Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
421. 76/P/21 Kompleksowa obsługa placów składowych w JSW S.A. KWK „Jastrzębie – Bzie” 2021-11-26 2022-01-11 10:00
422. 83/P/21 Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS22 dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2021-11-19 2021-12-10 10:00
423. 72/P/21 Obsługa i konserwacja w JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka" ciągników podwieszonych oraz utrzymanie dróg transportu dołowego 2021-11-19 2021-12-16 10:00
424. 81/P/21 Najem na okres 740 dni kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-11-15 2021-12-07 10:00
425. 80/P/21 Najem na okres 760 dni kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-11-15 2021-12-07 10:00
426. 67/P/21 Wykonywanie w JSW S.A. KWK „Budryk” wierceń otworów małośrednicowych bezrdzeniowych 2021-11-15 2021-12-02 10:00
427. 49/P/21 Remont przenośników kubełkowych zabudowanych w JSW S.A. Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” 2021-11-10 2021-12-07 10:00
428. 56/P/21 Dostawa i uruchomienie w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” nadążnego, automatycznego układu kompensacji mocy biernej 2021-11-09 2021-12-21 10:00
429. 66/P/21 Wykonywanie w JSW S.A. KWK „Pniówek” wierceń otworów bezrdzeniowych 2021-11-08 2021-11-24 09:00
430. 19/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-11-05 2021-11-25 09:00
431. 11/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu ogólnego zastosowania, rur z/szwem przewodowych i rur VICTAULIC lub równoważnych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-11-05 2021-11-22 09:00
432. 57/P/21 Wykonywanie badań i oznaczeń laboratoryjnych węgla handlowego, pokładowego i wody na potrzeby Wydziałów Geologii oraz Wydziałów Kontroli Jakości Produkcji zakładów JSW S.A. 2021-11-03 2021-11-23 10:00
433. 18/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. cieczy hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-11-02 2021-12-13 09:00
434. 15/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych PN40 z wkładką polietylenową lub wkładką równoważną z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-10-27 2021-11-19 09:00
435. 17/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. oleju napędowego i opałowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-10-25 2021-11-22 09:00
436. 14/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-10-20 2021-11-04 09:00
437. 16/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. stóp podporowych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-10-19 2021-11-08 09:00
438. 12/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-10-15 2021-11-03 09:00
439. 13/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłu kamienno - wapiennego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-10-15 2021-11-03 09:00
440. 65/P/21 Świadczenie usług transportowych dla JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” pięcioma autobusami i busem 2021-10-15 2021-11-12 10:00
441. 6/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. wyrobów hutniczych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-10-08 2021-10-26 09:00
442. 62/P/21 Kompleksowa obsługa, utrzymanie i konserwacja odstawy zbiorczej w JSW S.A. KWK „Borynia - Zofiówka” 2021-10-01 2021-10-15 10:00
443. 8/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rozjazdów torowych i ich części oraz wkolejnic i zapór torowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-09-29 2021-10-26 09:00
444. 10/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów prostopadłościennych, rynien ściekowych trapezowych oraz nakryw z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-09-29 2021-10-26 09:00
445. 7/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-09-29 2021-10-26 09:00
446. 38/P/21 Świadczenie usług w zakresie remontu górniczych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej produkcji DAMEL S.A. dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A. 2021-09-29 2021-11-02 10:00
447. 37/P/21 Wykonanie przeglądów okresowych wraz z obsługą serwisową i dostawą części zamiennych w okresie od 40 000 do 50 000 godzin pracy dla dwóch układów kogeneracyjnych 4MWel każdy typu ECOMAX 40 na terenie szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-09-28 2021-10-26 10:00
448. 9/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów poliuretanowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-09-24 2021-10-26 09:00
449. 86/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. obudów chodnikowych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-09-23 2021-10-18 09:00
450. 61/P/21 Wykonywanie usług w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez JSW S.A. KWK "Borynia - Zofiówka" 2021-09-22 2021-10-19 10:00
Legenda
- Current
- Archive