Advertisement of auctions

No. Name of the auction Numer aukcjii Date of publication Deadline for applications Date and time of the auction
1 . 185/A/WRP/20 - Elementy trasy kolejki podwieszonej NEUHAUSER, szyny trasy kolejki podwieszonej 120 kN, szyny BOWA/KGO, rozjazd uniwersalny typu K-1 BOWA S-100. 185/A/WRP/20 2020-02-20 2020-02-25 23:59 2020-03-03 11:00
2 . 197/A/WRP/20 - Części do torkretnic typu MP-1 oraz PP-1/rkga 197/A/WRP/20 2020-02-20 2020-02-25 23:59 2020-03-02 10:00
3 . 182/A/WRP/20 Gaśnice, części do gaśnic i pozostały sprzęt p. poż. 182/A/WRP/20 2020-02-20 2020-02-25 23:59 2020-03-02 10:00
4 . 181/A/WRP/20 Elektryczne urządzenia łączeniowe 181/A/WRP/20 2020-02-20 2020-02-26 23:59 2020-03-05 11:00
5 . 031/R/WRP/20 Remont obmurza paleniska suszarki nr 2 w budynku suszarni ob. 4.1. ZPMW KWK Pniówek 031/R/WRP/20 2020-02-20 2020-03-05 23:59 2020-03-19 11:00
6 . 195/A/WRP/20 Części zamienne do przenośników taśmowych produkcji PIOMA 195/A/WRP/20 2020-02-19 2020-02-26 23:59 2020-03-04 11:00
7 . 179/A/WRP/20 Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych JSW S.A. 179/A/WRP/20 2020-02-19 2020-02-25 23:59 2020-03-05 09:00
8 . 177/A/WRP/20 Styczniki, styki i cewki styczników 177/A/WRP/20 2020-02-21 2020-02-25 23:59 2020-03-05 09:00
9 . 193/A/WRP/20 - Rury szybkoskrętne 193/A/WRP/20 2020-02-21 2020-02-26 23:59 2020-03-03 10:00
10 . 183-2/A/WRP/20 - Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych JSW S.A. 183-2/A/WRP/20 2020-02-21 2020-02-25 23:59 2020-03-02 11:30
11 . 183-1/A/WRP/20 - Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych JSW S.A. 183-1/A/WRP/20 2020-02-21 2020-02-25 23:59 2020-03-02 08:30
12 . 032/R/WRP/20 - Roboty górnicze w zakresie zabudowy i uzupełnienia istniejącej trasy przenośników taśmowych dla odstawy urobku w pochylni transportowej 91 w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice 032/R/WRP/20 2020-02-19 2020-02-25 23:59 2020-03-03 12:00
13 . 163/A/WRP/20 Szczypce, nożyce, obcinaki, obcęgi, kleszcze, głowica do nożyc 163/A/WRP/20 2020-02-20 2020-02-24 23:59 2020-02-28 12:00
14 . 164/A/WRP/20 - sorty mundurowe górnicze 164/A/WRP/20 2020-02-18 2020-03-03 23:59 2020-03-09 11:30
15 . 004/R/WRP/20 Modernizacja pola nr 31 rozdzielni głównej 6 kV RG-2 oraz pola nr 26 rozdzielni głównej 6 kV RG-1 na powierzchni zakładu górniczego JSW S.A. KWK Pniówek 004/R/WRP/20 2020-02-20 2020-02-26 23:59 2020-03-02 12:00
16 . 149/A/WRP/20 Urządzenia górnicze i części do urządzeń prod. PEG Czeladź 149/A/WRP/20 2020-02-17 2020-02-27 23:59 2020-03-04 10:00
17 . 131/A/WRP/20 - szczotki elektryczne 131/A/WRP/20 2020-02-21 2020-02-24 23:59 2020-02-28 10:00