Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
721. 64/P/20 Budowa górniczych wyciągów szybowych szybu 1 Bzie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” wraz z przynależnymi: budynkiem maszyn wyciągowych, wieżą szybową i budynkiem nadszybia oraz podszybiem 1110 oraz z przynależną infrastrukturą techniczną 2020-12-28 2022-01-24 10:00
722. 31/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-08 08:00
723. 29/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rynien, ostrogorynien i członów do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-02 08:00
724. 42/P/20 Kompleksowa obsługa i serwis instalacji powierzchniowej służącej do odzysku polegającego na wykorzystaniu odpadów i produktów spalania, odpadów poflotacyjnych i wody dołowej do celów profilaktyki pożarowej i metanowej na dole kopalni dla JSW 2020-12-28 2021-01-29 10:00
725. 33/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. śrub hakowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-21 09:00
726. 38/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych, gospodarczych i górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-25 09:00
727. 25/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-18 09:00
728. 36/PM/21 Dostawy do KWK Borynia-Zofiówka i KWK Jastrzębie-Bzie olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-01 09:00
729. 62/P/20 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów do maszyn i urządzeń produkcji Patentus S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2020-12-28 2021-01-28 09:00
730. 65/P/20 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów pełnionych przez lekarzy lub lekarzy wraz z ratownikami medycznymi dla pracowników JSW S.A. 2020-12-28 2021-02-26 10:00
731. 28/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-23 2021-01-18 09:00
732. 26/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb wodnych do zapór przeciwwybuchowych wodnych oraz pojemników do zapór wodnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-23 2021-01-12 09:00
733. 27/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-23 2021-01-18 08:00
734. 30/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-22 2021-01-08 09:00
735. 55/P/20 Obsługa hydraulicznych wywrotnic wozów wraz z przynależnymi urządzeniami, zlokalizowanych na drogach przewozowych kolei podziemnej w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-12-22 2021-01-25 10:00
736. 23/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. stóp podporowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-18 2021-01-14 09:00
737. 17/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. oleju napędowego i opałowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-15 2021-01-19 09:00
738. 34/P/20 Remont wentylatorów głównego przewietrzania typu WPR 200/1,8 W-1, W-2 i W-3 przy szybie IVz dla KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2020-12-11 2021-02-02 10:00
739. 22/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-08 2020-12-22 09:00
740. 20/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-08 2020-12-16 09:00
741. 56/P/20 Wykonanie prac przy transporcie dołowym oraz prac pomocniczych związanych z utrzymaniem ciągów technologicznych zakładu górniczego w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2020-12-04 2020-12-18 10:00
742. 19/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów hydrauliki sterowniczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-02 2021-01-11 09:00
743. 21/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A krążników gładkich wzmocnionych do przenośników taśmowych o szerokości taśmy B-1200 i B-1400 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-01 2020-12-14 08:00
744. 16/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów, części zamiennych i przekładni do przenośników B-1200, B-1200s, Gwarek, Pioma, wolnobieżnej stacji napinającej WSN-400/15 oraz kołowrotu KPG-15/500/300 i części zamiennych do WSN-400/15 i KPG-15/500/300 2020-11-30 2021-01-11 09:00
745. 49/P/20 Wykonywanie wierceń otworów bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK "Pniówek". 2020-11-24 2020-12-07 10:00
746. 18/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. obudów chodnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-23 2020-12-21 09:00
747. 52/P/20 Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-11-20 2020-12-02 10:00
748. 47/P/20 Najem trzech nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-11-20 2020-12-10 09:00
749. 51/P/20 Obsługa odstaw głównych dla JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” 2020-11-18 2020-12-16 09:00
750. 15/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych, tras łańcuchowych do przenośników i dozowników zgrzebłowych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-18 2020-12-11 09:00
Legenda
- Current
- Archive