Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
31. 21/P/23 Obsługa odstaw głównych dla JSW S.A. KWK "Knurów Szczygłowice" 2023-04-07 2023-04-28 10:00
32. 76/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu ogólnego zastosowania, rur z/szwem przewodowych i rur VICTAULIC lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-04-07 2023-04-27 09:00
33. 26/P/23 Dostawa, zabudowa i uruchomienie w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka” dwóch kruszarek bębnowych 2023-04-05 2023-04-21 09:00
34. 22/P/23 Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS22-3300 wraz z wyposażeniem technicznym dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” 2023-04-04 2023-04-25 10:00
35. 24/P/23 Wykonywanie wierceń otworów małośrednicowych bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-03-31 2023-04-18 10:00
36. 58/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. muf kablowych i zestawów naprawczych do kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-03-31 2023-05-23 09:00
37. 74/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb wodnych do zapór przeciwwybuchowych wodnych oraz pojemników do zapór wodnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-03-28 2023-04-13 09:00
38. 73/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. olejów sprężarkowych, przekładniowych, maszynowych i turbinowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-03-27 2023-04-12 09:00
39. 65/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów śrubowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-03-24 2023-04-12 09:00
40. 8/P/23 Budowa w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów" stacji wentylatorów głównych przy szybie "Aniołki" wraz z niezbędnymi obiektami infrastruktury zewnętrznej 2023-03-24 2023-05-11 09:00
41. 37/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-03-22 2023-04-07 09:00
42. 72/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. dostawy do kopalń JSW S.A. olejów hydraulicznych oraz silnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-03-22 2023-04-13 09:00
43. 15/P/23 Wykonywanie dla Zakładów JSW S.A. remontów ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 3,3 kV produkcji Elgór+Hansen 2023-03-20 2023-04-24 10:00
44. 67/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych według normy PN-75/M-84543 lub równoważnej, łańcuchów gospodarczych według normy DIN 5685-1 lub równoważnej, łańcuchów górniczych kl. B ø 14x50 według norm PN-G-46701 i DIN 22252 lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-03-17 2023-04-04 09:00
45. 66/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. preparatów do nawilżania pyłów węglowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-03-17 2023-05-05 09:00
46. 6/P/23 Najem trzech kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał min. 90 MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-03-17 2023-04-03 10:00
47. 68/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. spoiw mineralno-cementowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-03-17 2023-04-05 09:00
48. 11/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Budryk” dwóch nowych urządzeń układu hydromechanicznego czyszczenia osadników wodnych dołowych z kompletnym wyposażeniem elektrycznym 2023-03-15 2023-04-11 10:00
49. 70/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. tarcicy, deseczek do zapór pyłowych, desek sosnowych obrzynanych kl. II i III, bali sosnowych pomostowych i obrzynanych kl. I, bali dębowych obrzynanych oraz desek okorkowych sosnowych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-03-15 2023-04-03 09:00
50. 17/P/23 Najem trzech poremontowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „ Borynia- Zofiówka- Bzie” Ruch „Borynia” 2023-03-15 2023-04-07 10:00
51. 69/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. butów poliuretanowych w ilości 18 950 kpl. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-03-15 2023-03-31 09:00
52. 2/P/23 Świadczenie usług w JSW S.A. KWK „Budryk” w zakresie kompleksowej obsługi górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale „S” szybu VI oraz urządzeń przyszybowych na zrębie, poz. 1050 i 1290. 2023-03-14 2023-04-12 10:00
53. 47/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części do przenośników zgrzebłowych różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-03-14 2023-04-05 09:00
54. 70/P/22 Wykonywanie wierceń otworów bezrdzeniowych małośrednicowych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” 2023-03-13 2023-03-29 10:00
55. 19/P/23 Świadczenie dla Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do kolejek i urządzeń produkcji FERRIT 2023-03-13 2023-03-29 10:00
56. 9/P/23 Obsługa w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" urządzeń klimatyzacji grupowej i lokalnej 2023-03-10 2023-03-28 10:00
57. 62/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części do przenośników zgrzebłowych różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-03-08 2023-04-03 09:00
58. 14/P/23 Wykonanie dla JSW S.A. KWK "Budryk" kapitalnego remontu i wymiany rezerwowego zestawu kół 4-linowych ∅5000mm dla górniczych wyciągów szybowych w szybie I 2023-03-07 2023-04-17 10:00
59. 13/P/23 Świadczenie dla JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Szczygłowice usług sprzętem ciężkim i samochodami ciężarowymi wraz z obsługą przy pracach związanych z formowaniem i utrzymaniem zwałów węgla, obsługą punktów załadunkowych oraz wybieraniem materiału z osadników ziemnych z wykorzystaniem elektronicznego systemu 2023-03-07 2023-04-03 10:00
60. 53/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi i zaczepów trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-02-28 2023-03-16 09:00
Legenda
- Current
- Archive