Advertisement of auctions

No. Name of the auction Numer aukcjii Date of publication Deadline for applications Date and time of the auction
1 . 522/A/23 - Przesuwniki elektryczne PEŁ i ognioszczelne OPEŁ 2023-06-02 2023-06-07 23:59 2023-06-15 10:00
2 . 521/A/23 Kilofki górnicze dla dozoru 2023-06-02 2023-06-07 23:59 2023-06-15 10:00
3 . 461/A/23 - Urządzenia systemów sterowania i sygnalizacji oraz części zamienne urządzeń prod. ELTEL lub równoważne 2023-06-02 2023-06-07 23:59 2023-06-19 10:00
4 . 014/BZIE/23 Modernizacja systemu gazometrycznego w KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie”. 2023-06-01 2023-06-14 10:00 2023-06-19 10:00
5 . 198/INW/23 - Dostawa śluz wentylacyjnych zasilanych elektrycznie oraz śluz wentylacyjnych zasilanych pneumatycznie dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 2023-06-01 2023-06-07 23:59 2023-06-16 10:00
6 . 520/A/23 - Siatka z włókien poliestrowych szer. 12,3 m 2023-06-01 2023-06-06 23:59 2023-06-13 11:00
7 . 519/A/23- Środki do dezynfekcji 2023-06-02 2023-06-07 23:59 2023-06-15 11:00
8 . 193/INW/23 Dostawa dwóch ciągników komunalnych z wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”. 2023-05-31 2023-06-07 23:59 2023-06-14 11:00
9 . 073/R/23 - Roboty górnicze związane z drążeniem Rozcinki rozruchowej ściany D-5 i Pochylni D-3 wentylacyjnej badawczej w pokł. 358/1 w JSW S.A. KWK Budryk 2023-06-01 2023-06-07 23:59 2023-06-15 12:00
10 . 199/INW/23 - Alokacja, zabudowa i uruchomienie w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice, na Ruchu Szczygłowice z # VI KWK Budryk dwóch pracujących układów kogeneracyjnych o mocy 2 x 4 MWe 2023-05-31 2023-06-05 23:59 2023-06-07 10:00
11 . 184/INW/23 - Zakup wraz z dostawą 3 sztuk niskooporowych chłodnic powietrza dla KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Bzie 2023-05-30 2023-06-06 23:59 2023-06-13 10:00
12 . 192/INW/23 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych ognioszczelnych stacji transformatorowych dla JSW S.A. KWK Budryk 2023-06-01 2023-06-12 23:59 2023-06-16 10:00
13 . 077/R/23 – Wykonanie pionowej rektyfikacji budynku mieszkalnego, położonego na nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Twardowskiego 42A, wraz z robotami remontowymi i towarzyszącymi. (pow. zabudowy – 118,56m2 , kubatura – 827m3) 2023-05-30 2023-06-06 23:59 2023-06-13 10:00
14 . 197/INW/23 Wykonanie remontu mostu przenośnikowego ob. 8.2 w ZPMW KWK Pniówek 2023-05-29 2023-06-12 23:59 2023-06-19 12:00
15 . 514/A/23 - blokada strzemion górniczych 2023-06-02 2023-06-06 23:59 2023-06-14 11:00
16 . 509/A/23 Kolana hamburskie 2023-05-29 2023-06-07 23:59 2023-06-15 10:00
17 . 194/INW/23 Dostawa ognioszczelnego zespołu transformatorowego 3,3/0,5 kV dla KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Bzie 2023-05-29 2023-06-05 23:59 2023-06-12 12:00
18 . 191/INW/23 - Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych rozruszników tyrystorowych dla JSW S.A. KWK Budryk 2023-06-02 2023-06-05 23:59 2023-06-13 10:00
19 . 189/INW/23 - Dostawa i zainstalowanie najnowszego oprogramowania do dwóch systemów sejsmicznych ARAMIS M/E 2023-05-29 2023-06-06 23:59 2023-06-13 10:00
20 . 499/A/23 - Smarownice 2023-06-02 2023-06-07 23:59 2023-06-15 10:00
21 . 076/R/23 - Wynajem wraz z obsługą tymczasowych mobilnych urządzeń chłodniczych do dochładzania wody lodowej skierowanej z Powierzchniowej Stacji Centralnej Klimatyzacji w kierunku szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk”. 2023-06-02 2023-06-13 23:59 2023-06-21 12:00
22 . 186/INW/23 - Wykonanie remontu odtworzeniowego ścian elewacji obiektu kompleksowego 4.1 – 4.3 w ZPMW JSW S.A. KWK Budryk 2023-05-30 2023-06-14 23:59 2023-06-21 10:00
23 . 187/INW/23 - Modernizacja stacji odmetanowania w KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Borynia 2023-05-25 2023-06-22 23:59 2023-06-29 10:00
24 . Sprzedaż złomu stalowego z Zakładów JSW S.A. (poza KWK Pniówek) w okresie lipiec- sierpień 2023r. (na podstawie „Regulaminu postępowania przetargowego na sprzedaż złomu JSW S.A.” obowiązującego od 01.12.2020 r.) 2023-05-23 2023-06-13 23:59 2023-06-16 09:00
25 . Sprzedaż złomu stalowego z KWK Pniówek w okresie lipiec-sierpień 2023 r. (na podstawie „Regulaminu postępowania przetargowego na sprzedaż złomu JSW S.A.” obowiązującego od 01.12.2020 r.) 2023-05-23 2023-06-12 23:59 2023-06-15 09:00
26 . 179/INW/23 - Budowa instalacji odbioru ciepła odpadowego z układów kogeneracyjnych zabudowanych na terenie szybu VI w JSW S.A. KWK Budryk 2023-05-25 2023-06-06 23:59 2023-06-13 10:00
27 . 177/INW/23 - Termomodernizacja budynku Centrum Usług Wspólnych JSW S.A. przy ul. Armii Krajowej 56 w Jastrzębiu-Zdroju 2023-05-30 2023-06-07 23:59 2023-06-14 10:00
28 . 173/INW/23 Zakup wraz z dostawą 3 sztuk fabrycznie nowych trójskładowych sond pomiarowych PPV wraz z aktualizacją oprogramowania do obsługi wyników pomiarowych dla JSW S.A. KWK Budryk 2023-05-25 2023-06-08 23:59 2023-06-15 12:00
29 . 180/INW/23-3 - Wykonanie remontu urządzeń małej mechanizacji dla potrzeb JSW S.A. KWK BoryniaZofiówkaBzie Ruch Zofiówka, Ruch Borynia na okres 24 miesięcy. 2023-05-29 2023-06-05 23:59 2023-06-13 10:00
30 . 180/INW/23-2 - Wykonanie remontu urządzeń małej mechanizacji dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Zofiówka, Ruch Borynia na okres 24 miesięcy. 2023-05-29 2023-06-05 23:59 2023-06-12 12:00