Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
601. 78/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-06-04 2020-06-30 09:00
602. 26/P/20 Remont 18 wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych w ZPMW JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka, KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice 2020-06-03 2020-06-15 10:00
603. 73/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. spoiw górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-06-03 2020-06-22 09:00
604. 13/P/20 Obsługa i konserwacja transportu z szybu Foch II oraz pomiędzy poziomami 450m, 650m, 850m, 1050m wraz z utrzymaniem wyrobisk dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice 2020-06-03 2020-06-22 09:00
605. 10/P/20 Kompleksowa obsługa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pn. Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie 2020-06-03 2020-06-25 09:00
606. 76/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłu kamienno-wapiennego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-29 2020-06-26 09:00
607. 21/P/20 Dostawa 9 wiertnic dołowych hydraulicznych typu WDH-1 lub równoważnych wraz z osprzętem wiertniczym oraz agregatu hydraulicznego AZH2-107/27 lub równoważnego dla Zakładów JSW S.A. 2020-05-26 2020-06-29 09:00
608. 19/P/20 Wykonanie przeglądów po 30 000 godzin pracy wraz z modernizacją oraz przeglądów okresowych wraz z obsługą serwisową i dostawą części zamiennych oraz wszystkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych dla dwóch układów kogeneracyjnych 2020-05-26 2020-06-08 09:00
609. 65/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-25 2020-06-10 09:00
610. 70/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur opancerzonych PE-NP-AS lub równoważnych, akcesoriów do rur PE-NP-AS lub równoważnych oraz złączek Victaulic lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-25 2021-01-05 09:00
611. 71/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-22 2020-07-20 09:00
612. 74/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-22 2020-06-29 08:00
613. 80/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-20 2020-06-24 08:00
614. 79/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-20 2020-06-16 08:00
615. 14/P/20 Obsługa, konserwacja i naprawa ciągników podwieszanych spalinowych w JSW S.A. KWK Pniówek 2020-05-12 2020-05-29 10:00
616. 69/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków ciernych, uniwersalnych stropnic górniczych i stropnic podporowo-kotwiowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-11 2020-05-29 09:00
617. 72/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. spoiw górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-11 2020-05-27 09:00
618. 63/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. przewodów giętkich hydraulicznych okutych wysokociśnieniowych, trudnopalnych i antyelektrostatycznych dwuoplotowych typu 2SN i 2ST oraz czterooplotowych typu 4SP i 4SH z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia 2020-05-05 2020-05-29 09:00
619. 18/P/20 Najem na okres 1095 dni nowego kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-05-05 2020-06-17 10:00
620. 9/P/20 Obsługa i konserwacja agregatów chłodniczych o mocy 3 MW zabudowanych na poziomie 838 m, chłodnic wyparnych wody zabudowanych na poziomie 823 m oraz urządzeń chłodniczych lokalnych w JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka Ruch Borynia 2020-04-30 2020-05-22 09:00
621. 16/P/20 Obsługa, konserwacja i czyszczenie tras przenośników odstawy oddziałowej w JSW S.A. KWK Pniówek 2020-04-30 2020-06-18 10:00
622. 23/P/20 Kompleksowa obsługa i konserwacja centralnej klimatyzacji oraz stacji dołowych wymiany wody lodowej w JSW S.A. KWK Budryk 2020-04-30 2020-06-10 10:00
623. 67/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych wykonanych wg norm PN-ISO 1537:1997, PN-ISO 1537/Ak:1997 i PN-M-46606:2010 lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-28 2020-05-18 09:00
624. 66/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A rozjazdów torowych i ich części, (pakiet 20 pozycji) w łącznej ilości 78 kpl. i 179 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-28 2020-05-29 09:00
625. 62/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur kołnierzowych z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych oraz akcesoriów do rur z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-04-28 2020-05-15 09:00
626. 61/P/WRP/20 Dostawy do KWK „Pniówek”, KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia i Ruch Zofiówka, KWK „Jastrzębie-Bzie” dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-21 2020-05-14 08:00
627. 60/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży gumowych przemysłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-20 2020-05-15 09:00
628. 64/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. preparatów do nawilżania pyłów węglowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-04-15 2020-06-25 09:00
629. 1/P/20 Remont hydrauliki sterowniczej pilotowej i elektrohydraulicznej produkcji TIEFENBACH dla kopalń JSW S.A. 2020-03-10 2020-03-25 09:00
630. 6/P/20 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-03-10 2020-04-03 10:00
Legenda
- Current
- Archive