Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
121. - Dostawy do kopalń JSW S.A rozjazdów torowych i ich części, (pakiet 20 pozycji) w łącznej ilości 78 kpl. i 179 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-28 2020-05-29 09:00
122. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur kołnierzowych z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych oraz akcesoriów do rur z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-04-28 2020-05-15 09:00
123. - Dostawy do KWK „Pniówek”, KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia i Ruch Zofiówka, KWK „Jastrzębie-Bzie” dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-21 2020-05-14 08:00
124. - Dostawy do kopalń JSW S.A. węży gumowych przemysłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-20 2020-05-15 09:00
125. - Dostawy do kopalń JSW S.A. preparatów do nawilżania pyłów węglowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-04-15 2020-06-25 09:00
126. - Remont hydrauliki sterowniczej pilotowej i elektrohydraulicznej produkcji TIEFENBACH dla kopalń JSW S.A. 2020-03-10 2020-03-25 09:00
127. - Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-03-10 2020-04-03 10:00
128. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, elementów do urządzenia UPP i zmechanizowanego zespołu podścianowego AZIS-1200 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-03-06 2020-09-15 09:00
129. - Dostawy do kopalń JSW S.A. lin stalowych ocynkowanych ogólnego przeznaczenia z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-03-05 2020-03-20 09:00
130. - Dostawy do kopalń JSW S.A. części do pomp klejowych JWPD oraz DNPD (pakiet 45 pozycji) w łącznej ilości 735 kpl. i 952 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-03-05 2020-03-23 09:00
131. - Dostawy do kopalń JSW S.A. tarcicy, deseczek do zapór pyłowych, desek sosnowych obrzynanych kl. II i III, bali sosnowych pomostowych kl. I i II, bali sosnowych obrzynanych kl. I i II, bali dębowych i bukowych, desek bukowych, desek okorkowych 2020-03-05 2020-03-16 09:00
132. - Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-03-04 2020-03-18 09:00
133. - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych do urządzeń produkcji P.P.H.U. Martech-Plus Marcin Mistarz Sp. J. dla Zakładów JSW S.A. 2020-03-04 2020-03-17 10:00
134. - Dstawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-28 2020-03-27 09:00
135. - Najem dwóch nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 110 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie 2020-02-21 2020-03-18 10:00
136. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, urządzenia przekładkowego, urządzenia przesuwającego PAT, przekładni i części do przekładni z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-21 2020-04-07 09:00
137. - Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-21 2020-03-10 09:00
138. - Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-02-21 2020-04-10 09:00
139. - Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-20 2020-04-09 08:00
140. - Dostawy do kopalń JSW S.A. zasuw, zaworów, przepustnic, regulatorów i sterowników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-19 2020-03-24 09:00
141. - Dostawy do kopalń JSW S.A. części do wciągarek i podnośników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-02-14 2020-03-17 09:00
142. - Dostawy do kopalń JSW S.A. zaworów i szafek hydrantowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-04-06 09:00
143. - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych, gospodarczych i górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-03-02 08:00
144. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych: czarnych, ocynkowanych, preizolowanych, z wkładką polietylenową lub równoważną z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-03-31 08:00
145. - Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-02-12 2020-02-28 10:00
146. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-12 2020-03-02 09:00
147. - Dostawy do kopalń JSW S.A. noży kombajnowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-11 2020-03-16 08:00
148. - Modernizacja urządzeń do wytwarzania mieszaniny odpadów elektrownianych z wodą dołową oraz płynnych odpadów flotacyjnych w celu ich lokowania w wyrobiskach górniczych oraz przyłączenie instalacji do nowo powstałego otworu technologicznego P-3 2020-02-11 2020-03-13 10:00
149. - Dostawy do kopalń JSW S.A. szyn pośrednich i akcesoriów kolejowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-07 2020-02-26 09:00
150. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rękawic ochronnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-07 2020-02-24 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne