Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
331. 67/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części do przenośników zgrzebłowych różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-05-30 2022-06-15 09:00
332. 62/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części do przenośników zgrzebłowych różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-05-30 2022-06-20 09:00
333. 63/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów trasy przenośnika taśmowego GWAREK z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-05-27 2022-06-14 09:00
334. 66/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-05-27 2022-06-13 09:00
335. 28/P/22 Świadczenie dla zakładów JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów do kolejek podwieszanych spalinowych produkcji Scharf 2022-05-27 2022-06-30 10:00
336. 60/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rękawic z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-05-24 2022-06-09 09:00
337. 65/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów śrubowych z terminem realizacji 9 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-05-20 2022-06-09 09:00
338. 61/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-05-18 2022-06-02 09:00
339. 57/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-05-18 2022-06-02 09:00
340. 31/P/22 Wykonywanie w JSW S.A. KWK „Budryk” wierceń otworów małośrednicowych rdzeniowych 2022-05-11 2022-05-27 10:00
341. 19/P/22 Obsługa stacji odwadniania odpadów flotacyjnych Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” 2022-05-10 2022-05-26 10:00
342. 5/P/22 Wykonanie modernizacji obwodów wzbudzenia, sterowania i aparatury kontrolno-pomiarowej stacji wentylatorów głównych przy szybie IV JSW S.A. KWK „Pniówek” 2022-05-06 2022-06-06 10:00
343. 14/P/22 Dostawa sprężonego powietrza do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2022-05-04 2022-06-10 10:00
344. 23/P/22 Świadczenie na rzecz Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego wraz z dostawą części zamiennych, podzespołów i zespołów do maszyn i urządzeń produkcji Becker - Warkop Sp. z o.o. 2022-05-04 2022-08-23 10:00
345. 22/P/22 Obsługa, konserwacja, przeglądy, naprawy oraz okresowe kontrole techniczne rozdzielni, rozdzielnic dołowych 6kV, urządzeń elektrycznych układów głównego odwadniania na poz. 713 i 950 oraz pompowni pomocniczej na poz. 838 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2022-04-20 2022-05-17 10:00
346. 12/P/22 Świadczenie usług w zakresie badań rzeczoznawczych oraz pomiarów specjalistycznych maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A. 2022-04-20 2022-05-20 10:00
347. 58/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. strzemion SDS V32/36 według dokumentacji JSW S.A. w ilości 488 904 szt. z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-04-19 2022-05-12 09:00
348. 3/P/22 Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej 2022-04-13 2022-06-13 10:00
349. 25/P/22 Wykonanie remontu kombajnu ścianowego typu JOY 4LS22 LWS 600 dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” 2022-04-13 2022-05-05 10:00
350. 59/PM/22 Dostawy do KWK Budryk lin Casar Starplast lub równoważnych wraz z adaptacją zawieszeń (pakiet 2 pozycje) w łącznej ilości 49 560 kg z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-04-12 2022-04-27 09:00
351. 11/P/22 Remont górniczego wyciągu szybowego szybu IVz w zakresie dostawy i wymiany dolnego zestawu kół 2 – linowych Ø 5000 w JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2022-04-12 2022-05-27 10:00
352. 17/P/22 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy oraz badań dodatkowych dla pracowników JSW S.A. 2022-04-06 2022-04-22 10:00
353. 1/P/22 Najem jedenastu kombajnów chodnikowych wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 2022-04-04 2022-05-13 10:00
354. 16/P/22 Drążenie upadowej taśmowej zachodniej do poz. 1120 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2022-03-30 2022-04-19 10:00
355. 20/P/22 Kompleksowa obsługa w JSW S.A. KWK „Pniówek” urządzeń oraz instalacji powierzchniowych i dołowych służących do wytwarzania i opuszczania do zrobów ścian wyrobisk górniczych mieszaniny odpadów (...) 2022-03-29 2022-04-15 09:00
356. 6/P/22 Leasing finansowy na okres 730 dni sześciu nowych ciągników kolejek podwieszanych z napędem spalinowym wraz z zestawami transportowymi dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2022-03-28 2022-05-06 10:00
357. 2/P/22 Leasing finansowy na okres 730 dni dwóch ciągników podwieszonych akumulatorowych z kabinami wraz z dwoma kompletnymi zestawami transportowymi dla JSW S.A. KWK "Budryk" 2022-03-28 2022-04-25 09:00
358. 56/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-03-25 2022-04-20 09:00
359. 15/P/22 Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS20 dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2022-03-18 2022-04-06 10:00
360. 30/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. koryt i rynien do przenośników zgrzebłowych różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-03-18 2022-04-05 09:00
Legenda
- Current
- Archive