Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
271. 38/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów aparatury elektrycznej 1,0 kV do zasilania kompleksu ścianowego 2023-06-28 2023-07-24 10:00
272. 55/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. węży gumowych przemysłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-06-27 2023-07-13 09:00
273. 98/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. strzemion SDS V29 oraz V32/36 według dokumentacji JSW S.A. z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-06-27 2023-07-13 09:00
274. 95/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków ciernych SV, stojaków ciernych (Valent) według normy PN-G-15533 lub równoważnej, stropnic członowo górniczych (SCGB) według normy PN-G-15545 lub równoważnej, głowic koronkowych SV, stropnic podporowo-kotwiowych V29 i uniwersalnych stropnic górniczych typu KO z terminem realizacji 6 miesięcy od 2023-06-22 2023-07-12 09:00
275. 41/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Budryk” dwóch nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1000 mm wraz z pętlicowymi zasobnikami taśmowymi 2023-06-20 2023-08-08 10:00
276. 42/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” nowych ciągników kolejek podwieszanych z napędem spalinowym wraz z zestawami transportowymi zabezpieczonymi wózkami hamulcowymi 2023-06-20 2023-07-17 10:00
277. 48/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” siedmiu nowych ciągników akumulatorowych podwieszanych 2023-06-20 2023-07-20 10:00
278. 97/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-06-20 2023-07-12 09:00
279. 96/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów trasy do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-06-19 2023-07-06 09:00
280. 94/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rynien oraz ostrogorynien do przenośników zgrzebłowych różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-06-19 2023-07-12 09:00
281. 84/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-06-07 2023-06-29 09:00
282. 52/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” dwóch nowych ciągników podwieszanych akumulatorowych z kabinami operatora o sile uciągu min. 80 kN oraz zestawem kabin osobowych 2023-06-07 2023-07-24 10:00
283. 28/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” trzech nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm 2023-06-02 2023-06-28 13:00
284. 46/P/23 Utrzymanie ruchu ciągłego ośmiu pompowni pod ziemią w JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” 2023-05-31 2023-06-27 10:00
285. 92/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin stalowych ocynkowanych ogólnego przeznaczenia z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-05-30 2023-06-15 09:00
286. 93/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. zastawek R20-111E, SK-3950 lub równoważnych, obejm do zastawek SK-3950 lub równoważnych, zamków ø14, ø18, obejm środkowych i drabinek do przenośnika zgrzebłowego Rybnik – 850 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-05-30 2023-06-15 09:00
287. 91/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-05-26 2023-06-15 09:00
288. 47/P/23 Świadczenie dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” usługi obejmującej utrzymanie sprawności ciągów technologicznych 2023-05-26 2023-06-23 10:00
289. 90/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-05-26 2023-06-14 09:00
290. 83/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-05-26 2023-06-13 09:00
291. 35/P/23 Usługa zabezpieczenia medycznego podczas akcji ratowniczych prowadzonych w podziemnych zakładach górniczych JSW S.A. 2023-05-26 2023-06-13 10:00
292. 86/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. śrub hakowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-05-24 2023-06-14 09:00
293. 32/P/23 Modernizacja szybu „Aniołki” w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 2023-05-24 2023-07-07 10:00
294. 88/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-05-24 2023-06-12 09:00
295. 87/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych PN40 z wkładką polietylenową lub wkładką równoważną z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-05-19 2023-06-05 09:00
296. 36/P/23 Najem kombajnu ścianowego dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2023-05-19 2023-06-15 10:00
297. 43/P/23 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-05-17 2023-06-14 10:00
298. 75/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-05-15 2023-06-01 09:00
299. 79/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. zgarniaczy, elementów zsuwni, stacji amortyzujących, systemów prowadzenia taśmy i zestawów centrujących, skrobaków i modułów czyszczących oraz ich części z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-05-15 2023-06-02 09:00
300. 85/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. podchlorynu sodu technicznego gat. S, chlorku cynku i siarczanu sodu bezwodnego gat. I z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-05-10 2023-06-05 09:00
Legenda
- Current
- Archive