Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
601. 14/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozjazdów torowych i ich części, (pakiet 20 pozycji) w łącznej ilości 78 kpl. i 179 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-03 2019-12-20 10:00
602. 15/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. śrub hakowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-03 2019-12-19 09:00
603. 09/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb wodnych do zapór przeciwwybuchowych wodnych oraz pojemników do zapór wodnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-03 2020-01-08 09:00
604. 16/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-03 2019-12-17 09:00
605. 84/P/DZZ/19 Dostawy do kopalń JSW S.A. preparatów do nawilżania pyłów węglowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-02 2019-12-20 09:00
606. 06/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych, ogniw złącznych oraz kompletnych tras łańcuchowych do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-02 2019-12-18 10:00
607. 07/P/WRP/20 dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-02 2019-12-19 09:00
608. 01/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. części zamiennych do przenośników taśmowych dołowych PTGm-50/1000, MIFAMA, WAMPOL, INTERMET, SVT-1000 oraz reduktorów i przekładni FCK-BH-160 i KZT z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-29 2019-12-17 09:00
609. 03/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych oraz ogniw łańcuchowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-29 2019-12-17 10:00
610. 05/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-23 09:00
611. 87/P/DZZ/19 Dostawy do kopalń JSW S.A. mieszanin popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.82 oraz popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.02 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-12 09:00
612. 89/P/DZZ/19 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-17 09:00
613. 04/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 czarnych i ocynkowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-17 10:00
614. 02/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. łączników kątowych oraz jarzm i strzemion SKN z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-16 09:00
615. 88/P/DZZ/19 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych pian z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-16 09:00
616. 064/P/19 Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych ZPMW oraz powierzchni kopalni w JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice 2019-11-22 2019-12-03 10:00
617. 073/P/19 Najem na 1090 dni kalendarzowych nowego kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie Ruch Zofiówka 2019-11-22 2019-12-18 10:00
618. 077/P/19 Najem 6 ciągników kolejek podwieszanych z napędem spalinowym wraz z zestawami transportowymi dla JSW S.A. KWK Pniówek 2019-11-22 2019-12-17 10:00
619. 90/P/DZZ/19 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewnianych elementów do wykonania stosów podpornościowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-11-21 2019-12-23 09:00
620. 051/P/19 Budowa w JSW S.A. KWK Budryk dwóch układów kogeneracyjnych z generatorami zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym 2019-11-19 2020-02-10 10:00
621. 083/P/19 Dostawa 4 nowych ciągników manewrowych spalinowych z kabinami wraz z zestawami transportowymi zabezpieczonymi wózkami hamulcowymi do prac manewrowych w strefach przyprzodkowych dla JSW S.A. KWK Pniówek 2019-11-18 2019-11-29 10:00
622. 067/P/19 Dostawa i zabudowa na odcinku 5750 m linii kablowej wiązkowej w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka 2019-11-15 2019-12-02 10:00
623. 79/P/DZZ/19 Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-15 2019-12-02 09:00
624. 072/P/19 Obsługa w JSW S.A. KWK Pniówek przenośników taśmowych odstawy głównej dołowej oraz odstawy zbiorczej wraz z utrzymaniem i konserwacją 2019-11-14 2019-12-13 10:00
625. 057/P/19 Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń obiegu wozów w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka 2019-11-14 2019-12-02 10:00
626. 065/P/19 Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych ZPMW w JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Knurów 2019-11-14 2019-12-09 10:00
627. 074/P/19 Dostawa 4 ciągników manewrowych akumulatorowych wraz z belkami transportowymi dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka oraz Ruch Borynia 2019-11-12 2019-12-05 10:00
628. 83/P/DZZ/19 Dostawy do KWK Pniówek olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-08 2019-11-20 09:00
629. 82/P/DZZ/19 Dostawy do KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-08 2019-11-20 08:00
630. 81/P/DZZ/19 Dostawy do KWK Knurów-Szczygłowice i KWK Budryk olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-08 2019-11-20 10:00
Legenda
- Current
- Archive