Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
751. 3/P/20 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych do urządzeń produkcji P.P.H.U. Martech-Plus Marcin Mistarz Sp. J. dla Zakładów JSW S.A. 2020-03-04 2020-03-17 10:00
752. 59/P/WRP/20 Dstawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-28 2020-03-27 09:00
753. 7/P/20 Najem dwóch nowych kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 110 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie 2020-02-21 2020-03-18 10:00
754. 45/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części zamiennych do przenośników zgrzebłowych, urządzenia przekładkowego, urządzenia przesuwającego PAT, przekładni i części do przekładni z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-21 2020-04-07 09:00
755. 52/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-21 2020-03-10 09:00
756. 51/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. zgrzebeł kompletnych do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-02-21 2020-04-10 09:00
757. 42/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-20 2020-04-09 08:00
758. 53/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. zasuw, zaworów, przepustnic, regulatorów i sterowników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-19 2020-03-24 09:00
759. 48/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. części do wciągarek i podnośników z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-02-14 2020-03-17 09:00
760. 50/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. zaworów i szafek hydrantowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-04-06 09:00
761. 38/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych, gospodarczych i górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-03-02 08:00
762. 49/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych: czarnych, ocynkowanych, preizolowanych, z wkładką polietylenową lub równoważną z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-13 2020-03-31 08:00
763. 8/P/20 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk 2020-02-12 2020-02-28 10:00
764. 46/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elastycznych lutni wentylacyjnych oraz elementów do budowy lutniociągów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-12 2020-03-02 09:00
765. 29/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. noży kombajnowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-11 2020-03-16 08:00
766. 081/P/19 Modernizacja urządzeń do wytwarzania mieszaniny odpadów elektrownianych z wodą dołową oraz płynnych odpadów flotacyjnych w celu ich lokowania w wyrobiskach górniczych oraz przyłączenie instalacji do nowo powstałego otworu technologicznego P-3 2020-02-11 2020-03-13 10:00
767. 44/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. szyn pośrednich i akcesoriów kolejowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-07 2020-02-26 09:00
768. 55/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rękawic ochronnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-07 2020-02-24 09:00
769. 47/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów prostopadłościennych oraz nakryw z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-02-04 2020-02-20 09:00
770. 41/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. ładunków klejowych poliestrowych i poliuretanowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-27 2020-02-10 09:00
771. 91/P/DZZ/19 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-27 2020-02-12 10:00
772. 2/P/20 Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz obsługa i konserwacja urządzeń obiegu wozów w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka 2020-01-22 2020-02-03 10:00
773. 24/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-22 2020-02-17 09:00
774. 39/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży pożarniczych i armatury do węży z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-01-22 2020-02-12 08:00
775. 086/P/19 Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu IV od poziomu 856 do poziomu 969 wraz z wykonaniem jednostronnego wlotu szybowego na poziomie 969 2020-01-16 2020-02-18 09:00
776. 068/P/19 Pogłębianie w JSW S.A. KWK Pniówek szybu III wraz z wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych do poz. 1000 2020-01-13 2020-02-04 10:00
777. 046/P/19 Budowa przy szybie VI położonym w JSW S.A. KWK Budryk Głównej Rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-3 dla potrzeb kogeneracji i poprawy warunków zasilania obiektów 2020-01-02 2020-02-14 10:00
778. 37/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji, elementów górniczych wyciągów szybowych oraz elementów przyszybowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-30 2020-03-09 12:30
779. 048/P/19 Modernizacja w JSW S.A. KWK Budryk głównych rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-1 i RG-2 dla potrzeb kogeneracji i poprawy warunków zasilania obiektów zakładu górniczego 2019-12-23 2020-02-10 10:00
780. 078/P/19 Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej punktu wydawania aparatów ucieczkowych, metanomierzy, mierników jedno i wielogazowych w JSW S.A. KWK Budryk 2019-12-23 2020-01-13 10:00
Legenda
- Current
- Archive