Advertisement of auctions

No. Name of the auction Numer aukcjii Date of publication Deadline for applications Date and time of the auction
1 . 292/A/21 Węże pożarnicze oraz armatura do węży 2021-03-05 2021-03-10 23:59 2021-03-16 11:00
2 . 291/A/21 Łańcuchy (galla, napędowo-rolkowy, pociągowy, sworzniowy, tulejkowy) oraz części zamienne do łańcuchów 2021-03-04 2021-03-09 23:59 2021-03-15 10:00
3 . 290/A/21 Oleje silnikowe, turbinowe i maszynowe 2021-03-04 2021-03-09 23:59 2021-03-15 09:00
4 . 285/A/21 Odciągi z łańcuchem 2021-03-04 2021-03-09 23:59 2021-03-15 10:00
5 . 289/A/21 Wyroby pomiarowe oraz osprzęt do urządzeń pomiarowych produkcji SONEL 2021-03-04 2021-03-08 23:59 2021-03-12 11:00
6 . 288/A/21 Wycinacz i noże do wycinacza szczelin zarodnikowych WS20 2021-03-03 2021-03-08 23:59 2021-03-15 11:00
7 . Zakup 2 wież chłodniczych o mocy 6MW wraz z zabudową oraz przystosowanie do instalacji Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji Centralnej w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka. 2021-03-03 2021-03-10 23:59 2021-03-17 13:00
8 . 282/A/21 Skrzynia narzędziowa kompletna wykonana wg rys. KWK „Krupiński” 2021-03-03 2021-03-08 23:59 2021-03-12 11:00
9 . 287/A/21 - Smary różne 2021-03-03 2021-03-09 23:59 2021-03-15 10:00
10 . 286/A/21 Świdry wiertnicze z gwintem SVJ33 2021-03-03 2021-03-08 23:59 2021-03-12 09:00
11 . 284/A/21 - Skrzyżowanie trójstronne Objazdu szybu 1-Bzie z Przekopem transportowym I w obudowie ŁP14/V36/4/A poziom 1110 2021-03-03 2021-03-08 23:59 2021-03-12 10:00
12 . 279-2/A/21 - Gaśnice, części do gaśnic i pozostały sprzęt p.poż. 2021-03-02 2021-03-05 23:59 2021-03-11 12:00
13 . 280/A/21 - wyroby produkcji Atut 2021-03-02 2021-03-05 23:59 2021-03-11 10:00
14 . 279-1/A/21 - Gaśnice, części do gaśnic i pozostały sprzęt p.poż. 2021-03-02 2021-03-05 23:59 2021-03-11 10:00
15 . 281/A/21 Zasilacz iskrobezpieczny EZI-15XKW prod. Eltel 2021-03-02 2021-03-08 23:59 2021-03-12 10:00
16 . 213/A/21 Elektrody do spawania i napawania 2021-03-04 2021-03-08 23:59 2021-03-12 10:00
17 . 276/A/21 Odczynnik do flotacji węgla 2021-03-02 2021-04-01 23:59 2021-04-07 09:00
18 . 277/A/21 rury z/szwem kołnierzowe 108x4,5 PN16 2021-03-02 2021-03-05 23:59 2021-03-15 10:00
19 . 032/R/21 - Wykonanie usług transportowych samochodami osobowo-towarowymi świadczonych na rzecz JSW S.A. KWK Budryk 2021-03-04 2021-03-10 23:59 2021-03-16 10:00
20 . 278/A/21 Szczeliwa aramidowe plecione 2021-03-02 2021-03-05 23:59 2021-03-11 09:00
21 . 031/R/21 Świadczenie usług obejmujących wykonywanie legalizacji ponownych oraz napraw doraźnych wag najazdowych zlokalizowanych przy magazynach ZWP JSW S.A. w 2021 roku 2021-03-03 2021-03-09 23:59 2021-03-17 12:00
22 . 275/A/21 Części do urządzeń pomiarowych i analitycznych produkcji Drager 2021-03-01 2021-03-05 23:59 2021-03-11 10:00
23 . 273/A/21 Silniki elektryczne 2021-03-05 2021-03-09 23:59 2021-03-15 10:00
24 . 030/R/21 Drążenie pochylni badawczej F-1 pokł.408/2 i 408/1-2, chodnika badawczego podścianowego F-1 pokł.408/2 i 408/1-2 oraz przecinki ścianowej F-1 pokł.408/2 i 408/1-2 2021-03-05 2021-03-09 23:59 2021-03-16 10:00
25 . 265/A/21 - Koła zębate, rynny i elementy załadowcze oraz podawcze dla Zakładów Przeróbczych JSW S.A. 2021-03-02 2021-03-10 23:59 2021-03-16 10:00
26 . 027/R/21 - Wykonanie pobierki spągu za pomocą spągoładowarki i MW w przekopie wentylacyjnym W-1 na poz. 1000 w JSW S.A. KWK Pniówek 2021-03-05 2021-03-05 23:59 2021-03-12 11:00
27 . 251/A/21 Części do kotwiarek 2021-03-05 2021-03-11 23:59 2021-03-17 10:00
28 . 028/R/21 Kompleksowa obsługa urządzeń transportu urobku z prowadzonych robót górniczych przygotowawczych dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2021-03-05 2021-03-05 23:59 2021-03-11 10:00
29 . 242-2/A/21 części zamienne szybkozużywające się do kombajnów pogwarancyjnych typu AM-50 i przenośników taśmowych współpracujących z nimi 2021-03-05 2021-03-10 23:59 2021-03-17 12:00
30 . 242-1/A/21 części zamienne szybkozużywające się do kombajnów pogwarancyjnych typu AM-50 i przenośników taśmowych współpracujących z nimi 2021-03-05 2021-03-10 23:59 2021-03-17 09:00