Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
91. 81/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów trasy do przenośników taśmowych Pioma oraz belki L-6 mb z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-03-21 2024-04-12 09:00
92. 71/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. części do wiertnic różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-03-21 2024-04-11 09:00
93. 73/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. mleka krowiego w opakowaniach z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-21 2024-04-15 10:00
94. 88/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych trudnopalnych i trudnozapalnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-20 2024-04-10 10:00
95. 77/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. chlorku cynku krystalicznego i siarczanu sodu bezwodnego gat. I z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-20 2024-04-11 10:00
96. 89/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewnianych elementów do wykonania stosów podpornościowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-20 2024-04-10 09:00
97. 74/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części do przenośnika zgrzebłowego PSZ-850 Nowomag z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-03-19 2024-04-11 09:00
98. 10/P/24 Wykonywanie dla zakładów JSW S.A. remontów ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 3,3 kV produkcji CARBOAUTOMATYKA 2024-03-18 2024-04-16 11:00
99. 15/P/24 Wykonanie remontów zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych dla kopalń JSW S.A. 2024-03-18 2024-04-23 11:00
100. 76/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rynien do przenośników zgrzebłowych różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-15 2024-04-11 09:00
101. 151/P/23 Budowa stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą przy szybie V w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2024-03-14 2024-04-15 11:00
102. 65/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. ładunków klejowych poliestrowych i poliuretanowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-14 2024-04-03 09:00
103. 22/P/24 Najem dla JSW S.A. KWK „Pniówek” czterech poremontowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie min. 90 MPa wraz z wyposażeniem 2024-03-13 2024-04-19 11:00
104. 20/P/24 Zabudowa rurociągów odmetanowania w wyrobiskach dołowych JSW S.A. KWK „Pniówek” w celu realizacji projektu: „Redukcja Emisji Metanu” 2024-03-12 2024-04-12 11:00
105. 1/P/24 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” kompletnego zestawu pompowego z funkcją zdalnego sterowania oraz wizualizacji wyposażonego w trzy pompy o parametrach technicznych umożliwiających zasilanie sekcji obudowy zmechanizowanej 2024-03-12 2024-04-18 11:00
106. 4/P/24 Remont rurociągów technologicznych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2024-03-11 2024-04-12 11:00
107. 78/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych i niegazowanych oraz soków owocowych 100% z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-11 2024-03-27 09:00
108. 69/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów śrubowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-06 2024-03-25 09:00
109. 70/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-04 2024-03-22 09:00
110. 8/P/24 Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych z nagromadzonego materiału w KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” 2024-02-29 2024-04-02 11:00
111. 27/P/24 Obsługa i konserwacja odstawy głównej na poz. 1050 m w JSW S.A. KWK „Budryk” 2024-02-28 2024-03-19 11:00
112. 2/P/24 Obsługa, konserwacja, przeglądy, naprawy oraz okresowe kontrole techniczne w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch „Borynia” rozdzielni, rozdzielnic dołowych 6kV, urządzeń elektrycznych układów głównego odwadniania na poz. 713 i 950 oraz pompowni pomocniczej na poz. 838 2024-02-27 2024-03-27 11:00
113. 3/P/24 Najem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu i wyposażeniem. 2024-02-26 2024-03-15 11:00
114. 6/P/24 Wykonywanie usług w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” 2024-02-26 2024-03-26 11:00
115. 147/P/23 Kompleksowa obsługa i serwis instalacji powierzchniowej służącej do odzysku polegającego na wykorzystaniu odpadów i produktów spalania, odpadów poflotacyjnych i wody dołowej do celów profilaktyki pożarowej i metanowej na dole kopalni dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” 2024-02-26 2024-03-25 11:00
116. 63/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. tkaniny podsadzkowej polipropylenowej, wentylacyjnej, pojemników tkaninowych do budowy pasów podpornościowo-izolacyjnych, folii wentylacyjnych, rękawów do wykładki mechanicznej, worków do transportu materiałów sypkich z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-02-26 2024-03-19 09:00
117. 45/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. zasuw z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-02-23 2024-03-13 09:00
118. 62/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. środka pianotwórczego do wytwarzania piany mechanicznej ciężkiej i średniej antypirogen w ilości 580 860 l z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-02-23 2024-03-12 09:00
119. 142/P/23 Zabudowa rurociągów odmetanowania w wyrobiskach dołowych JSW S.A. KWK „Pniówek” 2024-02-23 2024-04-04 11:00
120. 135/P/23 Modernizacja w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” maszyny wyciągowej 4L-4000/DC-14m/s górniczego wyciągu szybowego szybu „Jan” (III) przedział wschodni 2024-02-23 2024-04-12 11:00
Legenda
- Current
- Archive