Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
151. - Dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów prostopadłościennych oraz nakryw z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-04 2020-02-20 09:00
152. - Dostawy do kopalń JSW S.A. ładunków klejowych poliestrowych i poliuretanowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-27 2020-02-10 09:00
153. - Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-27 2020-02-12 10:00
154. - Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń obiegu wozów w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka 2020-01-22 2020-02-03 10:00
155. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-22 2020-02-17 09:00
156. - Dostawy do kopalń JSW S.A. węży pożarniczych i armatury do węży z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-22 2020-02-12 08:00
157. - Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu IV od poziomu 856 do poziomu 969 wraz z wykonaniem jednostronnego wlotu szybowego na poziomie 969 2020-01-16 2020-02-18 09:00
158. - Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu III wraz z wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych do poz. 1000 2020-01-13 2020-02-04 10:00
159. - Budowa przy szybie VI położonym w JSW S.A. KWK Budryk Głównej Rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-3 dla potrzeb kogeneracji i poprawy warunków zasilania obiektów 2020-01-02 2020-02-14 10:00
160. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji, elementów górniczych wyciągów szybowych oraz elementów przyszybowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-30 2020-03-09 12:30
161. - Modernizacja w JSW S.A. KWK Budryk głównych rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-1 i RG-2 dla potrzeb kogeneracji i poprawy warunków zasilania obiektów zakładu górniczego 2019-12-23 2020-02-10 10:00
162. - Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej punktu wydawania aparatów ucieczkowych, metanomierzy, mierników jedno i wielogazowych w JSW S.A. KWK Budryk 2019-12-23 2020-01-13 10:00
163. - Dostawy do kopalń JSW S.A. segmentów do trasy przenośnika taśmowego B1200 oraz części zamiennych do tras przenośników taśmowych GWAREK i PIOMA z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-23 2020-01-23 09:00
164. - Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-23 2020-01-14 09:00
165. - Dostawy do kopalń JSW S.A. obuwia roboczego i specjalistycznego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-20 2020-01-28 09:00
166. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu ogólnego zastosowania i rur VICTAULIC lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-20 2020-01-21 09:00
167. - Dostawy do kopalń JSW S.A. odciągów, zaczepów i zawiesi trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-20 2020-01-20 09:00
168. - Dostawy do kopalń JSW S.A. pian izolacyjnych mocznikowo-formaldehydowych, pian do wypełniania pustek w górotworze oraz uszczelniania wykładki w wyrobiskach korytarzowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-18 2020-01-13 09:00
169. - Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłu kamienno-wapiennego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2019-12-17 2020-01-14 10:00
170. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rynien, koryt i członów do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-16 2020-01-17 09:00
171. - Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-16 2020-01-28 09:00
172. - Dostawy do kopalń JSW S.A. węży hydraulicznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-16 2020-01-20 09:00
173. - Najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice 2019-12-13 2020-01-31 10:00
174. - Dostawy do kopalń JSW S.A. obudowy chodnikowej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-13 2020-01-29 09:00
175. - Dostawy do kopalń JSW S.A. oleju napędowego i opałowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-12 2020-01-23 09:00
176. - Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych oraz niegazowanych i soków owocowych 100 % z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-12 2020-01-07 08:00
177. - Dostaw do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-11 2020-01-08 10:00
178. - Dostawy do kopalń JSW S.A. mieszanin popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.82 oraz popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.02 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-11 2020-03-16 09:00
179. - Obsługa i konserwacja przenośników taśmowych odstawy oddziałowej robót przygotowawczych w JSW S.A. KWK Budryk 2019-12-11 2020-01-27 10:00
180. - Dostawy do kopalń JSW S.A. części zamiennych do przenośników taśmowych dołowych produkcji PIOMA z grupy FAMUR S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-11 2020-01-09 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne