Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
271. 75/P/22 Wykonanie otworów rdzeniowych małośrednicowych w celu zbadania górotworu i zalegania pokładów węgla w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 2022-10-18 2022-11-10 10:00
272. 59/P/22 Wykonanie w JSW S.A. KWK „Pniówek” prac związanych ze zbrojeniem i likwidacją ścian wydobywczych 2022-10-12 2022-11-17 10:00
273. 67/P/22 Uszlachetnianie mułu surowego dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2022-10-12 2022-11-22 10:00
274. 72/P/22 Uszlachetnianie mułu surowego dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 2022-10-12 2022-11-21 10:00
275. 6/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. noży kombajnowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-10-12 2022-11-03 09:00
276. 79/P/22 Świadczenie usług w zakresie prowadzenia eksploatacji, przeglądów i bieżących konserwacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na powierzchni zakładu oraz obsługi stacji wentylatorów głównych przy szybie V w JSW S.A. KWK „Budryk” 2022-10-11 2022-11-08 10:00
277. 51/P/22 Modernizacja w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruchu Szczygłowice rozdzielni 6 kV RGC oraz pompowni głównego odwadniania, zlokalizowanej na poziomie 450 m 2022-10-10 2022-11-15 10:00
278. 52/P/22 Modernizacja rozdzielni napowietrznej 110kV „Borynia” w zakresie opracowania dokumentacji dla całego obiektu i wymiany aparatury w polu nr 11 Linii zewnętrznej „Wielopole” 2022-10-07 2022-12-02 10:00
279. 36/P/22 Budowa kompleksu centralnej stacji klimatyzacyjnej na powierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 2022-10-05 2022-12-30 10:00
280. 61/P/22 Dostawa do JSW S.A KWK „Budryk” dwóch ciągników podwieszonych spalinowych o sile uciągu 100 kN wraz z dwoma kompletnymi zestawami transportowymi 2022-09-28 2022-10-24 10:00
281. 64/P/22 Obsługa zwałów węgla w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2022-09-28 2022-10-25 10:00
282. 60/P/22 Najem trzech kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem na okres 1096 dni każdy dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2022-09-28 2022-10-14 10:00
283. 4/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. strzemion SDS V29 oraz V32/36 według dokumentacji JSW S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-09-26 2022-10-25 09:00
284. 5/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-09-26 2022-10-25 09:00
285. 58/P/22 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów i zespołów urządzeń produkcji Patentus S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2022-09-21 2022-10-07 10:00
286. 26/P/22 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa do Zakładów JSW S.A. części zamiennych, podzespołów i zespołów do kombajnów chodnikowych produkcji REMAG S.A. i FAMUR S.A. 2022-09-20 2022-10-06 10:00
287. 2/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. oleju napędowego i oleju opałowego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-09-16 2022-10-13 09:00
288. 3/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. części do pomp klejowych JWPD, DNPD (pakiet 48 pozycji) w łącznej ilości 270 kpl. i 962 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-09-16 2022-10-18 09:00
289. 49/P/22 Remonty dla Zakładów JSW S.A. ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 3,3 kV 2022-09-16 2022-10-14 10:00
290. 50/P/22 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” kolejki podwieszanej z zestawem do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej i ciągnika manewrowego akumulatorowego z zestawem transportowym oraz kolejki podwieszanej 2022-09-14 2022-10-11 10:00
291. 55/P/22 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2022-09-09 2022-10-03 10:00
292. 1/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. siatek i zestawów naprawczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-09-07 2022-10-03 09:00
293. 53/P/22 Remont wózków hamulcowych kolejek podwieszanych dla potrzeb ruchowych zakładów JSW S.A. 2022-09-07 2022-10-12 10:00
294. 56/P/22 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu na okres 1090 dni dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia" 2022-08-31 2022-09-16 09:00
295. 48/P/22 Dostawa, zabudowa i uruchomienie w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” dwóch kruszarek bębnowych 2022-08-26 2022-09-22 10:00
296. 44/P/22 Dostawa do JSW S.A. KWK ”Pniówek” pięciu podajników taśmowych o długości min. 45 m każdy oraz trzech kompletnych napędów wysypowych 2022-08-26 2022-09-19 10:00
297. 40/P/22 Modernizacja dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2 sztuk kolejek podwieszonych spalinowych typu KP-148 produkcji Becker-Warkop 2022-08-24 2022-10-03 10:00
298. 63/P/22 Najem dwóch kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem elektrycznym dla potrzeb JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” 2022-08-23 2022-09-14 10:00
299. 46/P/22 Remont 18 wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych w ZPMW JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”, KWK „Budryk” oraz KWK „Knurów-Szczygłowice” 2022-08-23 2022-09-09 10:00
300. 43/P/22 Modernizacja zasilania, sterowania, napędów głównych i pomocniczych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej wentylatorów głównych w stacji wentylatorów przy szybie V w JSW S.A. KWK "Pniówek" z wykorzystaniem falowników 6kV i silników 6kV asynchronicznych klatkowych 2022-08-22 2022-10-03 10:00
Legenda
- Current
- Archive