Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
1. 70/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur opancerzonych PE-NP-AS lub równoważnych, akcesoriów do rur PE-NP-AS lub równoważnych oraz złączek Victaulic lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-25 2020-11-16 09:00 2020-11-16 10:00
2. 41/P/20 Świadczenie usług w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na powierzchni zakładu głównego JSW S.A. KWK Budryk poza obiektami podstawowymi łącznie z urządzeniami Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla 2020-10-02 2020-11-05 10:00 2020-11-05 11:00
3. 04/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. łączników kątowych oraz jarzm i strzemion SKN z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-21 2020-11-05 08:00 2020-11-05 09:00
4. 12/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-19 2020-11-03 09:00 2020-11-03 10:00
5. 39/P/20 Dostawa do JSW S.A. KWK Pniówek trzech klatek czteropiętrowych 2020-09-25 2020-11-02 09:00 2020-11-02 10:00
6. 03/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 czarnych i ocynkowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-16 2020-11-02 09:00 2020-11-02 10:00
7. 02/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-10-16 2020-10-30 09:00 2020-10-30 10:00
8. 38/P/20 Wykonywanie wierceń otworów małośrednicowych bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK Budryk 2020-10-16 2020-10-29 10:00 2020-10-29 11:00
9. 43/P/20 Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz utrzymanie czystości na placach, drogach i terenach zielonych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2020-10-09 2020-10-28 10:00 2020-10-28 11:00
10. 29/P/20 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK Borynia –Zofiówka Ruch Borynia 2020-10-13 2020-10-26 09:00 2020-10-26 10:00
11. 01/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A strzemion SDS V29 oraz V32/36 według dokumentacji JSW S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-07 2020-10-23 09:00 2020-10-23 10:00
12. 33/P/20 Wykonanie remontu ciągu suszarniczego nr 4 w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek 2020-09-14 2020-10-22 10:00 2020-10-22 11:00
13. 45/P/20 Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzeń do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego dla Zakładów JSW S.A. 2020-09-22 2020-10-05 10:00 2020-10-05 11:00
14. 44/P/20 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na obsługę i dyskonto akredytyw obcych dla rozliczeń transakcji zawieranych z kontrahentami JSW S.A. 2020-09-14 2020-10-01 09:00 2020-10-01 10:00
15. 36/P/20 Obsługa zwałów węgla JSW S.A. KWK Pniówek 2020-09-08 2020-09-21 10:00 2020-09-21 11:00
16. 54/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, elementów do urządzenia UPP i zmechanizowanego zespołu podścianowego AZIS-1200 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-03-06 2020-09-15 09:00 2020-09-15 10:00
17. 37/P/20 Prace związane z formowaniem i utrzymaniem zwałów węgla, obsługą punktów załadunkowych oraz wybieraniem materiału z osadników ziemnych dla JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice Ruch Szczygłowice z wykorzystaniem elektronicznego systemu 2020-08-28 2020-09-14 10:00 2020-09-14 11:00
18. 17/P/20 Budowa układów kogeneracyjnych z generatorami o łącznej mocy 16 MW zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania oraz przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym w JSW S.A. KWK 2020-06-24 2020-09-09 10:00 2020-09-09 11:00
19. 83/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A szyn pośrednich, podkładek i łubków do szyn z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-08-18 2020-09-04 09:00 2020-09-04 10:00
20. 86/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-08-11 2020-08-27 09:00 2020-08-27 10:00
21. 84/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-08-07 2020-08-21 09:00 2020-08-21 10:00
22. 81/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rękawic ochronnych z terminem realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-07-30 2020-08-17 09:00 2020-08-17 10:00
23. 85/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych, półmasek P2 z/z z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 roku. 2020-07-29 2020-08-12 09:00 2020-08-12 10:00
24. 82/P/WRP/20 dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów prostopadłościennych oraz nakryw z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-07-22 2020-08-07 09:00 2020-08-07 10:00
25. 77/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. worków do transportu materiałów sypkich, rękawów do wykładki mechanicznej, pojemników do budowy pasów podpornościowo-izolacyjnych, tkaniny podsadzkowej polipropylenowej, tkaniny jutowej, tkaniny i folii wentylacyjnej 2020-06-30 2020-08-03 09:00 2020-08-03 10:00
26. 25/P/20 Najem kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania zanożowego kombajnu ścianowego oraz chłodzenia podzespołów kombajnu dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2020-07-10 2020-07-28 09:00 2020-07-28 10:00
27. 31/P/20 Świadczenie usług serwisu technicznego, dostawę części, podzespołów oraz zespołów do maszyn i urządzeń produkcji REMAG S.A. i FAMUR S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2020-06-30 2020-07-22 10:00 2020-07-22 11:00
28. 22/P/20 Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktów wydawania sprzętu strzałowego i zapalarek, metanomierzy, mierników wielogazowych, baterii i pilotów do kombajnów, radiotelefonów, półmasek 2020-06-24 2020-07-20 10:00 2020-07-20 11:00
29. 71/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-22 2020-07-20 09:00 2020-07-20 10:00
30. 30/P/20 Dostawa azotu pozyskiwanego z powietrza atmosferycznego dla Zakładów JSW S.A. 2020-06-29 2020-07-13 10:00 2020-07-13 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne