Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
601. 65/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych wykonanych według norm PN-ISO 1537:1997, PN-ISO 1537/Ak:1997 i PN-M-46606:2010 lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-06 2021-05-07 08:00
602. 66/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży pożarniczych i armatury do węży z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-06 2021-05-18 09:00
603. 2/P/21 Dostawa wraz z zabudową trzech przesiewaczy PZ1 2,4x9,0 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2021-04-02 2021-05-04 10:00
604. 9/P/21 Wiercenie otworów bezrdzeniowych małośrednicowych w KWK „Borynia-Zofiówka” 2021-04-02 2021-04-20 10:00
605. 7/P/21 Obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktu wydawania zapalarek i radiosterowników na Zakładzie Głównym JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-03-31 2021-04-26 10:00
606. 1/P/21 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla maszyn i urządzeń produkcji Sandvik Mining and Construction dla Zakładów JSW S.A 2021-03-31 2021-04-23 10:00
607. 58/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-03-26 2021-05-14 09:00
608. 60/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników INTERMET, PTGm-50/1000, MIFAMA, Gwarek, Pioma z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-26 2021-04-20 08:00
609. 59/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. noży kombajnowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-24 2021-07-06 09:00
610. 12/P/21 Finansowanie zobowiązań zamawiającego wobec dostawców krajowych zewnętrznych (spoza Grupy Kapitałowej JSW) w postaci faktoringu odwrotnego o wartości 50 000 000 PLN 2021-03-22 2021-04-19 10:00
611. 8/P/21 Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktu wydawania posiłków regeneracyjnych w budynku socjalnym przy szybie VI JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie 2021-03-19 2021-04-08 10:00
612. 57/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. prętów okrągłych, płaskich, kwadratowych, żebrowanych, 6-kątnych oraz kalibrowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-17 2021-03-31 09:00
613. 67/P/20 Obsługa, konserwacja, przeglądy, naprawy oraz okresowe kontrole techniczne wszystkich rozdzielń, rozdzielnic dołowych 6kV, urządzeń elektrycznych układów głównego odwadniania na poz. 713 i 950 oraz pompowni pomocniczej na poz. 838 w JSW S.A. 2021-03-12 2021-03-30 10:00
614. 55/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. kotew z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-08 2021-03-24 08:00
615. 10/P/21 Najem ośmiu nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” 2021-03-05 2021-03-26 10:00
616. 11/P/21 Świadczenie usług transportowych autobusami i busem dla JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”. 2021-03-05 2021-03-22 10:00
617. 69/P/20 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów zespołów dla kombajnów ścianowych produkcji Famur S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2021-03-05 2021-04-30 10:00
618. 48/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-03-05 2021-04-06 09:00
619. 47/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do podajników taśmowych typu PDT-Sigma 800, PDT-Sigma 1000, zestawu urządzeń Anakonda oraz podajnika taśmowego PTU-600/1000 wersja 800 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia 2021-03-02 2021-03-30 09:00
620. 52/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. worków do transportu materiałów sypkich, rękawów do wykładki mechanicznej, pojemników do budowy pasów podpornościowo – izolacyjnych, pojemników tkaninowych, tkaniny podsadzkowej polipropylenowej, tkaniny jutowej i 2021-03-02 2021-06-08 09:00
621. 3/P/21 Dostawa wraz z zabudową kompletnych 4 niestacjonarnych agregatów wody lodowej typu woda/woda o mocy chłodniczej 950-999 kW każdy z osprzętem dla JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” 2021-02-24 2021-05-14 10:00
622. 54/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi i zaczepów trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-23 2021-03-09 09:00
623. 50/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży hydraulicznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-22 2021-03-23 09:00
624. 51/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-22 2021-03-08 09:00
625. 49/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych: czarnych, ocynkowanych, preizolowanych PN40 L-6000 z wkładką polietylenową lub wkładką równoważną z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-22 2021-03-22 09:00
626. 45/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin stalowych ocynkowanych ogólnego przeznaczenia z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-17 2021-03-03 09:00
627. 46/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. ładunków klejowych poliestrowych i poliuretanowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-16 2021-03-30 09:00
628. 53/PM/21 Dostawy do JSW S.A. KWK „Pniówek” materiałów do wykonania modernizacji przenośnika zgrzebłowego ścianowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-16 2021-03-02 09:00
629. 43/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. pian izolacyjnych mocznikowo-formaldehydowych, pian do wypełniania pustek w górotworze oraz uszczelniania wykładki w wyrobiskach korytarzowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-15 2021-03-02 09:00
630. 44/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-12 2021-03-03 09:00
Legenda
- Current
- Archive