Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
61. - Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych oraz obejm do zgrzebeł przenośników zgrzebłowych i dozownika zgrzebłowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-13 2020-12-21 09:00
62. - Dostawa górniczych lamp nahełmnych do zakładów JSW S.A. 2020-11-13 2020-12-10 09:00
63. - Wykonywanie usług w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” 2020-11-13 2020-12-16 10:00
64. - Kompleksowe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka 2020-11-06 2020-12-21 09:00
65. - Dostawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-06 2020-11-24 08:00
66. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-02 2020-11-26 09:00
67. - Dostawy do kopalń JSW S.A. części zamiennych do stacji przesypowej WAMAS, do łoża DVB, do przesypów, stacji zwrotnych i przenośników taśmowych WAMPOL, przenośników INTERMET, napędu kompletnego do przenośnika PTGm-50/1000, bębnów do 2020-10-30 2020-11-16 08:00
68. - Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów śrubowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-28 2020-11-19 08:00
69. - Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych pian fenolowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-28 2020-11-12 09:00
70. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur kołnierzowych z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-28 2020-11-09 09:00
71. - Remont wentylatorów lutniowych dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A. 2020-10-26 2020-12-03 10:00
72. - Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-10-23 2020-11-20 09:00
73. - Dostawy do kopalń JSW S.A. łączników kątowych oraz jarzm i strzemion SKN z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-21 2020-11-05 08:00
74. - Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-19 2020-11-03 09:00
75. - Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-10-16 2020-10-30 09:00
76. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 czarnych i ocynkowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-16 2020-11-02 09:00
77. - Wykonywanie wierceń otworów małośrednicowych bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK Budryk 2020-10-16 2020-11-13 10:00
78. - Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK Borynia –Zofiówka Ruch Borynia 2020-10-13 2020-11-06 09:00
79. - Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz utrzymanie czystości na placach, drogach i terenach zielonych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2020-10-09 2020-10-28 10:00
80. - Dostawy do kopalń JSW S.A strzemion SDS V29 oraz V32/36 według dokumentacji JSW S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-07 2020-10-23 09:00
81. - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na powierzchni zakładu głównego JSW S.A. KWK Budryk poza obiektami podstawowymi łącznie z urządzeniami Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla 2020-10-02 2020-12-07 10:00
82. - Dostawa do JSW S.A. KWK Pniówek trzech klatek czteropiętrowych 2020-09-25 2020-11-02 09:00
83. - Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzeń do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego dla Zakładów JSW S.A. 2020-09-22 2020-10-05 10:00
84. - Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na obsługę i dyskonto akredytyw obcych dla rozliczeń transakcji zawieranych z kontrahentami JSW S.A. 2020-09-14 2020-10-01 09:00
85. - Wykonanie remontu ciągu suszarniczego nr 4 w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek 2020-09-14 2020-10-22 10:00
86. - Obsługa zwałów węgla JSW S.A. KWK Pniówek 2020-09-08 2020-09-21 10:00
87. - Prace związane z formowaniem i utrzymaniem zwałów węgla, obsługą punktów załadunkowych oraz wybieraniem materiału z osadników ziemnych dla JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice Ruch Szczygłowice z wykorzystaniem elektronicznego systemu 2020-08-28 2020-09-14 10:00
88. - Dostawy do kopalń JSW S.A szyn pośrednich, podkładek i łubków do szyn z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-08-18 2020-09-04 09:00
89. - Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-08-11 2020-08-27 09:00
90. - Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-08-07 2020-08-21 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne