Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
421. 45/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin stalowych ocynkowanych ogólnego przeznaczenia z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-17 2021-03-03 09:00
422. 46/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. ładunków klejowych poliestrowych i poliuretanowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-16 2021-03-30 09:00
423. 53/PM/21 Dostawy do JSW S.A. KWK „Pniówek” materiałów do wykonania modernizacji przenośnika zgrzebłowego ścianowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-16 2021-03-02 09:00
424. 43/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. pian izolacyjnych mocznikowo-formaldehydowych, pian do wypełniania pustek w górotworze oraz uszczelniania wykładki w wyrobiskach korytarzowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-02-15 2021-03-02 09:00
425. 44/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-12 2021-03-03 09:00
426. 42/PM/21 Dostawy do KWK Knurów – Szczygłowice i KWK Budryk olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-10 2021-03-03 08:00
427. 32/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu ogólnego zastosowania, rur z/szwem przewodowych, rur b/szwu kołnierzowych podsadzkowych, rur b/szwu z kołnierzami szyjkowymi i rur b/szwu VICTAULIC lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty 2021-02-08 2021-03-01 09:00
428. 41/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. zaworów i szafek hydrantowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-02-03 2021-02-15 09:00
429. 39/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-01-20 2021-02-17 08:00
430. 40/PM/21 Dostawy do KWK Jastrzębie – Bzie kabli z terminem realizacji 3 miesiące od daty zawarcia umowy. 2021-01-20 2021-02-03 08:00
431. 54/P/20 Wykonanie kompleksowego układu kompensacji mocy biernej w JSW S.A. KWK "Pniówek" 2020-12-31 2021-02-15 10:00
432. 35/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. silników elektrycznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-31 2021-02-15 09:00
433. 61/P/20 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów dla kombajnów chodnikowych produkcji Sandvik Mining and Construction dla Zakładów JSW S.A. 2020-12-31 2021-02-09 09:00
434. 58/P/20 Dostawa i uruchomienie nadążnego, automatycznego układu kompensacji mocy biernej utrzymującego zadany poziom współczynnika mocy biernej na przyłączach głównych na powierzchni w JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” Ruch „Borynia” 2020-12-31 2021-02-25 09:00
435. 24/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów konstrukcji, elementów górniczych wyciągów szybowych oraz elementów przyszybowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-30 2021-02-19 09:00
436. 60/P/20 Najem dwóch fabrycznie nowych spągoładowarek na podwoziu gąsienicowym z czerpakiem przybierkowym dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2020-12-30 2021-02-03 09:00
437. 37/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-30 2021-01-19 08:00
438. 34/PM/21 Dostawy do KWK Pniówek olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-02 09:00
439. 64/P/20 Budowa górniczych wyciągów szybowych szybu 1 Bzie w JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” wraz z przynależnymi: budynkiem maszyn wyciągowych, wieżą szybową i budynkiem nadszybia oraz podszybiem 1110 oraz z przynależną infrastrukturą techniczną 2020-12-28 2022-01-24 10:00
440. 31/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-08 08:00
441. 29/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rynien, ostrogorynien i członów do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-02 08:00
442. 42/P/20 Kompleksowa obsługa i serwis instalacji powierzchniowej służącej do odzysku polegającego na wykorzystaniu odpadów i produktów spalania, odpadów poflotacyjnych i wody dołowej do celów profilaktyki pożarowej i metanowej na dole kopalni dla JSW 2020-12-28 2021-01-29 10:00
443. 33/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. śrub hakowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-21 09:00
444. 38/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych, gospodarczych i górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-25 09:00
445. 25/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-01-18 09:00
446. 36/PM/21 Dostawy do KWK Borynia-Zofiówka i KWK Jastrzębie-Bzie olejów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-12-28 2021-02-01 09:00
447. 62/P/20 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów do maszyn i urządzeń produkcji Patentus S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2020-12-28 2021-01-28 09:00
448. 65/P/20 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów pełnionych przez lekarzy lub lekarzy wraz z ratownikami medycznymi dla pracowników JSW S.A. 2020-12-28 2021-02-26 10:00
449. 28/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-23 2021-01-18 09:00
450. 26/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb wodnych do zapór przeciwwybuchowych wodnych oraz pojemników do zapór wodnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-12-23 2021-01-12 09:00
Legenda
- Current
- Archive