Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
391. 42/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. filtrów do półmasek wielokrotnego użytku z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-02-07 2023-02-24 09:00
392. 59/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-02-07 2023-02-23 09:00
393. 51/PM/23 Dostawa do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-02-07 2023-02-24 09:00
394. 49/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. łączników kątowych, jarzm i strzemion SKN oraz strzemion kątowych SP1 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-02-06 2023-02-22 09:00
395. 46/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rękawic roboczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-02-03 2023-02-21 09:00
396. 74/P/22 Rozbudowa i modernizacja węzła flotacji i zamknięcia obiegu wodno-mułowego w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Budryk” w celu maksymalizacji uzysku węgla koksowego w produkcji netto 2023-01-31 2023-04-04 10:00
397. 43/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. stropnic podporowo-kotwiowych V29, V32 i uniwersalnych stropnic górniczych KO z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-01-30 2023-02-17 09:00
398. 97/P/22 Kompleksowa obsługa w JSW S.A. KWK „Pniówek” placów składowych i transportu wewnętrznego kopalnianą siecią kolei wąskotorowej wraz z obsługą należących do JSW S.A. KWK „Pniówek” urządzeń przeładunkowych i transportowych 2023-01-27 2023-02-27 10:00
399. 89/P/22 Modernizacja obwodów wzbudzania, sterowania i aparatury kontrolno-pomiarowej stacji wentylatorów głównych przy szybie IV w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-01-25 2023-03-15 10:00
400. 105/P/22 Świadczenie dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” usługi utrzymania sprawności technicznej ciągów technologicznych 2023-01-20 2023-02-07 10:00
401. 99/P/22 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” dwóch kompletnych niestacjonarnych agregatów wody lodowej typu woda/woda o mocy chłodniczej 600kW każdy 2023-01-20 2023-02-16 10:00
402. 40/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-01-18 2023-02-03 09:00
403. 38/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. emalii, farb, rozcieńczalników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-01-17 2023-02-13 09:00
404. 57/P/22 Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń obiegu wozów w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka” 2023-01-13 2023-02-10 10:00
405. 36/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. części do wciągników i podciągarek z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-01-13 2023-01-30 09:00
406. 84/P/22 Drążenie w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice Przecznicy Va na poziomie 650m – Etap II 2023-01-10 2023-02-10 10:00
407. 13/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych pian fenolowych i mocznikowo-formaldehydowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-01-10 2023-01-27 09:00
408. 34/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. odciągów z łańcuchem (pakiet 5 pozycji) w łącznej ilości 4 942 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-01-10 2023-01-26 09:00
409. 39/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-01-09 2023-01-25 09:00
410. 102/P/22 Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej punktu wydawania aparatów ucieczkowych, metanomierzy, mierników jedno i wielogazowych w JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-01-09 2023-02-03 10:00
411. 94/P/22 Dostawa sprężonego powietrza do JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” 2023-01-09 2023-02-22 10:00
412. 98/P/22 Wykonywanie wierceń otworów bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK "Pniówek" 2023-01-04 2023-01-23 10:00
413. 87/P/22 Dostawa 4 palników pyłowych do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK "Pniówek" wraz z modernizacją ciągu (systemu) suszarniczego 2023-01-02 2023-01-30 10:00
414. 103/P/22 Wykonywanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych z zakresu badań urządzeń górniczych i ich elementów dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A. 2022-12-28 2023-01-13 10:00
415. 35/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych i niegazowanych oraz soków owocowych 100 % z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-12-27 2023-01-17 09:00
416. 30/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-12-20 2023-01-10 09:00
417. 82/P/22 Remont okresowy wentylatorów głównego przewietrzania typu WPR 200/1,8 nr 3 przy szybie III, nr 7 przy szybie V oraz wymianę wirnika wentylatora nr 2 przy szybie III w KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia” 2022-12-16 2023-01-30 10:00
418. 31/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek z włókien poliestrowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-12-16 2023-01-12 09:00
419. 32/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewnianych elementów do wykonania stosów podpornościowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-12-14 2023-01-03 09:00
420. 33/PM/23 Dostawy do KWK Pniówek obudowy chodnikowej specjalnej ŁPzm/V36/4/6,7x4,4 lub równoważnej w gat. stali S560W/Re 560 MPa lub równoważnym ze strzemionami SD V36 w ilości 500 kpl. z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-12-12 2022-12-29 09:00
Legenda
- Current
- Archive