Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
61. 79/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” 3 nowych mobilnych wozów wiertniczych wraz z wyłącznikiem stycznikowym 2023-09-05 2023-09-21 09:00
62. 67/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK ”Budryk” trzech nowych spągoładowarek z wyposażeniem elektrycznym 2023-09-05 2023-10-02 10:00
63. 88/P/23 Remont i legalizacja urządzeń typu: Xam-5600, Xam-5000, X-dock dla zakładów JSW S.A. 2023-09-05 2023-10-02 10:00
64. 63/P/23 Wykonanie otworów badawczych rdzeniowych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” 2023-09-05 2023-09-20 10:00
65. 80/P/23 Świadczenie na rzecz Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do maszyn i urządzeń produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. 2023-09-01 2023-10-26 11:00
66. 117/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-08-25 2023-10-11 09:00
67. 75/P/23 Dostawa dla JSW S.A. KWK „Budryk” trzech podwieszonych ciągników spalinowych z zestawami transportowymi oraz dwóch podwieszonych ciągników spalinowych z zestawami lekkich belek transportowych wraz z wózkami hamulcowymi do ich zabezpieczenia 2023-08-23 2023-09-29 10:00
68. 54/P/23 Dostawa, zabudowa i uruchomienie w JSW S.A. KWK „Budryk” nadążnego, automatycznego układu kompensacji mocy biernej 2023-08-23 2023-10-10 10:00
69. 115/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-08-23 2023-09-07 09:00
70. 29/P/23 Zaprojektowanie, dostawa i zabudowa części dołowej Układu Klimatyzacji Centralnej o mocy chłodniczej 7,2 MW z możliwością rozbudowy do 10,8 MW w JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów 2023-08-23 2023-12-11 11:00
71. 66/P/23 Drążenie upadowej transportowej do poziomu 1120 m w JSW S.A KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” 2023-08-16 2023-09-05 10:00
72. 71/P/23 Czyszczenie komory OS na poziomie 1080 z nagromadzonego osadu w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka” 2023-08-16 2023-09-11 10:00
73. 72/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” 3 nowych ładowarek z wysypem bocznym wraz z wyłącznikiem stycznikowym oraz dodatkowym osprzętem 2023-08-11 2023-09-20 10:00
74. 112/PM/23 Dostawy do JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch Zofiówka elementów do budowy rurociągu ppoż. 2023-08-11 2023-08-30 09:00
75. 81/P/23 Remont i legalizacja metanomierzy indywidualnych i przenośnych dla zakładów JSW S.A. 2023-08-11 2023-09-08 10:00
76. 114/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek i zestawów naprawczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-08-11 2023-08-29 09:00
77. 102/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-08-09 2023-08-25 09:00
78. 33/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” urządzeń transportu podwieszonego pod ziemią 2023-08-08 2023-09-11 10:00
79. 73/P/23 Najem poremontowego kombajnu chodnikowego o możliwościach wykonania wyrobiska w skałach o minimalnej wytrzymałości na ściskanie Rc 100MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2023-08-08 2023-09-11 10:00
80. 65/P/23 Świadczenie dla Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych produkcji JOY GLOBAL (Poland) 2023-08-04 2023-09-25 09:00
81. 113/PM/23 Dostawy do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice elementów do budowy rurociągów odwadniających. 2023-08-04 2023-08-23 09:00
82. 18/P/23 Modernizacja dla JSW S.A. KWK „Budryk” kombajnu chodnikowego AM75Ex-S 2023-08-04 2023-09-14 10:00
83. 70/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” 4 wiertnic dołowych hydraulicznych typu WDH-1 lub równoważnych wraz z agregatem zasilającym, osprzętem elektrycznym i wiertniczym oraz 2 wiertnic dołowych pneumatycznych typu WDP-1c lub równoważnych wraz z osprzętem wiertniczym 2023-08-02 2023-08-29 10:00
84. 30/P/23 Modernizacja w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów układu klimatyzacji grupowej zabudowanej w chodniku I w pokładzie 413/1 na poziomie 850 m 2023-08-02 2023-12-19 10:00
85. 68/P/23 Najem dwóch poremontowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” 2023-08-01 2023-08-24 10:00
86. 39/P/23 Dostawa do zakładów JSW S.A. górniczych lamp nahełmnych 2023-08-01 2023-08-17 09:00
87. 111/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. przewodów Protomont lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-08-01 2023-08-17 09:00
88. 110/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części do przenośnika zgrzebłowego typu Skat-E180W z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-07-31 2023-09-04 09:00
89. 62/P/23 Wykonanie otworów rdzeniowych małośrednicowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w celu poszukiwania i rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla w obszarze badań „Knurów” 2023-07-28 2023-08-17 10:00
90. 105/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-07-28 2023-08-17 09:00
Legenda
- Current
- Archive