Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
1. - Najem ośmiu nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” 2021-03-05 2021-03-22 10:00
2. - Świadczenie usług transportowych autobusami i busem dla JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”. 2021-03-05 2021-03-22 10:00
3. - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów zespołów dla kombajnów ścianowych produkcji Famur S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2021-03-05 2021-03-18 10:00
4. - Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-03-05 2021-03-22 09:00
5. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do podajników taśmowych typu PDT-Sigma 800, PDT-Sigma 1000, zestawu urządzeń Anakonda oraz podajnika taśmowego PTU-600/1000 wersja 800 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia 2021-03-02 2021-03-15 09:00
6. - Dostawy do kopalń JSW S.A. worków do transportu materiałów sypkich, rękawów do wykładki mechanicznej, pojemników do budowy pasów podpornościowo – izolacyjnych, pojemników tkaninowych, tkaniny podsadzkowej polipropylenowej, tkaniny jutowej i 2021-03-02 2021-03-17 08:00
7. - Dostawa wraz z zabudową kompletnych 4 niestacjonarnych agregatów wody lodowej typu woda/woda o mocy chłodniczej 950-999 kW każdy z osprzętem dla JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” 2021-02-24 2021-03-19 10:00
8. - Dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi i zaczepów trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-23 2021-03-09 09:00
9. - Dostawy do kopalń JSW S.A. węży hydraulicznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-22 2021-03-23 09:00
10. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-22 2021-03-08 09:00
11. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych: czarnych, ocynkowanych, preizolowanych PN40 L-6000 z wkładką polietylenową lub wkładką równoważną z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-22 2021-03-22 09:00
12. - Dostawy do kopalń JSW S.A. lin stalowych ocynkowanych ogólnego przeznaczenia z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-17 2021-03-03 09:00
13. - Dostawy do kopalń JSW S.A. ładunków klejowych poliestrowych i poliuretanowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-16 2021-03-15 09:00
14. - Dostawy do JSW S.A. KWK „Pniówek” materiałów do wykonania modernizacji przenośnika zgrzebłowego ścianowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-16 2021-03-02 09:00
15. - Dostawy do kopalń JSW S.A. pian izolacyjnych mocznikowo-formaldehydowych, pian do wypełniania pustek w górotworze oraz uszczelniania wykładki w wyrobiskach korytarzowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-15 2021-03-02 09:00
16. - Dostawy do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-12 2021-03-03 09:00
17. - Dostawy do KWK Knurów – Szczygłowice i KWK Budryk olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-10 2021-03-03 08:00
18. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu ogólnego zastosowania, rur z/szwem przewodowych, rur b/szwu kołnierzowych podsadzkowych, rur b/szwu z kołnierzami szyjkowymi i rur b/szwu VICTAULIC lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty 2021-02-08 2021-03-01 09:00
19. - Dostawy do kopalń JSW S.A. zaworów i szafek hydrantowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-03 2021-02-15 09:00
20. - Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-01-20 2021-02-17 08:00
21. - Dostawy do KWK Jastrzębie – Bzie kabli z terminem realizacji 3 miesiące od daty zawarcia umowy. 2021-01-20 2021-02-03 08:00
22. - Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w JSW S.A. KWK "Pniówek" 2020-12-31 2021-02-15 10:00
23. - Dostawy do kopalń JSW S.A. silników elektrycznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-31 2021-02-15 09:00
24. - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla kombajnów chodnikowych produkcji Sandvik Mining and Construction dla Zakładów JSW S.A. 2020-12-31 2021-02-09 09:00
25. - Dostawa i uruchomienie nadążnego, automatycznego układu kompensacji mocy biernej utrzymującego zadany poziom współczynnika mocy biernej na przyłączach głównych na powierzchni w JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” Ruch „Borynia” 2020-12-31 2021-02-25 09:00
26. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji, elementów górniczych wyciągów szybowych oraz elementów przyszybowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-30 2021-02-19 09:00
27. - Najem dwóch fabrycznie nowych spągoładowarek na podwoziu gąsienicowym z czerpakiem przybierkowym dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-12-30 2021-02-03 09:00
28. - Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-30 2021-01-19 08:00
29. - Dostawy do KWK Pniówek olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-02 09:00
30. - Budowa górniczych wyciągów szybowych szybu 1 Bzie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” wraz z przynależnymi: budynkiem maszyn wyciągowych, wieżą szybową i budynkiem nadszybia oraz podszybiem 1110 oraz z przynależną infrastrukturą techniczną 2020-12-28 2021-06-07 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne