Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
1. 17/P/20 Budowa układów kogeneracyjnych z generatorami o łącznej mocy 16 MW zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania oraz przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym w JSW S.A. KWK 2020-06-24 2020-08-28 10:00 2020-08-28 11:00
2. 54/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, elementów do urządzenia UPP i zmechanizowanego zespołu podścianowego AZIS-1200 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-03-06 2020-08-28 09:00 2020-08-28 10:00
3. 86/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-08-11 2020-08-27 09:00 2020-08-27 10:00
4. 84/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-08-07 2020-08-21 09:00 2020-08-21 10:00
5. 81/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rękawic ochronnych z terminem realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-07-30 2020-08-17 09:00 2020-08-17 10:00
6. 70/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur opancerzonych PE-NP-AS lub równoważnych, akcesoriów do rur PE-NP-AS lub równoważnych oraz złączek Victaulic lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-25 2020-08-14 09:00 2020-08-14 10:00
7. 85/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych, półmasek P2 z/z z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 roku. 2020-07-29 2020-08-12 09:00 2020-08-12 10:00
8. 82/P/WRP/20 dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów prostopadłościennych oraz nakryw z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-07-22 2020-08-07 09:00 2020-08-07 10:00
9. 77/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. worków do transportu materiałów sypkich, rękawów do wykładki mechanicznej, pojemników do budowy pasów podpornościowo-izolacyjnych, tkaniny podsadzkowej polipropylenowej, tkaniny jutowej, tkaniny i folii wentylacyjnej 2020-06-30 2020-08-03 09:00 2020-08-03 10:00
10. 25/P/20 Najem kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania zanożowego kombajnu ścianowego oraz chłodzenia podzespołów kombajnu dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2020-07-10 2020-07-28 09:00 2020-07-28 10:00
11. 31/P/20 Świadczenie usług serwisu technicznego, dostawę części, podzespołów oraz zespołów do maszyn i urządzeń produkcji REMAG S.A. i FAMUR S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2020-06-30 2020-07-22 10:00 2020-07-22 11:00
12. 22/P/20 Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktów wydawania sprzętu strzałowego i zapalarek, metanomierzy, mierników wielogazowych, baterii i pilotów do kombajnów, radiotelefonów, półmasek 2020-06-24 2020-07-20 10:00 2020-07-20 11:00
13. 71/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-22 2020-07-20 09:00 2020-07-20 10:00
14. 30/P/20 Dostawa azotu pozyskiwanego z powietrza atmosferycznego dla Zakładów JSW S.A. 2020-06-29 2020-07-13 10:00 2020-07-13 11:00
15. 75/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych oraz niegazowanych i soków owocowych 100 % z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-06-18 2020-07-06 09:00 2020-07-06 10:00
16. 78/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-06-04 2020-06-30 09:00 2020-06-30 10:00
17. 21/P/20 Dostawa 9 wiertnic dołowych hydraulicznych typu WDH-1 lub równoważnych wraz z osprzętem wiertniczym oraz agregatu hydraulicznego AZH2-107/27 lub równoważnego dla Zakładów JSW S.A. 2020-05-26 2020-06-29 09:00 2020-06-29 10:00
18. 74/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-22 2020-06-29 08:00 2020-06-29 09:00
19. 28/P/20 Drążenie wytycznej S równoległej poz. 1080, objazdu szybu IIz poz. 1080, podszybia szybu IIz na N poz. 1080 oraz wykonanie przebudowy wytycznej S równoległej i podszybia szybu IIz na S poz. 1080 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka 2020-06-12 2020-06-26 10:00 2020-06-26 11:00
20. 76/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłu kamienno-wapiennego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-29 2020-06-26 09:00 2020-06-26 10:00
21. 10/P/20 Kompleksowa obsługa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych pn. Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie 2020-06-03 2020-06-25 09:00 2020-06-25 10:00
22. 64/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. preparatów do nawilżania pyłów węglowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-04-15 2020-06-25 09:00 2020-06-25 10:00
23. 80/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-20 2020-06-24 08:00 2020-06-24 09:00
24. 73/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. spoiw górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-06-03 2020-06-22 09:00 2020-06-22 10:00
25. 13/P/20 Obsługa i konserwacja transportu z szybu Foch II oraz pomiędzy poziomami 450m, 650m, 850m, 1050m wraz z utrzymaniem wyrobisk dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice 2020-06-03 2020-06-22 09:00 2020-06-22 10:00
26. 16/P/20 Obsługa, konserwacja i czyszczenie tras przenośników odstawy oddziałowej w JSW S.A. KWK Pniówek 2020-04-30 2020-06-18 10:00 2020-06-18 11:00
27. 18/P/20 Najem na okres 1095 dni nowego kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-05-05 2020-06-17 10:00 2020-06-17 11:00
28. 79/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-20 2020-06-16 08:00 2020-06-16 09:00
29. 26/P/20 Remont 18 wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych w ZPMW JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka, KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice 2020-06-03 2020-06-15 10:00 2020-06-15 11:00
30. 23/P/20 Kompleksowa obsługa i konserwacja centralnej klimatyzacji oraz stacji dołowych wymiany wody lodowej w JSW S.A. KWK Budryk 2020-04-30 2020-06-10 10:00 2020-06-10 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne