Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
1. 10/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych PN40 z wkładką polietylenową lub wkładką równoważną z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-12-05 2023-12-22 09:00
2. 141/P/23 Wykonanie dla zakładów JSW S.A. otworów metanowych i otworów zabezpieczających w profilaktyce zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał oraz zagrożenia pożarowego 2023-12-05 2024-01-03 11:00
3. 20/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych pian fenolowych i mocznikowo-formaldehydowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-11-30 2023-12-20 09:00
4. 13/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur stalowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-11-30 2024-01-03 09:00
5. 17/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. spoiw mineralno - cementowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-11-30 2023-12-21 09:00
6. 7/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych Casar Starplast MF 50 37(W)x7 + EPWSC 1770 B/Bezinal 3000 (pakiet 2 pozycje) w łącznej ilości 65 940 kg z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-11-27 2023-12-13 09:00
7. 8/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów, rynien, nakryw oraz płyt drogowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-11-27 2023-12-14 09:00
8. 122/P/23 Drążenie przekopu C taśmowego poz. 1080 oraz rejonowej komory pomp C poz. 1080 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka” 2023-11-24 2023-12-27 11:00
9. 136/P/23 Wykonywanie wierceń otworów bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-11-21 2023-12-21 11:00
10. 6/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. zaworów odcinających, zwrotnych i redukcyjnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-11-21 2023-12-14 09:00
11. 128/P/23 Świadczenie w JSW S.A. KWK „Budryk” usługi eksploatacji, przeglądów i bieżących konserwacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na powierzchni zakładu oraz obsługi stacji wentylatorów głównych przy szybie V 2023-11-13 2023-12-11 11:00
12. 5/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych według normy PN-75/M-84543 lub równoważnej, łańcuchów gospodarczych według normy DIN 5685-1 lub równoważnej, łańcuchów górniczych kl. B ø 14x50 według norm PN-G-46701 i DIN 22252 lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-11-10 2023-12-14 09:00
13. 123/P/23 Remont dla zakładów górniczych JSW S.A. ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych o napięciu do 3,3 kV produkcji Zakładu Automatyki Przemysłowej A. Ozimiński 2023-11-07 2023-12-05 11:00
14. 103/P/23 Dostawa wozów do przewozu materiałów długich oraz dostawa i modernizacja platform do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" 2023-11-03 2023-12-01 11:00
15. 4/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłów kamienno-wapiennych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-11-03 2023-12-01 09:00
16. 37/P/23 Remont dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch "Borynia" podzespołów sekcji obudowy zmechanizowanej HYDROTECH-JZR-14/39 2023-10-30 2023-11-27 11:00
17. 3/PM/24 Dostawy do JSW S.A. KWK Pniówek elementów i części do przenośnika ścianowego struga ślizgowego (GH) PF 4/932 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-10-30 2023-11-29 09:00
18. 87/P/23 Świadczenie na rzecz Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych do urządzeń produkcji P.P.H.U. Martech-Plus Marcin Mistarz Sp. J. 2023-10-27 2023-11-27 11:00
19. 1/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. magnetytu w ilości 2 000 t z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-10-27 2023-11-24 09:00
20. 2/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników gładkich 1-108x380-1-20x9x14 łożysko 6204C3 w ilości 98 785 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-10-24 2023-11-29 09:00
21. 76/P/23 Wykonanie otworów rdzeniowych małośrednicowych w celu zbadania górotworu i zalegania pokładów węgla w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 2023-10-23 2023-11-20 11:00
22. 96/P/23 Przebudowa w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice obiegów szybu I na poziomie 850 m wraz z wykonaniem komory klimatyzacji oraz pracami towarzyszącymi na poz. 850 m 2023-10-23 2023-11-24 11:00
23. 100/P/23 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centralnej klimatyzacji o mocy min 10 MW z możliwością rozbudowy o 3 MW” w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” 2023-10-20 2023-11-29 11:00
24. 118/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 4 nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1000 mm 2023-10-16 2023-12-05 11:00
25. 105/P/23 Świadczenie dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” usługi w zakresie obsługi urządzeń obiegu wozów (jednostek) kopalnianych w rejonie budynku nadszybia szybu II 2023-10-16 2023-11-03 11:00
26. 90/P/23 Świadczenie na rzecz Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych, podzespołów, zespołów do kombajnów chodnikowych produkcji REMAG S.A. i FAMUR S.A. 2023-10-13 2023-11-17 11:00
27. 93/P/23 Dostawa poremontowego kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-10-11 2023-11-13 11:00
28. 74/P/23 Regeneracja kół ciernych napędowych do napędów spalinowych i akumulatorowych kolejek podwieszanych dla Zakładów JSW S.A. 2023-10-09 2023-11-13 11:00
29. 84/P/23 Dostawa do KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” oraz Ruch „Zofiówka” dwóch ładowarek (koparek) wielonaczyniowych kołowych 2023-10-06 2023-11-06 11:00
30. 112/P/23 Najem poremontowego kombajnu chodnikowego o możliwości urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie min. 90 MPa wraz z wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-10-06 2023-11-20 11:00
Legenda
- Current
- Archive