Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
691. 9/P/21 Wiercenie otworów bezrdzeniowych małośrednicowych w KWK „Borynia-Zofiówka” 2021-04-02 2021-04-20 10:00
692. 7/P/21 Obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktu wydawania zapalarek i radiosterowników na Zakładzie Głównym JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-03-31 2021-04-26 10:00
693. 1/P/21 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla maszyn i urządzeń produkcji Sandvik Mining and Construction dla Zakładów JSW S.A 2021-03-31 2021-04-23 10:00
694. 58/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-03-26 2021-05-14 09:00
695. 60/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników INTERMET, PTGm-50/1000, MIFAMA, Gwarek, Pioma z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-26 2021-04-20 08:00
696. 59/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. noży kombajnowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-24 2021-07-06 09:00
697. 12/P/21 Finansowanie zobowiązań zamawiającego wobec dostawców krajowych zewnętrznych (spoza Grupy Kapitałowej JSW) w postaci faktoringu odwrotnego o wartości 50 000 000 PLN 2021-03-22 2021-04-19 10:00
698. 8/P/21 Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktu wydawania posiłków regeneracyjnych w budynku socjalnym przy szybie VI JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie 2021-03-19 2021-04-08 10:00
699. 57/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. prętów okrągłych, płaskich, kwadratowych, żebrowanych, 6-kątnych oraz kalibrowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-17 2021-03-31 09:00
700. 67/P/20 Obsługa, konserwacja, przeglądy, naprawy oraz okresowe kontrole techniczne wszystkich rozdzielń, rozdzielnic dołowych 6kV, urządzeń elektrycznych układów głównego odwadniania na poz. 713 i 950 oraz pompowni pomocniczej na poz. 838 w JSW S.A. 2021-03-12 2021-03-30 10:00
701. 55/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. kotew z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-08 2021-03-24 08:00
702. 10/P/21 Najem ośmiu nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” 2021-03-05 2021-03-26 10:00
703. 11/P/21 Świadczenie usług transportowych autobusami i busem dla JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”. 2021-03-05 2021-03-22 10:00
704. 69/P/20 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów zespołów dla kombajnów ścianowych produkcji Famur S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2021-03-05 2021-04-30 10:00
705. 48/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-03-05 2021-04-06 09:00
706. 47/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do podajników taśmowych typu PDT-Sigma 800, PDT-Sigma 1000, zestawu urządzeń Anakonda oraz podajnika taśmowego PTU-600/1000 wersja 800 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia 2021-03-02 2021-03-30 09:00
707. 52/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. worków do transportu materiałów sypkich, rękawów do wykładki mechanicznej, pojemników do budowy pasów podpornościowo – izolacyjnych, pojemników tkaninowych, tkaniny podsadzkowej polipropylenowej, tkaniny jutowej i 2021-03-02 2021-06-08 09:00
708. 3/P/21 Dostawa wraz z zabudową kompletnych 4 niestacjonarnych agregatów wody lodowej typu woda/woda o mocy chłodniczej 950-999 kW każdy z osprzętem dla JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” 2021-02-24 2021-05-14 10:00
709. 54/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi i zaczepów trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-23 2021-03-09 09:00
710. 50/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży hydraulicznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-22 2021-03-23 09:00
711. 51/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-22 2021-03-08 09:00
712. 49/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych: czarnych, ocynkowanych, preizolowanych PN40 L-6000 z wkładką polietylenową lub wkładką równoważną z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-22 2021-03-22 09:00
713. 45/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin stalowych ocynkowanych ogólnego przeznaczenia z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-17 2021-03-03 09:00
714. 46/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. ładunków klejowych poliestrowych i poliuretanowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-16 2021-03-30 09:00
715. 53/PM/21 Dostawy do JSW S.A. KWK „Pniówek” materiałów do wykonania modernizacji przenośnika zgrzebłowego ścianowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-16 2021-03-02 09:00
716. 43/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. pian izolacyjnych mocznikowo-formaldehydowych, pian do wypełniania pustek w górotworze oraz uszczelniania wykładki w wyrobiskach korytarzowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-15 2021-03-02 09:00
717. 44/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-12 2021-03-03 09:00
718. 42/PM/21 Dostawy do KWK Knurów – Szczygłowice i KWK Budryk olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-10 2021-03-03 08:00
719. 32/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu ogólnego zastosowania, rur z/szwem przewodowych, rur b/szwu kołnierzowych podsadzkowych, rur b/szwu z kołnierzami szyjkowymi i rur b/szwu VICTAULIC lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty 2021-02-08 2021-03-01 09:00
720. 41/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. zaworów i szafek hydrantowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-03 2021-02-15 09:00
Legenda
- Current
- Archive