Advertisement of auctions

No. Name of the auction Numer aukcjii Date of publication Deadline for applications Date and time of the auction
1 . 332/INW/22 Zakup jednej lokomotywy torowej akumulatorowej na tor o prześwicie 900 mm dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. 2022-09-30 2022-10-05 23:59 2022-10-07 13:00
2 . 328/INW/22 Dostawa kabin osobowych i kabin osobowo-sanitarnych przeznaczonych dla przewozu osób przy pomocy kolejek podwieszanych z napędem własnym dla JSW S.A. KWK „Knurów- Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. 2022-09-29 2022-10-06 23:59 2022-10-13 13:00
3 . 168/R/22 - Roboty górnicze w zakresie przygotowania chodnika 20a do przejazdu frontem ściany XX w pokładzie 405/1 dla JSW S.A. KWK „Knurów–Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2022-09-30 2022-10-05 23:59 2022-10-07 11:00
4 . 323INW/22 - Remont spągoładowarek dla potrzeb KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” i Ruch „Borynia” (3 zadania) 2022-09-30 2022-10-05 23:59 2022-10-07 10:00
5 . 327/INW/22 Zakup i dostawa czujników metanometrycznych i telemetrycznych dla systemu metanometrii automatycznej w JSW S.A. KWK „Budryk”. 2022-09-28 2022-10-05 23:59 2022-10-12 13:00
6 . 333/INW/22 Doposażenie Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego JSW S.A. KWK Budryk 2022-09-30 2022-10-05 23:59 2022-10-12 12:00
7 . Dostawa dwóch sztuk kamer termowizyjnych dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. 2022-09-28 2022-10-05 23:59 2022-10-12 11:00
8 . 339/INW/22 - Wykonanie robót remontowo-budowlanych konstrukcji wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kopalnianej dojazd do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 2022-09-28 2022-10-05 23:59 2022-10-12 10:00
9 . 166/R/22 - Roboty górnicze związane z pobierką spągu spągoładowarką wraz z zabudową torowiska kolei podziemnej w celu rozbudowy stacji materiałowej SM-10, SM-10a zlokalizowanej w Przekopie C-1 na poziomie 1050 w celu intensyfikacji transportów do pokładów 405/1 i 405/2 dla JSW S.A. KWK Budryk 2022-09-28 2022-10-05 23:59 2022-10-11 09:00
10 . 338/INW/22 Zakup i dostawa wysokociśnieniowego zespołu pompowego typu ZPI 20/106 w wykonaniu przemysłowym do eksploatacji w warunkach powierzchniowych kopalni (klasa szczelności; min.IP54) dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2022-09-27 2022-10-04 23:59 2022-10-11 11:00
11 . 322/INW/22 Zakup i dostawa pięciu kompletnych systemów sterowania i automatyki do przenośników taśmowych dla potrzeb oddziałów przygotowawczych w JSW S.A. KWK Pniówek. 2022-09-27 2022-10-04 23:59 2022-10-11 12:00
12 . 165/R/22 - Roboty górnicze związane z obsługą i konserwacją tras przenośników taśmowych odstawy oddziałowej robót przygotowawczych w JSW S.A. KWK Budryk 2022-09-27 2022-10-04 23:59 2022-10-11 11:00
13 . 321/INW/22 Dostawa wraz z uruchomieniem 6 sztuk konsol dyspozytorskich typu DGT5810-11 kub równoważnych dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia i Ruch Zofiówka 2022-09-26 2022-10-03 23:59 2022-10-10 12:00
14 . 164/R/22 Wiercenie otworów małośrednicowych bezrdzeniowych w KWK Jastrzębie-Bzie 2022-09-28 2022-10-07 23:59 2022-10-14 09:00
15 . 334/INW/22 - Zakup narzędzi i oprzyrządowania produkcji ENERPAC w JSW S.A. KWK „PNIÓWEK”. 2022-09-28 2022-10-04 23:59 2022-10-11 10:00
16 . 324/INW/22 - Drążenie upadowej transportowej do poz. 1120 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”. 2022-09-26 2022-10-03 23:59 2022-10-10 10:00
17 . 167/R/22 - Drążenie pochylni S-4 pokład 405/2 oraz przecinki B-S w JSW S.A. KWK Pniówek 2022-09-26 2022-10-10 23:59 2022-10-17 10:00
18 . 311/INW/22 - Modernizacja automatycznych próbobiorników w ZPMW KWK Pniówek 2022-09-27 2022-10-07 23:59 2022-10-13 10:00
19 . 329/INW/22 - Zakup 1 sztuki fabrycznie nowego ciągnika podwieszonego akumulatorowego z kabinami operatora o sile uciągu 80 kN dla JSW S.A. KWK Pniówek 2022-09-28 2022-10-05 23:59 2022-10-12 11:00
20 . 317/INW/22 - Zakup narzędzi i oprzyrządowania produkcji SPITZNAS w JSW S.A. KWK Pniówek 2022-09-27 2022-10-05 23:59 2022-10-12 10:00
21 . 298/INW/22 Wykonanie robót remontowych konstrukcji pomostu dojściowego dla załogi do szybu JAN (III) w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2022-09-28 2022-10-03 23:59 2022-10-10 12:00
22 . 294/INW/22 Serwis i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej dla potrzeb zakładów JSW S.A. na okres 12 miesięcy 2022-09-28 2022-10-05 23:59 2022-10-10 11:00
23 . 520-2/A/22 - Zamki, kłódki, samozamykacze, wkładki, klamki i zawiasy 2022-09-30 2022-10-04 23:59 2022-10-10 11:00
24 . 520-1/A/22 - Zamki, kłódki, samozamykacze, wkładki, klamki i zawiasy 2022-09-30 2022-10-04 23:59 2022-10-10 09:00
25 . 541/A/22 - Rury, śruby, nakrętki, łańcuch, półobejma, zasuwa klinowa, trójnik kołnierzowy, kryza pomiarowa, klin żeliwny 2022-09-30 2022-10-04 23:59 2022-10-10 10:00
26 . 534/A/22 - elementy systemu wiertniczego Hollow Bar 2022-09-28 2022-10-04 23:59 2022-10-10 10:00