Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
1. 114/P/23 Modernizacja maszyn wyciągowych szybu Iz przedz. płn. - wsch. i płd. - zach. wraz z transformatorem 6/0,5 kV 1000 kVA w JSW S.A. KWK „Borynia - Zofiówka - Bzie" Ruch „Zofiówka” 2023-10-03 2023-10-30 11:00
2. 121/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-10-03 2023-10-30 09:00
3. 108/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” sprężonego powietrza 2023-10-02 2023-10-19 11:00
4. 89/P/23 Wykonanie dla JSW S.A. KWK „Budryk” prac związanych z transportem oraz montażem i demontażem urządzeń 2023-09-29 2023-10-30 11:00
5. 106/P/23 Prace związane z konserwacją oraz naprawą kolejek podwieszanych i ciągników manewrowych z napędem własnym oraz zestawów i belek transportowych w wyrobiskach podziemnych dla JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-09-27 2023-10-24 11:00
6. 98/P/23 Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS22 LWS 598 dla potrzeb JSW S.A KWK „Borynia- Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” 2023-09-26 2023-10-12 11:00
7. 99/P/23 Drążenie wyrobisk przygotowawczych udostępniających ścianę VI w pokładzie 408/3 w JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2023-09-26 2023-10-23 10:00
8. 50/P/23 Kompleksowa obsługa szybu Foch II w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 2023-09-25 2023-10-12 10:00
9. 58/P/23 Wykonanie chodnika 7a w pokładzie 401/2 w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 2023-09-22 2023-10-23 10:00
10. 119/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur kołnierzowych z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych oraz akcesoriów do rur z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-09-22 2023-10-19 09:00
11. 118/PM/23 Dostawy do JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice elementów do budowy systemu monitoringu i sterowania rozpływem wody w rurociągach ppoż. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-09-22 2023-10-19 09:00
12. 101/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” 3 nowych przenośników zgrzebłowych lekkich wraz z wyłącznikiem stycznikowym 2023-09-20 2023-10-06 10:00
13. 97/P/23 Najem poremontowego kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem technicznym dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia Zofiófka-Bzie" Ruch "Bzie" 2023-09-20 2023-10-11 10:00
14. 102/P/23 Wykonanie wierceń otworów małośrednicowych bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” 2023-09-20 2023-10-09 10:00
15. 111/P/23 Obsługa w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" urządzeń klimatyzacji grupowej i lokalnej 2023-09-15 2023-10-19 10:00
16. 94/P/23 Najem poremontowego kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 2023-09-15 2023-10-11 10:00
17. 69/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” poremontowego kombajnu chodnikowego 2023-09-12 2023-09-28 10:00
18. 116/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. części zamiennych do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-09-12 2023-10-10 09:00
19. 107/P/23 Kompleksowe utrzymanie budynków socjalno-technicznych na terenie szybu VI JSW S.A. KWK „Budryk” w Chudowie 2023-09-11 2023-10-09 10:00
20. 64/P/23 Obsługa i konserwacja agregatów chłodniczych o mocy 3 MW zabudowanych na poziomie 838 m, chłodnic wyparnych wody zabudowanych na poziomie 823 m oraz urządzeń chłodniczych lokalnych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” 2023-09-08 2023-10-05 10:00
21. 91/P/23 Dostawa do zakładów JSW S.A. aparatów tlenowych ucieczkowych, treningowych wraz ze szkoleniem 2023-09-08 2023-10-02 09:00
22. 82/P/23 Obsługa i konserwacja tras przenośników taśmowych odstawy oddziałowej robót przygotowawczych w JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-09-08 2023-10-05 10:00
23. 95/P/23 Drążenie drążenie w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia”: chodnika C-32a w pokładzie 504/1 w złożu „Borynia”, w pokładzie 505/1 łg oraz 505/1-2, 505/1 łd-505/2, 505/1, 505/1 łd w złożu „Jas-Mos 1” oraz przecinki ścianowej C-32a w pokładzie 505/1-2, 505/1 łd-505/2, 505/1, 505/1 łd (...) 2023-09-06 2023-10-03 10:00
24. 85/P/23 Modernizacja w JSW S.A. KWK „Budryk” przyłącza 6kV RMWIIIN oraz układu sterowania maszyny wyciągowej MWIIIN wraz z układem kompensacji mocy biernej 2023-09-06 2023-10-06 10:00
25. 92/P/23 Najem poremontowego kombajnu chodnikowego o możliwości urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-09-06 2023-09-27 10:00
26. 99/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł oraz listew i obejm zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-09-06 2023-10-02 09:00
27. 109/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowego kleju organiczno-mineralnego o podwyższonej adhezji do wzmacniania słabych stropów, ociosów i spągów wyrobisk chodnikowych, wzmacniania czoła drążonych przodków chodnikowych oraz wzmacniania calizny węglowej z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-09-06 2023-10-03 09:00
28. 83/P/23 Rozbudowa powierzchniowej centralnej stacji klimatyzacji przy szybie VI dla schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej w JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-09-05 2023-11-06 11:00
29. 109/P/23 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centralnej stacji klimatyzacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice” 2023-09-05 2023-10-02 10:00
30. 79/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” 3 nowych mobilnych wozów wiertniczych wraz z wyłącznikiem stycznikowym 2023-09-05 2023-09-21 09:00
Legenda
- Current
- Archive