Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
1. 21/P/20 Dostawa 9 wiertnic dołowych hydraulicznych typu WDH-1 lub równoważnych wraz z osprzętem wiertniczym oraz agregatu hydraulicznego AZH-107/27 lub równoważnego dla Zakładów JSW S.A. 2020-05-26 2020-06-29 09:00 2020-06-29 10:00
2. 54/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, elementów do urządzenia UPP i zmechanizowanego zespołu podścianowego AZIS-1200 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-03-06 2020-06-22 09:00 2020-06-22 10:00
3. 64/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. preparatów do nawilżania pyłów węglowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-04-15 2020-06-17 09:00 2020-06-17 10:00
4. 71/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. artykułów wiertniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-22 2020-06-15 09:00 2020-06-15 10:00
5. 70/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur opancerzonych PE-NP-AS lub równoważnych, akcesoriów do rur PE-NP-AS lub równoważnych oraz złączek Victaulic lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-25 2020-06-10 09:00 2020-06-10 10:00
6. 65/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-25 2020-06-10 09:00 2020-06-10 10:00
7. 74/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-22 2020-06-09 08:00 2020-06-09 09:00
8. 19/P/20 Wykonanie przeglądów po 30 000 godzin pracy wraz z modernizacją oraz przeglądów okresowych wraz z obsługą serwisową i dostawą części zamiennych oraz wszystkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych dla dwóch układów kogeneracyjnych 2020-05-26 2020-06-08 09:00 2020-06-08 10:00
9. 79/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-20 2020-06-08 08:00 2020-06-08 09:00
10. 80/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-05-20 2020-06-08 08:00 2020-06-08 09:00
11. 16/P/20 Obsługa, konserwacja i czyszczenie tras przenośników odstawy oddziałowej w JSW S.A. KWK Pniówek 2020-04-30 2020-06-05 10:00 2020-06-05 11:00
12. 23/P/20 Kompleksowa obsługa i konserwacja centralnej klimatyzacji oraz stacji dołowych wymiany wody lodowej w JSW S.A. KWK Budryk 2020-04-30 2020-06-03 10:00 2020-06-03 11:00
13. 18/P/20 Najem na okres 1095 dni nowego kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-05-05 2020-06-02 10:00 2020-06-02 11:00
14. 14/P/20 Obsługa, konserwacja i naprawa ciągników podwieszanych spalinowych w JSW S.A. KWK Pniówek 2020-05-12 2020-05-29 10:00 2020-05-29 11:00
15. 69/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków ciernych, uniwersalnych stropnic górniczych i stropnic podporowo-kotwiowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-11 2020-05-29 09:00 2020-05-29 10:00
16. 63/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. przewodów giętkich hydraulicznych okutych wysokociśnieniowych, trudnopalnych i antyelektrostatycznych dwuoplotowych typu 2SN i 2ST oraz czterooplotowych typu 4SP i 4SH z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia 2020-05-05 2020-05-29 09:00 2020-05-29 10:00
17. 66/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A rozjazdów torowych i ich części, (pakiet 20 pozycji) w łącznej ilości 78 kpl. i 179 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-28 2020-05-29 09:00 2020-05-29 10:00
18. 72/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. spoiw górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-05-11 2020-05-27 09:00 2020-05-27 10:00
19. 9/P/20 Obsługa i konserwacja agregatów chłodniczych o mocy 3 MW zabudowanych na poziomie 838 m, chłodnic wyparnych wody zabudowanych na poziomie 823 m oraz urządzeń chłodniczych lokalnych w JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka Ruch Borynia 2020-04-30 2020-05-22 09:00 2020-05-22 10:00
20. 67/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych wykonanych wg norm PN-ISO 1537:1997, PN-ISO 1537/Ak:1997 i PN-M-46606:2010 lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-28 2020-05-18 09:00 2020-05-18 10:00
21. 60/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży gumowych przemysłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-20 2020-05-15 09:00 2020-05-15 10:00
22. 62/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur kołnierzowych z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych oraz akcesoriów do rur z laminatów poliestrowo-szklanych lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-04-28 2020-05-15 09:00 2020-05-15 10:00
23. 61/P/WRP/20 Dostawy do KWK „Pniówek”, KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia i Ruch Zofiówka, KWK „Jastrzębie-Bzie” dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-04-21 2020-05-14 08:00 2020-05-14 09:00
24. 51/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-02-21 2020-04-10 09:00 2020-04-10 10:00
25. 42/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-20 2020-04-09 08:00 2020-04-09 09:00
26. 45/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, urządzenia przekładkowego, urządzenia przesuwającego PAT, przekładni i części do przekładni z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-21 2020-04-07 09:00 2020-04-07 10:00
27. 50/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. zaworów i szafek hydrantowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-04-06 09:00 2020-04-06 10:00
28. 6/P/20 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-03-10 2020-04-03 10:00 2020-04-03 11:00
29. 49/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych: czarnych, ocynkowanych, preizolowanych, z wkładką polietylenową lub równoważną z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-03-31 08:00 2020-03-31 09:00
30. 59/P/WRP/20 Dstawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-28 2020-03-27 09:00 2020-03-27 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne