Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
1. 43/P/24 Wykonanie dla zakładów JSW S.A. remontów stacji transformatorowych produkcji ELGÓR+HANSEN 2024-07-17 2024-08-19 11:00
2. 124/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów hydrauliki sterowniczej typu DOH oraz Famur z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-07-15 2024-08-06 09:00
3. 126/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-07-12 2024-08-05 09:00
4. 32/P/24 Dostawa i zabudowa w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice czterech układów kogeneracyjnych o mocy do 3MW w paliwie każdy 2024-07-10 2024-08-09 11:00
5. 50/P/24 Modernizacja kombajnu chodnikowego typu R-2000 o nr fabr. 14/18 dla JSW S.A. KWK „Budryk” 2024-07-09 2024-08-05 11:00
6. 117/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. filtrów do półmasek wielokrotnego użytku typu Secura z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-07-09 2024-07-29 09:00
7. 55/P/24 Świadczenie dla Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego kolejek i urządzeń produkcji FERRIT wraz z dostawą części zamiennych, podzespołów i zespołów. 2024-07-04 2024-08-06 11:00
8. 53/P/24 Świadczenie dla Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych, podzespołów i zespołów dla kombajnów ścianowych produkcji JOY GLOBAL (Poland) 2024-07-04 2024-08-05 11:00
9. 26/P/24 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” urządzeń akumulatorowych przeznaczonych do transportu podwieszanego oraz torowego pod ziemią 2024-07-02 2024-07-30 11:00
10. 121/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-07-02 2024-07-22 09:00
11. 119/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-06-28 2024-07-18 09:00
12. 125/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. noży kombajnowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-06-28 2024-07-23 09:00
13. 37/P/24 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” urządzeń chłodniczych 2024-06-27 2024-07-29 11:00
14. 54/P/24 Świadczenie całodobowych dyżurów w dni robocze, soboty i dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez lekarzy lub lekarzy i ratowników medycznych w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Pniówek” w celu zabezpieczenia pomocy medycznej związanej z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego 2024-06-25 2024-07-23 11:00
15. 122/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. zaworów i szafek hydrantowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-06-24 2024-07-11 09:00
16. 42/P/24 Dostawa urządzeń w ramach modernizacji w JSW S.A. KWK „Pniówek” rozdzielni 6 kV DRG-2 poz. 830 2024-06-21 2024-07-23 11:00
17. 123/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek i zestawów naprawczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-06-19 2024-07-08 09:00
18. 41/P/24 Dostawa dwóch wirówek sedymentacyjno-sitowych typu Andritz SB 6400 (A11S) lub równoważnych wraz z zabudową w KWK "Knurów-Szczygłowice" 2024-06-14 2024-07-31 11:00
19. 48/P/24 Obsługa stacji odwadniania odpadów flotacyjnych Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” 2024-06-13 2024-07-01 11:00
20. 118/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów WAMPOL, elementów półsprzęgła, pierścieni STÜWE, hamulców jednokierunkowych oraz pozostałych części do przenośników taśmowych Gwarek, Pioma oraz PTG z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-06-13 2024-07-03 09:00
21. 46/P/24 Dostawa do JSW S.A. KWK „Budryk” sześciu ciągników podwieszonych akumulatorowych wraz z sześcioma wyłącznikami stycznikowymi ognioszczelnymi 2024-06-11 2024-07-23 11:00
22. 114/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. preparatów do nawilżania pyłów węglowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-06-10 2024-07-22 09:00
23. 35/P/24 Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 2024-06-10 2024-07-08 11:00
24. 120/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów 7 częściowej (6 komorowej) drewnianej obudowy kasztowej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-06-06 2024-06-26 09:00
25. 45/P/24 Remont dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” podzespołów kolejek podwieszonych spalinowych produkcji Scharf 2024-06-03 2024-07-01 11:00
26. 44/P/24 Dostawa do zakładów JSW S.A. tlenowych aparatów regeneracyjnych, roboczych, nadciśnieniowych wraz z maskami pełnotwarzowymi 2024-06-03 2024-07-15 11:00
27. 99/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części do przenośników zgrzebłowych oraz urządzeń różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-05-29 2024-06-21 09:00
28. 14/P/24 Dostawa, zabudowa i uruchomienie w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” kruszarki bębnowej KB 3200x2500. 2024-05-27 2024-06-25 11:00
29. 115/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur kołnierzowych z tworzywa sztucznego do transportu metanu DN-400 PN-6,3 L-6,0m w ilości 4 332 m z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-05-27 2024-06-13 09:00
30. 24/P/24 Świadczenie dla Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego urządzeń produkcji PATENTUS S.A. wraz z dostawą części zamiennych, podzespołów i zespołów 2024-05-27 2024-06-14 11:00
Legenda
- Current
- Archive