Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
91. - Świadczenie usług serwisu technicznego, dostawę części, podzespołów oraz zespołów do maszyn i urządzeń produkcji REMAG S.A. i FAMUR S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2020-06-30 2020-07-22 10:00
92. - Dostawy do kopalń JSW S.A. worków do transportu materiałów sypkich, rękawów do wykładki mechanicznej, pojemników do budowy pasów podpornościowo-izolacyjnych, tkaniny podsadzkowej polipropylenowej, tkaniny jutowej, tkaniny i folii wentylacyjnej 2020-06-30 2020-08-03 09:00
93. - Dostawa azotu pozyskiwanego z powietrza atmosferycznego dla Zakładów JSW S.A. 2020-06-29 2020-07-13 10:00
94. - Budowa układów kogeneracyjnych z generatorami o łącznej mocy 16 MW zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania oraz przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym w JSW S.A. KWK 2020-06-24 2020-09-09 10:00
95. - Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktów wydawania sprzętu strzałowego i zapalarek, metanomierzy, mierników wielogazowych, baterii i pilotów do kombajnów, radiotelefonów, półmasek 2020-06-24 2020-07-20 10:00
96. - Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych oraz niegazowanych i soków owocowych 100 % z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-06-18 2020-07-06 09:00
97. - Drążenie wytycznej S równoległej poz. 1080, objazdu szybu IIz poz. 1080, podszybia szybu IIz na N poz. 1080 oraz wykonanie przebudowy wytycznej S równoległej i podszybia szybu IIz na S poz. 1080 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka 2020-06-12 2020-06-26 10:00
98. - Dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-06-04 2020-06-30 09:00
99. - Remont 18 wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych w ZPMW JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka, KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice 2020-06-03 2020-06-15 10:00
100. - Dostawy do kopalń JSW S.A. spoiw górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-06-03 2020-06-22 09:00
101. - Obsługa i konserwacja transportu z szybu Foch II oraz pomiędzy poziomami 450m, 650m, 850m, 1050m wraz z utrzymaniem wyrobisk dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice 2020-06-03 2020-06-22 09:00
102. - Kompleksowa obsługa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pn. Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie 2020-06-03 2020-06-25 09:00
103. - Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłu kamienno-wapiennego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-29 2020-06-26 09:00
104. - Dostawa 9 wiertnic dołowych hydraulicznych typu WDH-1 lub równoważnych wraz z osprzętem wiertniczym oraz agregatu hydraulicznego AZH2-107/27 lub równoważnego dla Zakładów JSW S.A. 2020-05-26 2020-06-29 09:00
105. - Wykonanie przeglądów po 30 000 godzin pracy wraz z modernizacją oraz przeglądów okresowych wraz z obsługą serwisową i dostawą części zamiennych oraz wszystkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych dla dwóch układów kogeneracyjnych 2020-05-26 2020-06-08 09:00
106. - Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-25 2020-06-10 09:00
107. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur opancerzonych PE-NP-AS lub równoważnych, akcesoriów do rur PE-NP-AS lub równoważnych oraz złączek Victaulic lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-25 2021-01-05 09:00
108. - Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-22 2020-07-20 09:00
109. - Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-22 2020-06-29 08:00
110. - Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-20 2020-06-24 08:00
111. - Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-20 2020-06-16 08:00
112. - Obsługa, konserwacja i naprawa ciągników podwieszanych spalinowych w JSW S.A. KWK Pniówek 2020-05-12 2020-05-29 10:00
113. - Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków ciernych, uniwersalnych stropnic górniczych i stropnic podporowo-kotwiowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-11 2020-05-29 09:00
114. - Dostawy do kopalń JSW S.A. spoiw górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-11 2020-05-27 09:00
115. - Dostawy do kopalń JSW S.A. przewodów giętkich hydraulicznych okutych wysokociśnieniowych, trudnopalnych i antyelektrostatycznych dwuoplotowych typu 2SN i 2ST oraz czterooplotowych typu 4SP i 4SH z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia 2020-05-05 2020-05-29 09:00
116. - Najem na okres 1095 dni nowego kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-05-05 2020-06-17 10:00
117. - Obsługa i konserwacja agregatów chłodniczych o mocy 3 MW zabudowanych na poziomie 838 m, chłodnic wyparnych wody zabudowanych na poziomie 823 m oraz urządzeń chłodniczych lokalnych w JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka Ruch Borynia 2020-04-30 2020-05-22 09:00
118. - Obsługa, konserwacja i czyszczenie tras przenośników odstawy oddziałowej w JSW S.A. KWK Pniówek 2020-04-30 2020-06-18 10:00
119. - Kompleksowa obsługa i konserwacja centralnej klimatyzacji oraz stacji dołowych wymiany wody lodowej w JSW S.A. KWK Budryk 2020-04-30 2020-06-10 10:00
120. - Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych wykonanych wg norm PN-ISO 1537:1997, PN-ISO 1537/Ak:1997 i PN-M-46606:2010 lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-28 2020-05-18 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne