Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
151. 43/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. zastawek, obejm oraz drabinek do przenośników zgrzebłowych różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-01-19 2024-02-07 09:00
152. 126/P/23 Obsługa, konserwacja, naprawa w JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" ciągników podwieszanych, lokomotyw torowych i urządzeń transportowych wraz z zabudową tras kolejek podwieszanych i utrzymaniem tras kolejek torowych oraz obsługa i konserwacja urządzenia do wywrotu wozów kopalnianych 2024-01-17 2024-02-19 11:00
153. 113/P/23 Świadczenie dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” usług transportowych sześcioma autobusami 2024-01-16 2024-02-14 11:00
154. 41/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-01-12 2024-02-02 09:00
155. 34/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-01-08 2024-01-30 09:00
156. 31/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów zsuwni, części zamiennych łoża amortyzującego DVB i MAS 830 HD lub równoważnych, części zamiennych do zgarniacza MAS 830 lub równoważnych oraz łóż antyudarowych lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-01-08 2024-01-30 09:00
157. 12/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-01-08 2024-02-02 09:00
158. 38/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-01-05 2024-01-29 09:00
159. 132/P/23 Wykonywanie w JSW S.A. KWK „Budryk” otworów małośrednicowych rdzeniowych 2024-01-05 2024-02-05 11:00
160. 22/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin stalowych ocynkowanych ogólnego przeznaczenia z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-01-04 2024-01-25 09:00
161. 36/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. reduktorów oraz przekładni z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-01-04 2024-01-22 09:00
162. 32/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów trasy kolejki podwieszonej ZD24D/130M lub równoważnych oraz rozjazdów i części zamiennych do rozjazdów trasy kolejki podwieszonej ZD24D/130M lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-01-03 2024-01-23 09:00
163. 15/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-01-03 2024-01-22 09:00
164. 124/P/23 Dostawa do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Pniówek” flotownika IZ-12 oraz dmuchawy powietrza wraz z montażem, opracowaniem projektu i niezbędnymi robotami budowlanymi 2024-01-03 2024-02-21 11:00
165. 28/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-01-03 2024-02-29 09:00
166. 21/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rękawic roboczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-12-28 2024-01-18 09:00
167. 24/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży hydraulicznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-12-28 2024-01-16 09:00
168. 29/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. odczynników do flotacji węgla z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-12-28 2024-01-30 09:00
169. 33/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-12-28 2024-01-16 09:00
170. 9/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozjazdów torowych i ich części, zwrotników, wkolejnic i zapór torowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-12-28 2024-01-22 09:00
171. 18/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. stóp podporowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-12-28 2024-01-19 09:00
172. 30/PM/24 Dos. do kop. JSW S.A. stoj. cier. SV, stoj. cier. (Valent) wg normy PN-G-15533 lub równoważnych, strop. członowo górniczych (SCGB + części do stropnic) wg normy PN-G-15545 lub równoważnych, głowic koronkowych SV, strop. podporowo-kotw. V29 i V32 oraz uniwer. strop. górn. typu KO z ter. realizacji 12 mies. od daty zaw. um.. 2023-12-22 2024-01-16 09:00
173. 25/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-12-21 2024-01-11 09:00
174. 146/P/23 Najem poremontowego kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-12-21 2024-01-15 11:00
175. 35/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi dwuhakowych V32 z łańcuchem fi18 trawersą 50 kN i szaklą w ilości 25 472 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-12-21 2024-01-19 09:00
176. 104/P/23 Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-12-21 2024-01-23 11:00
177. 16/PM/24 Dostawa do kopalń JSW S.A. klatki szybowej oraz skipów szybowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-12-21 2024-01-23 09:00
178. 23/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. przewodów Protomont lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-12-13 2024-01-04 09:00
179. 11/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. szyn pośrednich i akcesoriów kolejowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-12-12 2024-01-11 09:00
180. 14/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. strzemion SDS V29 oraz V32/36 według dokumentacji JSW S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-12-12 2024-01-04 09:00
Legenda
- Current
- Archive