Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
31. - Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-08 08:00
32. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rynien, ostrogorynien i członów do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-02 08:00
33. - Kompleksowa obsługa i serwis instalacji powierzchniowej służącej do odzysku polegającego na wykorzystaniu odpadów i produktów spalania, odpadów poflotacyjnych i wody dołowej do celów profilaktyki pożarowej i metanowej na dole kopalni dla JSW 2020-12-28 2021-01-29 10:00
34. - Dostawy do kopalń JSW S.A. śrub hakowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-21 09:00
35. - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych, gospodarczych i górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-25 09:00
36. - Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-18 09:00
37. - Dostawy do KWK Borynia-Zofiówka i KWK Jastrzębie-Bzie olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-01 09:00
38. - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów do maszyn i urządzeń produkcji Patentus S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2020-12-28 2021-01-28 09:00
39. - Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów pełnionych przez lekarzy lub lekarzy wraz z ratownikami medycznymi dla pracowników JSW S.A. 2020-12-28 2021-02-26 10:00
40. - Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-23 2021-01-18 09:00
41. - Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb wodnych do zapór przeciwwybuchowych wodnych oraz pojemników do zapór wodnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-23 2021-01-12 09:00
42. - Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-23 2021-01-18 08:00
43. - Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-22 2021-01-08 09:00
44. - Obsługa hydraulicznych wywrotnic wozów wraz z przynależnymi urządzeniami, zlokalizowanych na drogach przewozowych kolei podziemnej w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-12-22 2021-01-25 10:00
45. - Dostawy do kopalń JSW S.A. stóp podporowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-18 2021-01-14 09:00
46. - Dostawy do kopalń JSW S.A. oleju napędowego i opałowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-15 2021-01-19 09:00
47. - Remont wentylatorów głównego przewietrzania typu WPR 200/1,8 W-1, W-2 i W-3 przy szybie IVz dla KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2020-12-11 2021-02-02 10:00
48. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-08 2020-12-22 09:00
49. - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-08 2020-12-16 09:00
50. - Wykonanie prac przy transporcie dołowym oraz prac pomocniczych związanych z utrzymaniem ciągów technologicznych zakładu górniczego w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2020-12-04 2020-12-18 10:00
51. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów hydrauliki sterowniczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-02 2021-01-11 09:00
52. - Dostawy do kopalń JSW S.A krążników gładkich wzmocnionych do przenośników taśmowych o szerokości taśmy B-1200 i B-1400 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-01 2020-12-14 08:00
53. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów, części zamiennych i przekładni do przenośników B-1200, B-1200s, Gwarek, Pioma, wolnobieżnej stacji napinającej WSN-400/15 oraz kołowrotu KPG-15/500/300 i części zamiennych do WSN-400/15 i KPG-15/500/300 2020-11-30 2021-01-11 09:00
54. - Wykonywanie wierceń otworów bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK "Pniówek". 2020-11-24 2020-12-07 10:00
55. - Dostawy do kopalń JSW S.A. obudów chodnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-23 2020-12-21 09:00
56. - Wykonywanie wierceń otworów badawczych rdzeniowych w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-11-20 2020-12-02 10:00
57. - Najem trzech nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-11-20 2020-12-10 09:00
58. - Obsługa odstaw głównych dla JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” 2020-11-18 2020-12-16 09:00
59. - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych, tras łańcuchowych do przenośników i dozowników zgrzebłowych oraz ogniw złącznych do łańcuchów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-18 2020-12-11 09:00
60. - Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-11-18 2020-12-07 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne