Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
1. - Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-01-20 2021-02-03 08:00
2. - Dostawy do KWK Jastrzębie – Bzie kabli z terminem realizacji 3 miesiące od daty zawarcia umowy. 2021-01-20 2021-02-03 08:00
3. - Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w JSW S.A. KWK "Pniówek" 2020-12-31 2021-02-02 10:00
4. - Dostawy do kopalń JSW S.A. silników elektrycznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-31 2021-01-29 09:00
5. - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla kombajnów chodnikowych produkcji Sandvik Mining and Construction dla Zakładów JSW S.A. 2020-12-31 2021-02-02 09:00
6. - Dostawa i uruchomienie nadążnego, automatycznego układu kompensacji mocy biernej utrzymującego zadany poziom współczynnika mocy biernej na przyłączach głównych na powierzchni w JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” Ruch „Borynia” 2020-12-31 2021-02-03 09:00
7. - Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji, elementów górniczych wyciągów szybowych oraz elementów przyszybowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-30 2021-02-01 09:00
8. - Najem dwóch fabrycznie nowych spągoładowarek na podwoziu gąsienicowym z czerpakiem przybierkowym dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-12-30 2021-02-03 09:00
9. - Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-30 2021-01-19 08:00
10. - Dostawy do KWK Pniówek olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-02 09:00
11. - Budowa górniczych wyciągów szybowych szybu 1 Bzie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” wraz z przynależnymi: budynkiem maszyn wyciągowych, wieżą szybową i budynkiem nadszybia oraz podszybiem 1110 oraz z przynależną infrastrukturą techniczną 2020-12-28 2021-03-24 10:00
12. - Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-08 08:00
13. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rynien, ostrogorynien i członów do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-02 08:00
14. - Kompleksowa obsługa i serwis instalacji powierzchniowej służącej do odzysku polegającego na wykorzystaniu odpadów i produktów spalania, odpadów poflotacyjnych i wody dołowej do celów profilaktyki pożarowej i metanowej na dole kopalni dla JSW 2020-12-28 2021-01-29 10:00
15. - Dostawy do kopalń JSW S.A. śrub hakowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-21 09:00
16. - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych, gospodarczych i górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-25 09:00
17. - Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-18 09:00
18. - Dostawy do KWK Borynia-Zofiówka i KWK Jastrzębie-Bzie olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-26 09:00
19. - Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów do maszyn i urządzeń produkcji Patentus S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2020-12-28 2021-01-28 09:00
20. - Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów pełnionych przez lekarzy lub lekarzy wraz z ratownikami medycznymi dla pracowników JSW S.A. 2020-12-28 2021-02-26 10:00
21. - Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-23 2021-01-18 09:00
22. - Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb wodnych do zapór przeciwwybuchowych wodnych oraz pojemników do zapór wodnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-23 2021-01-12 09:00
23. - Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-23 2021-01-18 08:00
24. - Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-22 2021-01-08 09:00
25. - Obsługa hydraulicznych wywrotnic wozów wraz z przynależnymi urządzeniami, zlokalizowanych na drogach przewozowych kolei podziemnej w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-12-22 2021-01-25 10:00
26. - Dostawy do kopalń JSW S.A. stóp podporowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-18 2021-01-14 09:00
27. - Dostawy do kopalń JSW S.A. oleju napędowego i opałowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-15 2021-01-19 09:00
28. - Remont wentylatorów głównego przewietrzania typu WPR 200/1,8 W-1, W-2 i W-3 przy szybie IVz dla KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2020-12-11 2021-02-02 10:00
29. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-08 2020-12-22 09:00
30. - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-08 2020-12-16 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne