Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
391. 27/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. obudów chodnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-01-19 2022-02-18 09:00
392. 34/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł oraz listew i obejm do zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-01-19 2022-02-18 09:00
393. 32/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. części zamiennych do przenośników taśmowych GWAREK, PIOMA, WAMAG PTD-1200 i PTD-1200/S, SVT/III-1200, PIOMA-1200V/Vacat, napędu NPDm-250 oraz przekładni do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-01-18 2022-02-11 09:00
394. 38/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-01-14 2022-02-10 09:00
395. 64/P/21 kompleksową obsługę w JSW S.A. KWK „Pniówek” urządzeń oraz instalacji powierzchniowych i dołowych służących do wytwarzania i opuszczania do zrobów ścian wyrobisk górniczych mieszaniny odpadów elektrownianych (...) montażu i demontażu rurociągów klimatycznych i demontażu rurociągów odmetanowania w wyrobiskach górniczych 2022-01-10 2022-02-07 09:00
396. 37/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. szyn pośrednich i akcesorii kolejowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-01-10 2022-02-01 09:00
397. 85/P/21 Wykonywanie prac pomocniczych dla Oddziału Urządzeń Szybowych i Wyciągowych w JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-12-31 2022-01-31 10:00
398. 78/P/21 Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych z nagromadzonego materiału w KWK „Borynia-Zofiówka” 2021-12-28 2022-01-25 10:00
399. 77/P/21 Remont kapitalny kombajnu ścianowego typu FS 400/1,0 nr 330 dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2021-12-27 2022-02-07 10:00
400. 31/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży gumowych przemysłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-12-27 2022-01-24 09:00
401. 29/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-12-27 2022-01-14 09:00
402. 33/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków ciernych, stropnic podporowo-kotwiowych i uniwersalnych stopnic górniczych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-12-27 2022-02-03 09:00
403. 23/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. obuwia roboczego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-12-27 2022-01-14 09:00
404. 86/P/21 Wykonywanie w JSW S.A. KWK „Budryk” wierceń otworów małośrednicowych rdzeniowych 2021-12-23 2022-01-21 10:00
405. 60/P/21 Świadczenie serwisu wiertnic do wykonywania otworów metanowych i otworów zabezpieczających w profilaktyce zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał 2021-12-17 2022-01-24 10:00
406. 82/P/21 Najem na okres 486 dni kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2021-12-17 2022-01-26 10:00
407. 58/P/21 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” urządzeń dla obiegu wtórnego klimatyzacji centralnej na poziomie 1000 2021-12-15 2022-02-09 10:00
408. 28/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur kołnierzowych z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-12-14 2022-01-14 09:00
409. 75/P/21 Najem na 1090 dni kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2021-12-10 2022-01-24 10:00
410. 73/P/21 Najem czterech kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2021-12-08 2022-01-11 10:00
411. 68/P/21 Remont wentylatorów lutniowych typoszeregu: Korfmann ES, dGAL dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A. 2021-12-07 2022-01-18 10:00
412. 69/P/21 Remont wentylatorów lutniowych typoszeregu: WLE 1000 dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A. 2021-12-07 2022-01-18 10:00
413. 71/P/21 Remont wentylatorów lutniowych dla potrzeb ruchowych zakładów JSW S.A. 2021-12-07 2022-01-18 10:00
414. 70/P/21 Remont wentylatorów lutniowych typoszeregu: WLE 303÷813, ADF dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A. 2021-12-07 2022-01-18 10:00
415. 50/P/21 Dostawa i zabudowa wyposażenia komory rozdzielni WSK na poziomie 900 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2021-12-07 2022-01-05 10:00
416. 31/P/21 Budowa parkingu dla samochodów osobowych w JSW S.A. KWK "Pniówek". 2021-12-07 2022-02-08 10:00
417. 21/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. preparatów do nawilżania pyłów węglowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-12-03 2022-01-11 09:00
418. 25/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb wodnych do zapór przeciwwybuchowych wodnych oraz pojemników do zapór wodnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-12-01 2021-12-16 09:00
419. 24/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-11-30 2021-12-14 09:00
420. 20/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych 159x4,5 PN16 L-6000 i L-3000 czarnych i ocynkowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-11-26 2021-12-14 09:00
Legenda
- Current
- Archive