Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
571. 31/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży gumowych przemysłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-12-27 2022-01-24 09:00
572. 29/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-12-27 2022-01-14 09:00
573. 33/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków ciernych, stropnic podporowo-kotwiowych i uniwersalnych stopnic górniczych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-12-27 2022-02-03 09:00
574. 23/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. obuwia roboczego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-12-27 2022-01-14 09:00
575. 86/P/21 Wykonywanie w JSW S.A. KWK „Budryk” wierceń otworów małośrednicowych rdzeniowych 2021-12-23 2022-01-21 10:00
576. 60/P/21 Świadczenie serwisu wiertnic do wykonywania otworów metanowych i otworów zabezpieczających w profilaktyce zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał 2021-12-17 2022-01-24 10:00
577. 82/P/21 Najem na okres 486 dni kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2021-12-17 2022-01-26 10:00
578. 58/P/21 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” urządzeń dla obiegu wtórnego klimatyzacji centralnej na poziomie 1000 2021-12-15 2022-02-09 10:00
579. 28/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur kołnierzowych z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-12-14 2022-01-14 09:00
580. 75/P/21 Najem na 1090 dni kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2021-12-10 2022-01-24 10:00
581. 73/P/21 Najem czterech kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2021-12-08 2022-01-11 10:00
582. 68/P/21 Remont wentylatorów lutniowych typoszeregu: Korfmann ES, dGAL dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A. 2021-12-07 2022-01-18 10:00
583. 69/P/21 Remont wentylatorów lutniowych typoszeregu: WLE 1000 dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A. 2021-12-07 2022-01-18 10:00
584. 71/P/21 Remont wentylatorów lutniowych dla potrzeb ruchowych zakładów JSW S.A. 2021-12-07 2022-01-18 10:00
585. 70/P/21 Remont wentylatorów lutniowych typoszeregu: WLE 303÷813, ADF dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A. 2021-12-07 2022-01-18 10:00
586. 50/P/21 Dostawa i zabudowa wyposażenia komory rozdzielni WSK na poziomie 900 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2021-12-07 2022-01-05 10:00
587. 31/P/21 Budowa parkingu dla samochodów osobowych w JSW S.A. KWK "Pniówek". 2021-12-07 2022-02-08 10:00
588. 21/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. preparatów do nawilżania pyłów węglowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-12-03 2022-01-11 09:00
589. 25/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb wodnych do zapór przeciwwybuchowych wodnych oraz pojemników do zapór wodnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-12-01 2021-12-16 09:00
590. 24/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-11-30 2021-12-14 09:00
591. 20/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 L-6000 i L-3000 czarnych i ocynkowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-11-26 2021-12-14 09:00
592. 76/P/21 Kompleksowa obsługa placów składowych w JSW S.A. KWK „Jastrzębie – Bzie” 2021-11-26 2022-01-11 10:00
593. 83/P/21 Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS22 dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2021-11-19 2021-12-10 10:00
594. 72/P/21 Obsługa i konserwacja w JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka" ciągników podwieszonych oraz utrzymanie dróg transportu dołowego 2021-11-19 2021-12-16 10:00
595. 81/P/21 Najem na okres 740 dni kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-11-15 2021-12-07 10:00
596. 80/P/21 Najem na okres 760 dni kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-11-15 2021-12-07 10:00
597. 67/P/21 Wykonywanie w JSW S.A. KWK „Budryk” wierceń otworów małośrednicowych bezrdzeniowych 2021-11-15 2021-12-02 10:00
598. 49/P/21 Remont przenośników kubełkowych zabudowanych w JSW S.A. Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” 2021-11-10 2021-12-07 10:00
599. 56/P/21 Dostawa i uruchomienie w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” nadążnego, automatycznego układu kompensacji mocy biernej 2021-11-09 2021-12-21 10:00
600. 66/P/21 Wykonywanie w JSW S.A. KWK „Pniówek” wierceń otworów bezrdzeniowych 2021-11-08 2021-11-24 09:00
Legenda
- Current
- Archive