Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
361. 80/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 L-6000 kołnierze luźne w ilości 79 650 m z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-06-29 2021-07-14 09:00
362. 81/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. części do pomp klejowych JWPD oraz DNPD (pakiet 46 pozycji) w łącznej ilości 851 kpl. i 1 369 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-06-28 2021-07-14 09:00
363. 29/P/21 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-06-07 2021-07-02 10:00
364. 79/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. zasuw, klap zwrotnych i zaworów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-06-07 2021-06-30 09:00
365. 17/P/21 Dostawy sprężonego powietrza dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2021-06-07 2021-07-12 10:00
366. 26/P/21 Wykonywanie badań, pomiarów i oznaczeń laboratoryjnych obejmujących badania gazów oraz pyłu kopalnianego, odpadów drobnofrakcyjnych lokowanych w wyrobiskach górniczych, badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz usług rzeczoznawców dla zakładów JSW S.A. 2021-06-02 2021-06-23 10:00
367. 76/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewnianych elementów do wykonania stosów podpornościowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-05-28 2021-06-23 09:00
368. 78/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-05-28 2021-06-23 09:00
369. 6/P/21 Modernizacja wyposażenia głowic zbiorników retencyjnych V=1000 m3 nr IV i V na poz. 650 m dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” 2021-05-25 2021-07-01 10:00
370. 75/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek i zestawów naprawczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-05-25 2021-06-18 09:00
371. 77/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. stropnic podporowo-kotwiowych SPK lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-05-21 2021-06-08 09:00
372. 27/P/21 Najem kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania zanożowego kombajnu ścianowego oraz chłodzenia podzespołów kombajnu dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów 2021-05-21 2021-06-15 09:00
373. 73/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych i struga ślizgowego oraz elementów do urządzenia zmechanizowanego zespołu podścianowego AZIS 1200 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-05-14 2021-07-16 09:00
374. 21/P/21 Wykonywanie usług w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka" 2021-05-14 2021-06-11 10:00
375. 72/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-05-14 2021-05-31 09:00
376. 14/P/21 Kompleksowe wykonanie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie – Bzie” budynku łaźni górniczej z lampiarnią, cechownią oraz obiektu bramy głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2021-05-05 2021-07-06 07:35
377. 59/P/20 Wykonanie modernizacji istniejących wylotów zbiorników retencyjnych V=1000 m3 nr IV i V na poz. 650 m celem przystosowania do nowych wymagań, przepisów oraz planowanej modernizacji szybu II, przedział północny dla JSW S.A. KWK 2021-05-05 2021-06-29 10:00
378. 28/P/21 Najem trzech nowych lub poremontowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o min. wytrzymałości na ściskanie Rc 90 MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” 2021-05-03 2021-05-28 10:00
379. 69/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-05-03 2021-05-24 09:00
380. 74/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-05-03 2021-07-09 09:00
381. 23/P/21 Najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2021-04-30 2021-06-01 10:00
382. 67/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-04-23 2021-06-08 09:00
383. 20/P/21 Obsługa, konserwacja, naprawa ciągników podwieszanych spalinowych i torowych oraz zabudowa tras kolejek podwieszanych spalinowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 2021-04-23 2021-05-11 10:00
384. 71/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-21 2021-05-10 09:00
385. 70/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów śrubowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-19 2021-05-06 11:00
386. 61/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych i niegazowanych oraz soków owocowych 100 % z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-14 2021-05-27 09:00
387. 64/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów prostopadłościennych, nakryw oraz rynien ściekowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-14 2021-04-29 09:00
388. 18/P/21 Najem dwóch kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK "Jastrzębie-Bzie" 2021-04-14 2021-11-03 09:00
389. 63/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-09 2021-04-29 09:00
390. 62/PM/21 Dostawy do KWK Budryk JSW S.A. obudowy chodnikowej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-04-07 2021-04-23 09:00
Legenda
- Current
- Archive