Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
241. 75/P/23 Dostawa dla JSW S.A. KWK „Budryk” trzech podwieszonych ciągników spalinowych z zestawami transportowymi oraz dwóch podwieszonych ciągników spalinowych z zestawami lekkich belek transportowych wraz z wózkami hamulcowymi do ich zabezpieczenia 2023-08-23 2023-09-29 10:00
242. 54/P/23 Dostawa, zabudowa i uruchomienie w JSW S.A. KWK „Budryk” nadążnego, automatycznego układu kompensacji mocy biernej 2023-08-23 2023-10-10 10:00
243. 115/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-08-23 2023-09-07 09:00
244. 29/P/23 Zaprojektowanie, dostawa i zabudowa części dołowej Układu Klimatyzacji Centralnej o mocy chłodniczej 7,2 MW z możliwością rozbudowy do 10,8 MW w JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów 2023-08-23 2024-02-29 11:00
245. 66/P/23 Drążenie upadowej transportowej do poziomu 1120 m w JSW S.A KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” 2023-08-16 2023-09-05 10:00
246. 71/P/23 Czyszczenie komory OS na poziomie 1080 z nagromadzonego osadu w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka” 2023-08-16 2023-09-11 10:00
247. 72/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” 3 nowych ładowarek z wysypem bocznym wraz z wyłącznikiem stycznikowym oraz dodatkowym osprzętem 2023-08-11 2023-09-20 10:00
248. 112/PM/23 Dostawy do JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch Zofiówka elementów do budowy rurociągu ppoż. 2023-08-11 2023-08-30 09:00
249. 81/P/23 Remont i legalizacja metanomierzy indywidualnych i przenośnych dla zakładów JSW S.A. 2023-08-11 2023-09-08 10:00
250. 114/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek i zestawów naprawczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-08-11 2023-08-29 09:00
251. 102/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. drewna kopalnianego z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-08-09 2023-08-25 09:00
252. 33/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” urządzeń transportu podwieszonego pod ziemią 2023-08-08 2023-09-11 10:00
253. 73/P/23 Najem poremontowego kombajnu chodnikowego o możliwościach wykonania wyrobiska w skałach o minimalnej wytrzymałości na ściskanie Rc 100MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2023-08-08 2023-09-11 10:00
254. 65/P/23 Świadczenie dla Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych produkcji JOY GLOBAL (Poland) 2023-08-04 2023-09-25 09:00
255. 113/PM/23 Dostawy do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice elementów do budowy rurociągów odwadniających. 2023-08-04 2023-08-23 09:00
256. 18/P/23 Modernizacja dla JSW S.A. KWK „Budryk” kombajnu chodnikowego AM75Ex-S 2023-08-04 2023-09-14 10:00
257. 70/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” 4 wiertnic dołowych hydraulicznych typu WDH-1 lub równoważnych wraz z agregatem zasilającym, osprzętem elektrycznym i wiertniczym oraz 2 wiertnic dołowych pneumatycznych typu WDP-1c lub równoważnych wraz z osprzętem wiertniczym 2023-08-02 2023-08-29 10:00
258. 30/P/23 Modernizacja w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów układu klimatyzacji grupowej zabudowanej w chodniku I w pokładzie 413/1 na poziomie 850 m 2023-08-02 2024-02-26 10:00
259. 68/P/23 Najem dwóch poremontowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” 2023-08-01 2023-08-24 10:00
260. 39/P/23 Dostawa do zakładów JSW S.A. górniczych lamp nahełmnych 2023-08-01 2023-08-17 09:00
261. 111/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. przewodów Protomont lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-08-01 2023-08-17 09:00
262. 110/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części do przenośnika zgrzebłowego typu Skat-E180W z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-07-31 2023-09-04 09:00
263. 62/P/23 Wykonanie otworów rdzeniowych małośrednicowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w celu poszukiwania i rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla w obszarze badań „Knurów” 2023-07-28 2023-08-17 10:00
264. 105/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-07-28 2023-08-17 09:00
265. 57/P/23 Modernizacja w JSW S.A. KWK „Budryk” elementów maszyny wyciągowej wraz z urządzeniem sterowniczo – sygnałowym i układem rozładunku skipu na poziomie +24,5 m górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale północnym szybu I 2023-07-25 2023-09-06 10:00
266. 107/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów czteroczęściowej drewnianej obudowy kasztowej (pakiet 2 pozycje) w łącznej ilości 93 250 szt. z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-07-25 2023-08-22 09:00
267. 108/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-07-21 2023-08-10 09:00
268. 106/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. kotew z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-07-21 2023-08-09 09:00
269. 61/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” sterowania do 161 sekcji liniowych KW-21/46-POz/ZRP oraz 6 sekcji skrajnych KW-21/46-POz/BSN/ZRP 2023-07-19 2023-08-16 10:00
270. 104/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. mleka krowiego w opakowaniach z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-07-19 2023-08-04 09:00
Legenda
- Current
- Archive