Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
1. - Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-09 2021-04-29 09:00
2. - Dostawy do KWK Budryk JSW S.A. obudowy chodnikowej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-04-07 2021-04-23 09:00
3. - Drążenie Przecznicy V na poziomie 850 m w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” 2021-04-07 2021-04-23 09:00
4. - Modernizacja pompowni głównego odwadniania przy szybie „Foch I” na poziomie 650 m wraz z układem zasilania, sterowania i wizualizacji w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” 2021-04-07 2021-04-22 09:00
5. - Obsługa górniczych wyciągów szybowych zainstalowanych w przedziałach południowym i północnym szybu II w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2021-04-07 2021-05-04 09:00
6. - Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-07 2021-04-22 09:00
7. - Dostawy do kopalń JSW S.A. tarcicy, deseczek do zapór pyłowych, desek sosnowych obrzynanych kl. II i III, bali sosnowych pomostowych kl. I i II, bali sosnowych obrzynanych kl. I i II, bali dębowych i bukowych oraz desek okorkowych sosnowych 2021-04-07 2021-04-26 09:00
8. - Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych wykonanych według norm PN-ISO 1537:1997, PN-ISO 1537/Ak:1997 i PN-M-46606:2010 lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-06 2021-04-22 08:00
9. - Dostawy do kopalń JSW S.A. węży pożarniczych i armatury do węży z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-04-06 2021-04-21 09:00
10. - Dostawa wraz z zabudową trzech przesiewaczy PZ1 2,4x9,0 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2021-04-02 2021-05-04 10:00
11. - Wiercenie otworów bezrdzeniowych małośrednicowych w KWK „Borynia-Zofiówka” 2021-04-02 2021-04-20 10:00
12. - Obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktu wydawania zapalarek i radiosterowników na Zakładzie Głównym JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-03-31 2021-04-15 10:00
13. - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla maszyn i urządzeń produkcji Sandvik Mining and Construction dla Zakładów JSW S.A 2021-03-31 2021-04-16 10:00
14. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-03-26 2021-04-20 09:00
15. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników INTERMET, PTGm-50/1000, MIFAMA, Gwarek, Pioma z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-26 2021-04-20 08:00
16. - Dostawy do kopalń JSW S.A. noży kombajnowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-24 2021-04-19 08:00
17. - Finansowanie zobowiązań zamawiającego wobec dostawców krajowych zewnętrznych (spoza Grupy Kapitałowej JSW) w postaci faktoringu odwrotnego o wartości 50 000 000 PLN 2021-03-22 2021-04-19 10:00
18. - Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktu wydawania posiłków regeneracyjnych w budynku socjalnym przy szybie VI JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie 2021-03-19 2021-04-08 10:00
19. - Dostawy do kopalń JSW S.A. prętów okrągłych, płaskich, kwadratowych, żebrowanych, 6-kątnych oraz kalibrowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-17 2021-03-31 09:00
20. - Obsługa, konserwacja, przeglądy, naprawy oraz okresowe kontrole techniczne wszystkich rozdzielń, rozdzielnic dołowych 6kV, urządzeń elektrycznych układów głównego odwadniania na poz. 713 i 950 oraz pompowni pomocniczej na poz. 838 w JSW S.A. 2021-03-12 2021-03-30 10:00
21. - Dostawy do kopalń JSW S.A. kotew z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-03-08 2021-03-24 08:00
22. - Najem ośmiu nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” 2021-03-05 2021-03-26 10:00
23. - Świadczenie usług transportowych autobusami i busem dla JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie”. 2021-03-05 2021-03-22 10:00
24. - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów zespołów dla kombajnów ścianowych produkcji Famur S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2021-03-05 2021-04-20 10:00
25. - Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-03-05 2021-04-06 09:00
26. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do podajników taśmowych typu PDT-Sigma 800, PDT-Sigma 1000, zestawu urządzeń Anakonda oraz podajnika taśmowego PTU-600/1000 wersja 800 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia 2021-03-02 2021-03-30 09:00
27. - Dostawy do kopalń JSW S.A. worków do transportu materiałów sypkich, rękawów do wykładki mechanicznej, pojemników do budowy pasów podpornościowo – izolacyjnych, pojemników tkaninowych, tkaniny podsadzkowej polipropylenowej, tkaniny jutowej i 2021-03-02 2021-04-15 08:00
28. - Dostawa wraz z zabudową kompletnych 4 niestacjonarnych agregatów wody lodowej typu woda/woda o mocy chłodniczej 950-999 kW każdy z osprzętem dla JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” 2021-02-24 2021-04-22 10:00
29. - Dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi i zaczepów trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-23 2021-03-09 09:00
30. - Dostawy do kopalń JSW S.A. węży hydraulicznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-22 2021-03-23 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne