogeneracji i poprawy warunków zasilania obiektów zakładu górniczego 2019-12-23 2020-02-10 10:00
696. 078/P/19 Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej punktu wydawania aparatów ucieczkowych, metanomierzy, mierników jedno i wielogazowych w JSW S.A. KWK Budryk 2019-12-23 2020-01-13 10:00
697. 21/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. segmentów do trasy przenośnika taśmowego B1200 oraz części zamiennych do tras przenośników taśmowych GWAREK i PIOMA z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-23 2020-01-23 09:00
698. 25/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-23 2020-01-14 09:00
699. 31/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. obuwia roboczego i specjalistycznego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-20 2020-01-28 09:00
700. 32/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu ogólnego zastosowania i rur VICTAULIC lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-20 2020-01-21 09:00
701. 35/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. odciągów, zaczepów i zawiesi trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-20 2020-01-20 09:00
702. 26/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. pian izolacyjnych mocznikowo-formaldehydowych, pian do wypełniania pustek w górotworze oraz uszczelniania wykładki w wyrobiskach korytarzowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-18 2020-01-13 09:00
703. 33/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłu kamienno-wapiennego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2019-12-17 2020-01-14 10:00
704. 18/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rynien, koryt i członów do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-16 2020-01-17 09:00
705. 28/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-16 2020-01-28 09:00
706. 30/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży hydraulicznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-16 2020-01-20 09:00
707. 085/P/19 Najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice 2019-12-13 2020-01-31 10:00
708. 10/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. obudowy chodnikowej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-13 2020-01-29 09:00
709. 08/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. oleju napędowego i opałowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-12 2020-01-23 09:00
710. 17/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych oraz niegazowanych i soków owocowych 100 % z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-12 2020-01-07 08:00
711. 27/P/WRP/20 Dostaw do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-11 2020-01-08 10:00
712. 34/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. mieszanin popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.82 oraz popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.02 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-11 2020-03-16 09:00
713. 079/P/19 Obsługa i konserwacja przenośników taśmowych odstawy oddziałowej robót przygotowawczych w JSW S.A. KWK Budryk 2019-12-11 2020-01-27 10:00
714. 19/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. części zamiennych do przenośników taśmowych dołowych produkcji PIOMA z grupy FAMUR S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-11 2020-01-09 09:00
715. 23/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-10 2020-02-07 10:00
716. 22/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-10 2020-01-08 09:00
717. 13/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. strzemion SDS V29 oraz V32/36 według dokumentacji JSW S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-10 2020-01-08 09:00
718. 11/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. kotew z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-10 2020-01-10 08:00
719. 20/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-10 2020-01-09 09:00
720. 080/P/19 Montaże i demontaże sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice 2019-12-06 2020-01-02 10:00
Legenda
- Current
- Archive