Advertisement of auctions

No. Name of the auction Numer aukcjii Date of publication Deadline for applications Date and time of the auction
1 . 072/A/22 Środki do mycia i odtłuszczania KERO i SOLWER 2021-11-25 2021-12-01 23:59 2021-12-07 10:00
2 . 832/A/21 Przegroda filtracyjna FILTRAPOL do prasy komorowej 1500x2000 mm z FP-0322 PA. Mieszek tkaninowy powleczony latexem 2021-11-24 2021-11-29 23:59 2021-12-06 09:00
3 . 071/A/22 wózki jezdne nośne i części do nich 2021-11-24 2021-11-29 23:59 2021-12-03 09:00
4 . 831/A/21 - Imadła ślusarskie i maszynowe 2021-11-24 2021-11-29 23:59 2021-12-03 10:00
5 . 064/A/22 - Obuwie robocze i klapki łazienne 2021-11-26 2021-12-03 23:59 2021-12-10 11:00
6 . 141/R/21 - Wykonywanie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego podczas akcji ratowniczych prowadzonych w podziemnych zakładach górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A 2021-11-24 2021-12-01 23:59 2021-12-08 11:00
7 . 065/A/22 Pas zębaty Polychain GT2/14MGT-2520-125 lub równoważny. 2021-11-24 2021-11-29 23:59 2021-12-03 10:00
8 . 194/INW/21 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbędnych robót związanych z budową instalacji do granulacji drobnoziarnistych frakcji węglowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 2021-11-26 2021-12-07 23:59 2021-12-14 10:00
9 . 196/INW/21 Usługa remontowa chłodnic powietrza klimatyzacji dołowej dla potrzeb ruchowych JSW S.A. KWK Pniówek 2021-11-24 2021-12-01 23:59 2021-12-07 12:00
10 . 827-2/A/21 Świetlówki 2021-11-24 2021-11-30 23:59 2021-12-06 12:30
11 . 827-1/A/21 Świetlówki 2021-11-24 2021-11-30 23:59 2021-12-06 09:00
12 . 070/A/22 Filtry, części oraz elementy do urządzeń filtracyjnych dla Zakładów Przeróbczych JSW S.A. 2021-11-23 2021-12-03 23:59 2021-12-09 10:00
13 . 203/INW/21 - Wykonanie pochylni wentylacyjnej IV oraz przecinki I w pokładzie 408/3 w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. 2021-11-25 2021-11-29 23:59 2021-12-07 10:00
14 . 138/R/21 Izolacja i wzmocnienie obudowy łukowej wyznaczonych odcinków wyrobisk górniczych za pomocą betonu natryskowego po ich obwodzie metodą torkretowania w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice 2021-11-26 2021-12-01 23:59 2021-12-06 10:00
15 . 068/A/22 Odzież ostrzegawcza i chłodząca 2021-11-25 2021-11-30 23:59 2021-12-06 10:00
16 . 067/A/22 - Części do odwadniarek, kruszarek i wirówek dla Zakładów Przeróbczych JSW S.A. 2021-11-22 2021-12-03 23:59 2021-12-09 10:00
17 . 142/R/21 Wykonywanie opinii i oceny w zakresie zagrożenia tąpaniami dla potrzeb ruchowych Kopalń JSW S.A. w latach 2022÷2023 2021-11-22 2021-11-29 23:59 2021-12-02 10:00
18 . 829/A/21 Wyłączniki różnicowoprądowe 2021-11-24 2021-11-30 23:59 2021-12-06 10:00
19 . 059/A/22 switch zarządzalny, switcher (kontroler SMPS) 2021-11-26 2021-12-03 23:59 2021-12-09 09:00
20 . 055/A/22 - Tkanina wentylacyjna, worki polipropylenowe i worki Big Bag 2021-11-24 2021-11-29 23:59 2021-12-03 11:00
21 . 157/INW/21 Prace antykorozyjne oraz remontowe mostu nr 3 dla ZPMW KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2021-11-25 2021-12-10 23:59 2021-12-17 10:00
22 . Sprzedaż złomu kolorowego z Zakładów JSW S.A.- styczeń-luty 2022 r. (na podstawie "Regulaminu postępowania przetargowego na sprzedaż złomu JSW S.A." obowiązującego od 01.12.2020 r.) 2021-11-16 2021-12-01 23:59 2021-12-07 09:00
23 . Sprzedaż złomu stalowego z Zakładów JSW S.A.- styczeń-luty 2022 r. (na podstawie "Regulaminu postępowania przetargowego na sprzedaż złomu JSW S.A." obowiązującego od 01.12.2020 r.) 2021-11-16 2021-11-30 23:59 2021-12-06 09:00
24 . 176/INW/21 Projekt, dostawa, zabudowa i uruchomienie stacji redukcyjno-zabezpieczającej sieci ppoż. na podszybiu szybu Iz poz. 900 dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka. 2021-11-26 2021-12-03 23:59 2021-12-10 12:00
25 . 045/A/22 Przeciwwybuchowe ognioszczelne urządzenia elektryczne oraz ich wyposażenie 2021-11-24 2021-11-29 23:59 2021-12-07 09:00
26 . 165/INW/21 -Remont konstrukcji stropów w poziomie +9,00 m i +12,00 m zrealizowanych jako stalowe i żelbetowe oraz głównych słupów żelbetowych w budynku płuczki ZPMW KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2021-11-25 2021-12-10 23:59 2021-12-15 11:00
27 . 151/INW/21 Kompleksowa obsługa serwisowa zespołu belek nośnych typu BN-80 oraz kabin osobowych produkcji Famur S.A. dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”. 2021-11-23 2021-11-29 23:59 2021-12-06 11:00