Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
1. 42/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-20 2020-04-09 08:00 2020-04-09 09:00
2. 50/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. zaworów i szafek hydrantowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-03-20 09:00 2020-03-20 10:00
3. 081/P/19 Modernizacja urządzeń do wytwarzania mieszaniny odpadów elektrownianych z wodą dołową oraz płynnych odpadów flotacyjnych w celu ich lokowania w wyrobiskach górniczych oraz przyłączenie instalacji do nowo powstałego otworu technologicznego P-3 2020-02-11 2020-03-13 10:00 2020-03-13 11:00
4. 51/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-02-21 2020-03-12 09:00 2020-03-12 10:00
5. 45/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, urządzenia przekładkowego, urządzenia przesuwającego PAT, przekładni i części do przekładni z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-21 2020-03-11 09:00 2020-03-11 10:00
6. 52/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-21 2020-03-10 09:00 2020-03-10 10:00
7. 37/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji, elementów górniczych wyciągów szybowych oraz elementów przyszybowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-30 2020-03-09 09:00 2020-03-09 10:00
8. 53/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. zasuw, zaworów, przepustnic, regulatorów i sterowników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-19 2020-03-09 09:00 2020-03-09 10:00
9. 7/P/20 Najem dwóch nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 110 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie 2020-02-21 2020-03-06 10:00 2020-03-06 11:00
10. 49/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych: czarnych, ocynkowanych, preizolowanych, z wkładką polietylenową lub równoważną z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-03-06 08:00 2020-03-06 09:00
11. 48/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. części do wciągarek i podnośników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-02-14 2020-03-03 09:00 2020-03-03 10:00
12. 34/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. mieszanin popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.82 oraz popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.02 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-11 2020-03-02 09:00 2020-03-02 10:00
13. 46/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-12 2020-03-02 09:00 2020-03-02 10:00
14. 38/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych, gospodarczych i górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-03-02 08:00 2020-03-02 09:00
15. 29/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. noży kombajnowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-11 2020-03-02 08:00 2020-03-02 09:00
16. 8/P/20 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-02-12 2020-02-28 10:00 2020-02-28 11:00
17. 069/P/19 Wykonanie instalacji dosilania kopalnianej sieci przeciwpożarowej wodą pozyskiwaną z osadników wodnych komory pomp głównego odwadniania przy szybie Foch I na poziomie 650 m w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2019-11-06 2020-02-28 10:00 2020-02-28 11:00
18. 44/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. szyn pośrednich i akcesoriów kolejowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-07 2020-02-26 09:00 2020-02-26 10:00
19. 55/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rękawic ochronnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-07 2020-02-24 09:00 2020-02-24 10:00
20. 47/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów prostopadłościennych oraz nakryw z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-04 2020-02-20 09:00 2020-02-20 10:00
21. 086/P/19 Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu IV od poziomu 856 do poziomu 969 wraz z wykonaniem jednostronnego wlotu szybowego na poziomie 969 2020-01-16 2020-02-18 09:00 2020-02-18 10:00
22. 24/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-22 2020-02-17 09:00 2020-02-17 10:00
23. 046/P/19 Budowa przy szybie VI położonym w JSW S.A. KWK Budryk Głównej Rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-3 dla potrzeb kogeneracji i poprawy warunków zasilania obiektów 2020-01-02 2020-02-14 10:00 2020-02-14 11:00
24. 91/P/DZZ/19 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-27 2020-02-12 10:00 2020-02-12 11:00
25. 39/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży pożarniczych i armatury do węży z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-22 2020-02-12 08:00 2020-02-12 09:00
26. 051/P/19 Budowa w JSW S.A. KWK Budryk dwóch układów kogeneracyjnych z generatorami zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym 2019-11-19 2020-02-10 10:00 2020-02-10 11:00
27. 048/P/19 Modernizacja w JSW S.A. KWK Budryk głównych rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-1 i RG-2 dla potrzeb kogeneracji i poprawy warunków zasilania obiektów zakładu górniczego 2019-12-23 2020-02-10 10:00 2020-02-10 11:00
28. 41/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. ładunków klejowych poliestrowych i poliuretanowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-27 2020-02-10 09:00 2020-02-10 10:00
29. 23/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-10 2020-02-07 10:00 2020-02-07 11:00
30. 068/P/19 Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu III wraz z wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych do poz. 1000 2020-01-13 2020-02-04 10:00 2020-02-04 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne