Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
361. 13/P/22 Najem na okres 640 dni kombajnu ścianowego wraz z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK „Pniówek”. 2022-03-15 2022-04-04 10:00
362. 13/P/22 Najem na okres 640 dni kombajnu ścianowego wraz z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK „Pniówek”. 2022-03-15 2022-03-16 07:19
363. 84/P/21 Świadczenie usług w zakresie remontu górniczych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A. 2022-03-15 2022-04-11 10:00
364. 47/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów tras kolejek podwieszonych ZD24D/130M, P-80, P-130, Neuhauser, BOWA/KGO, 120 kN z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-03-15 2022-04-11 09:00
365. 55/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. łączników kątowych, jarzm i strzemion SKN oraz strzemion kątowych SP1 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-03-14 2022-03-31 09:00
366. 4/P/22 Najem kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania zanożowego kombajnu ścianowego oraz chłodzenia podzespołów kombajnu dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Knurów 2022-03-08 2022-03-31 10:00
367. 50/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-03-07 2022-04-01 09:00
368. 8/P/22 Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” 2022-03-04 2022-03-25 10:00
369. 46/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi i zaczepów trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-03-04 2022-03-21 09:00
370. 52/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-03-03 2022-05-12 09:00
371. 54/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłu kamienno-wapiennego zwykłego w ilości 11 484 t z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-03-01 2022-03-29 09:00
372. 39/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-02-28 2022-03-18 09:00
373. 36/PM/22 Dostawy do KWK Pniówek olejów przemysłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-02-23 2022-03-11 09:00
374. 49/PM/22 Dostawy do KWK Borynia-Zofiówka i KWK Jastrzębie-Bzie olejów przemysłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-02-23 2022-03-15 09:00
375. 9/P/22 Wykonanie w JSW S.A. KWK „Borynia - Zofiówka" Ruch „Borynia" usługi obejmującej prace przy transporcie dołowym oraz prace pomocnicze związane z utrzymaniem ciągów technologicznych zakładu górniczego 2022-02-23 2022-03-21 10:00
376. 53/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży hydraulicznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-02-23 2022-03-09 09:00
377. 48/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. gazów technicznych i czynników chłodniczych w butlach oraz dwutlenku węgla ciekłego technicznego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-02-22 2022-03-09 09:00
378. 89/P/21 Remont i legalizacja metanomierzy indywidualnych i przenośnych dla kopalń JSW S. A. 2022-02-21 2022-04-04 10:00
379. 10/P/22 Najem kombajnu chodnikowego pozwalającego na wykonanie wyrobiska w skałach o minimalnej wytrzymałości na ściskanie Rc 100MPa z lawetą kotwiąco - wiercącą dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2022-02-15 2022-03-07 10:00
380. 51/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-02-14 2022-03-17 09:00
381. 22/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. śrub hakowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-02-11 2022-02-28 09:00
382. 87/P/21 Montaż i demontaż sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 2022-02-11 2022-03-18 09:00
383. 35/PM/22 Dostawy do KWK Knurów–Szczygłowice i KWK Budryk olejów przemysłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-02-04 2022-02-28 09:00
384. 42/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych pian fenolowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-02-02 2022-02-18 09:00
385. 88/P/21 Budowa w JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów linii elektroenergetycznych 6kV w związku z modernizacją rozdzielni 6kV RZ-6 2022-02-02 2022-03-07 10:00
386. 45/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-02-01 2022-02-18 09:00
387. 43/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-02-01 2022-02-17 09:00
388. 44/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-01-31 2022-02-28 09:00
389. 40/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-01-28 2022-02-18 09:00
390. 41/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozjazdów torowych i ich części oraz wkolejnic i zapór torowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-01-26 2022-02-11 09:00
Legenda
- Current
- Archive