Advertisement of auctions

No. Name of the auction Numer aukcjii Date of publication Deadline for applications Date and time of the auction
1 . 503/A/WRP/20 - silniki elektryczne 503/A/WRP/20 2020-08-12 2020-08-17 23:59 2020-08-21 10:00
2 . 502/A/WRP/20 sprzęgło hydrauliczne HCP Cegielski VHT 15/65 do lokomotywy WLP-50 502/A/WRP/20 2020-08-12 2020-08-17 23:59 2020-08-21 11:00
3 . 500/A/WRP/20 Płyta gumowa wulkanizowana 250mm, EPDM 50 500/A/WRP/20 2020-08-12 2020-08-17 23:59 2020-08-21 11:00
4 . 501/A/WRP/20 Tabliczki stal. nierdz. 80x80mm z kodem 2D typ QR z rosnąco oznakowanymi nr. 1-1, 2-2 itd.-dwie tabliczki =1 kpl. [1szt. = 1kpl. (2 tabliczki)] 501/A/WRP/20 2020-08-12 2020-08-17 23:59 2020-08-21 10:00
5 . 030/INW/WRP/20 - Wykonywanie prac serwisowych i przeglądów okresowych dwóch agregatów prądotwórczych napędzanych silnikiem gazowym oraz instalacji do spalania gazu ujmowanego przez powierzchniową stację odmetanowania w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice 030/INW/WRP/20 2020-08-12 2020-08-19 23:59 2020-08-26 10:00
6 . Modernizacja trzech kolejek podwieszonych spalinowych typu KP-96 na kolejki podwieszone spalinowe typu KP-95 dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka. 032/INW/WRP/20 2020-08-12 2020-08-19 23:59 2020-08-26 11:00
7 . 499/A/WRP/20 Mieszanina popiołów lotnych będących odpadem o kodzie 10.01.82 lub produkt uboczny o właściwościach odpadu o kodzie 10.01.82. 499/A/WRP/20 2020-08-12 2020-08-17 23:59 2020-08-21 10:00
8 . 498/A/WRP/20 Olej do silników gazowych Mobil Pegasus 1107 op. 208l 498/A/WRP/20 2020-08-11 2020-08-14 23:59 2020-08-20 10:00
9 . 497/A/WRP/20 Nadajnik dołowy typu N/TSA-5.28/E i sonda pomiarowa typ SP-5.28/E 497/A/WRP/20 2020-08-11 2020-08-17 23:59 2020-08-21 11:00
10 . 495/A/WRP/20 Spoiwo mineralno-cementowe do trwałego wypełniania pustek w górotworze oraz do budowy tam przeciwwybuchowych 495/A/WRP/20 2020-08-11 2020-08-14 23:59 2020-08-20 11:00
11 . 036/INW/WRP/20 - Budowa linii energetycznej 6kV ,teletechnicznej oraz światłowodowej zasilających stację wentylatorów głównych przy szybie VI dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. 036/INW/WRP/20 2020-08-11 2020-08-18 23:59 2020-08-25 10:00
12 . 496/A/WRP/20 Akumulatory i baterie 496/A/WRP/20 2020-08-11 2020-08-21 23:59 2020-08-28 11:00
13 . 494/A/WRP/20 Łączniki do przenośnika zgrzebłowego Rybnik-850 494/A/WRP/20 2020-08-10 2020-08-14 23:59 2020-08-20 11:00
14 . 493/A/WRP/20 Osprzęt strzałowy 493/A/WRP/20 2020-08-10 2020-08-13 23:59 2020-08-21 11:00
15 . 492/A/WRP/20 Luty ze stopów srebra 492/A/WRP/20 2020-08-11 2020-08-21 23:59 2020-08-27 11:00
16 . 491/A/WRP/20 : Pojemniki tkaninowe do wypełniania pustek w górotworze wys. 2,0 m, szer. 2,0 m 491/A/WRP/20 2020-08-07 2020-08-12 23:59 2020-08-18 10:00
17 . 489/A/WRP/20 Siłownik osłony czoła ściany Fazos 17/37 489/A/WRP/20 2020-08-11 2020-08-17 23:59 2020-08-21 10:00
18 . 490/A/WRP/20 Zgrzebła do przenośników PAT-E300, JOY AFC i PPZ-950 oraz nakładki do zgrzebeł PPZ-950 490/A/WRP/20 2020-08-07 2020-08-12 23:59 2020-08-18 10:00
19 . 486/A/WRP/20 Elementy hydrauliki sterowniczej 486/A/WRP/20 2020-08-06 2020-08-18 23:59 2020-08-21 11:00
20 . 023/INW/WRP/20 Wizualizacja dołowej sieci magistralnych rurociągów odmetanowania w kopalniach JSW S.A. 023/INW/WRP/20 2020-08-10 2020-08-17 23:59 2020-08-24 12:00
21 . 033/INW/WRP/20 Usługi serwisowe oraz bieżące naprawy maszyn i urządzeń eksploatowanych dla potrzeb klimatyzacji centralnej dla schładzania wyrobisk dołowych JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”. 033/INW/WRP/20 2020-08-06 2020-08-14 23:59 2020-08-21 13:00
22 . 022/INW/WRP/20 Najem kombajnu chodnikowego do pobierki spągu dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 022/INW/WRP/20 2020-08-06 2020-08-17 23:59 2020-08-24 12:30
23 . 024/INW/WRP/20 Modernizacja i rozbudowa układów pomiarowych ilości i jakości gazu z odmetanowania kopalń JSW S.A. zlokalizowanych na powierzchni w kopalniach JSW S.A. 024/INW/WRP/20 2020-08-07 2020-08-21 23:59 2020-08-28 10:00
24 . Serwis maszyn elektrycznych obiektów podstawowych w JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice 115/R/WRP/20 2020-08-03 2020-08-17 23:59 2020-08-25 12:00