Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
121. 86/P/22 Dostawa do JSW S.A. KWK "Budryk" ośmiu nowych, manewrowych ciągników akumulatorowych 40kN wraz z ośmioma nowymi, kompletnymi zestawami transportowymi 2022-12-02 2023-01-03 10:00
122. 76/P/22 Dostawa do JSW S.A KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów dwóch wysokowydajnych zestawów wentylatorów lutniowych połączonych szeregowo wraz z układem zasilania, sterowania oraz wizualizacji 2022-11-25 2022-12-23 10:00
123. 92/P/22 Wykonanie remontów zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych dla kopalń JSW S.A 2022-11-25 2022-12-23 10:00
124. 85/P/22 Kompleksowa obsługa instalacji dołowych służących do odzysku oraz wykorzystania produktów spalania (...) Ruch "Zofiówka" wraz z zabudową, przebudową i demontażem rurociągów do przesyłu mieszaniny popiołowo-wodnej, gazów inertnych i klimatycznych 2022-11-25 2022-12-28 09:00
125. 24/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. mleka krowiego w opakowaniach z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-23 2022-12-09 09:00
126. 18/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-11-22 2022-12-08 09:00
127. 83/P/22 Obsługa w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów urządzeń do transportu urobku w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych 2022-11-21 2022-12-05 10:00
128. 69/P/22 Wykonanie otworów rdzeniowych małośrednicowych w celu poszukiwania i rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów 2022-11-15 2022-12-01 10:00
129. 17/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. tkanin, folii wentylacyjnych, pojemników tkaninowych, pojemników do budowy pasów podpornościowo-izolacyjnych, worków do transportu materiałów sypkich oraz rękawów do wykładki mechanicznej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-14 2022-12-01 09:00
130. 20/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów zbrojenia szybowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-14 2022-12-05 09:00
131. 15/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłów kamienno-wapiennych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-14 2022-12-01 09:00
132. 81/P/22 Modernizacja górniczego wyciągu szybowego szybu "Paweł" w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów 2022-11-14 2022-12-09 10:00
133. 19/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-14 2022-12-01 09:00
134. 22/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-14 2022-11-30 09:00
135. 9/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów hydrauliki sterowniczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-09 2022-12-21 09:00
136. 14/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-09 2022-11-30 09:00
137. 16/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozjazdów torowych i ich części, zwrotników, wkolejnic i zapór torowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-09 2022-11-28 09:00
138. 88/P/22 Dostawa do JSW S.A. KWK „Budryk” nowego kombajnu ścianowego 2022-11-02 2022-11-17 10:00
139. 11/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-02 2022-12-01 09:00
140. 10/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-02 2022-12-07 09:00
141. 7/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. obudowy chodnikowej prostej V32 gat. stali S480W lub równoważny w ilości 655 200 kg z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-11-02 2022-11-25 09:00
142. 66/P/22 Świadczenie na rzecz Zakładów JSW S.A. usług w zakresie remontów górniczych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji EMIT S.A. 2022-10-28 2022-11-28 10:00
143. 77/P/22 Obsługa budowy obiektu budowlano – ziemnego do rzędnej +350 m n.p.m. wraz z kompleksową eksploatacją stacji przeładunkowych oraz transportem i zabudową odpadów i kruszyw na terenach przyległych do składowiska „Kościelniok” dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2022-10-28 2022-11-15 10:00
144. 8/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwutlenku węgla ciekłego technicznego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-10-28 2022-11-23 09:00
145. 71/P/22 Dostawa i zabudowa sprężarki stacjonarnej w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” 2022-10-26 2022-12-13 10:00
146. 80/P/22 Obsługa oraz czyszczenie z nagromadzonego osadu chodników pojemnościowych na poziomie 705 oraz chodników wodnych na poziomie 1000 w JSW S.A. KWK "Pniówek" 2022-10-26 2022-11-21 10:00
147. 65/P/22 Dostawa do JSW S.A. KWK „Budryk” dwóch nowych, manewrowych ciągników spalinowych 40kN wraz z dwoma nowymi, kompletnymi zestawami transportowymi 2022-10-26 2022-11-25 10:00
148. 62/P/22 Świadczenie dla kopalń JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń produkcji Elgór + Hansen S.A. 2022-10-21 2022-11-24 10:00
149. 73/P/22 Remonty ognioszczelnych pomp zatapialnych dla Zakładów JSW S.A. 2022-10-19 2022-11-21 09:00
150. 75/P/22 Wykonanie otworów rdzeniowych małośrednicowych w celu zbadania górotworu i zalegania pokładów węgla w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 2022-10-18 2022-11-10 10:00
Legenda
- Current
- Archive