Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
571. 26/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb wodnych do zapór przeciwwybuchowych wodnych oraz pojemników do zapór wodnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-23 2021-01-12 09:00
572. 27/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-23 2021-01-18 08:00
573. 30/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-22 2021-01-08 09:00
574. 55/P/20 Obsługa hydraulicznych wywrotnic wozów wraz z przynależnymi urządzeniami, zlokalizowanych na drogach przewozowych kolei podziemnej w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-12-22 2021-01-25 10:00
575. 23/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. stóp podporowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-18 2021-01-14 09:00
576. 17/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. oleju napędowego i opałowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-15 2021-01-19 09:00
577. 34/P/20 Remont wentylatorów głównego przewietrzania typu WPR 200/1,8 W-1, W-2 i W-3 przy szybie IVz dla KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2020-12-11 2021-02-02 10:00
578. 22/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-08 2020-12-22 09:00
579. 20/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-08 2020-12-16 09:00
580. 56/P/20 Wykonanie prac przy transporcie dołowym oraz prac pomocniczych związanych z utrzymaniem ciągów technologicznych zakładu górniczego w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2020-12-04 2020-12-18 10:00
581. 19/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów hydrauliki sterowniczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-02 2021-01-11 09:00
582. 21/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A krążników gładkich wzmocnionych do przenośników taśmowych o szerokości taśmy B-1200 i B-1400 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-01 2020-12-14 08:00
583. 16/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów, części zamiennych i przekładni do przenośników B-1200, B-1200s, Gwarek, Pioma, wolnobieżnej stacji napinającej WSN-400/15 oraz kołowrotu KPG-15/500/300 i części zamiennych do WSN-400/15 i KPG-15/500/300 2020-11-30 2021-01-11 09:00
584. 49/P/20 Wykonywanie wierceń otworów bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK "Pniówek". 2020-11-24 2020-12-07 10:00
585. 18/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. obudów chodnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-23 2020-12-21 09:00
586. 52/P/20 Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-11-20 2020-12-02 10:00
587. 47/P/20 Najem trzech nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-11-20 2020-12-10 09:00
588. 51/P/20 Obsługa odstaw głównych dla JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” 2020-11-18 2020-12-16 09:00
589. 15/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych, tras łańcuchowych do przenośników i dozowników zgrzebłowych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-18 2020-12-11 09:00
590. 14/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-18 2020-12-07 09:00
591. 13/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych oraz obejm do zgrzebeł przenośników zgrzebłowych i dozownika zgrzebłowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-13 2020-12-21 09:00
592. 53/P/20 Dostawa górniczych lamp nahełmnych do zakładów JSW S.A. 2020-11-13 2020-12-10 09:00
593. 50/P/20 Wykonywanie usług w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” 2020-11-13 2020-12-16 10:00
594. 46/P/20 Kompleksowe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka 2020-11-06 2020-12-21 09:00
595. 11/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-06 2020-11-24 08:00
596. 05/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-02 2020-11-26 09:00
597. 10/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. części zamiennych do stacji przesypowej WAMAS, do łoża DVB, do przesypów, stacji zwrotnych i przenośników taśmowych WAMPOL, przenośników INTERMET, napędu kompletnego do przenośnika PTGm-50/1000, bębnów do 2020-10-30 2020-11-16 08:00
598. 09/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów śrubowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-28 2020-11-19 08:00
599. 08/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych pian fenolowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-28 2020-11-12 09:00
600. 07/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur kołnierzowych z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-28 2020-11-09 09:00
Legenda
- Current
- Archive