Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
61. 80/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-29 2024-04-17 09:00
62. 79/PM/24 Dostawa do kopalń JSW S.A. wyrobów kaletniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-03-29 2024-04-18 09:00
63. 96/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-03-29 2024-04-19 09:00
64. 98/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. obudów chodnikowych specjalnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-29 2024-04-19 09:00
65. 17/P/24 Kompleksowa obsługa w JSW S.A. KWK „Pniówek” urządzeń oraz instalacji powierzchniowych i dołowych służących do wytwarzania i opuszczania do zrobów ścian, wyrobisk górniczych mieszaniny odpadów elektrownianych (produktu ubocznego) z wodą dołową wraz z dodatkiem środków o właściwościach antypirogennych ... 2024-03-28 2024-04-29 11:00
66. 85/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży hydraulicznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-28 2024-04-23 09:00
67. 18/P/24 Dostawa urządzeń w ramach modernizacji wentylatorów WPK 5,0 nr 1 i nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie V JSW S.A. KWK „Budryk” wraz z opracowaniem projektów, zabudową, montażem i uruchomieniem 2024-03-26 2024-05-06 11:00
68. 72/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. ceowników i prętów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-25 2024-04-16 09:00
69. 16/P/24 Najem dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów poremontowego kombajnu chodnikowego o możliwości wykonania wyrobiska w skałach o minimalnej wytrzymałości na ściskanie Rc 100MPa z lawetą kotwiąco-wiercącą 2024-03-25 2024-04-25 11:00
70. 86/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych w ilości 15 888 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-03-25 2024-04-16 09:00
71. 150/P/23 Przebudowa i rozbudowa stacji odmetanowania przy szybie III w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2024-03-21 2024-04-19 11:00
72. 81/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów trasy do przenośników taśmowych Pioma oraz belki L-6 mb z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-03-21 2024-04-12 09:00
73. 71/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. części do wiertnic różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-03-21 2024-04-11 09:00
74. 73/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. mleka krowiego w opakowaniach z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-21 2024-04-15 10:00
75. 88/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych trudnopalnych i trudnozapalnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-20 2024-04-10 10:00
76. 77/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. chlorku cynku krystalicznego i siarczanu sodu bezwodnego gat. I z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-20 2024-04-11 10:00
77. 89/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewnianych elementów do wykonania stosów podpornościowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-20 2024-04-10 09:00
78. 74/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części do przenośnika zgrzebłowego PSZ-850 Nowomag z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-03-19 2024-04-11 09:00
79. 10/P/24 Wykonywanie dla zakładów JSW S.A. remontów ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 3,3 kV produkcji CARBOAUTOMATYKA 2024-03-18 2024-04-16 11:00
80. 15/P/24 Wykonanie remontów zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych dla kopalń JSW S.A. 2024-03-18 2024-04-23 11:00
81. 76/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rynien do przenośników zgrzebłowych różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-15 2024-04-11 09:00
82. 151/P/23 Budowa stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą przy szybie V w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2024-03-14 2024-04-15 11:00
83. 65/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. ładunków klejowych poliestrowych i poliuretanowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-14 2024-04-03 09:00
84. 22/P/24 Najem dla JSW S.A. KWK „Pniówek” czterech poremontowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie min. 90 MPa wraz z wyposażeniem 2024-03-13 2024-04-19 11:00
85. 20/P/24 Zabudowa rurociągów odmetanowania w wyrobiskach dołowych JSW S.A. KWK „Pniówek” w celu realizacji projektu: „Redukcja Emisji Metanu” 2024-03-12 2024-04-12 11:00
86. 1/P/24 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” kompletnego zestawu pompowego z funkcją zdalnego sterowania oraz wizualizacji wyposażonego w trzy pompy o parametrach technicznych umożliwiających zasilanie sekcji obudowy zmechanizowanej 2024-03-12 2024-04-18 11:00
87. 4/P/24 Remont rurociągów technologicznych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2024-03-11 2024-04-12 11:00
88. 78/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych i niegazowanych oraz soków owocowych 100% z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-11 2024-03-27 09:00
89. 69/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów śrubowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-06 2024-03-25 09:00
90. 70/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-03-04 2024-03-22 09:00
Legenda
- Current
- Archive