Advertisement of auctions

No. Name of the auction Numer aukcjii Date of publication Deadline for applications Date and time of the auction
1 . 095/R/22 - Zabudowa tam izolacyjnych przeciwwybuchowych w likwidowanych rejonach wentylacyjnych na poziomie 450, 550, 650 i 850 dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2022-05-24 2022-05-31 23:59 2022-06-07 10:00
2 . 144/INW/22 Wykonanie remontów bieżących maszyn i urządzeń przeróbczych oraz instalacji rurowej obiegu wodno-mułowego, sieci ppoż., C.O. oraz sprężonego powietrza wraz z armaturą w ZPMW JSW S.A. KWK „Budryk” 2022-05-24 2022-05-31 23:59 2022-06-07 11:00
3 . 145/INW/22 - Remont podzespołów zestawów transportowych oraz urządzeń produkcji Zampra dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek”. 2022-05-24 2022-05-31 23:59 2022-06-08 10:00
4 . 137/INW/22 Zakup naczyń wyciągowych (przeciwciężary wschód i zachód) dla JSW S.A. KWK Pniówek 2022-05-24 2022-05-31 23:59 2022-06-07 12:00
5 . 363/A/22 Obejmy stalowe ocynkowane 2022-05-23 2022-05-26 23:59 2022-06-01 10:00
6 . 141/INW/22 - Wykonanie regeneracji używanych taśm przenośnikowych dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice 2022-05-24 2022-06-01 23:59 2022-06-07 10:00
7 . 362/A/22 Smar do łożysk tocznych ŁT 2022-05-23 2022-05-27 23:59 2022-06-02 10:00
8 . 361/A/22 - Uniwersalne urządzenie pomiarowe SMALL-V/RG/12/50L/025/100/O/HL05m/A/KG/SI4 lub równoważne 2022-05-23 2022-05-26 23:59 2022-06-02 11:00
9 . 359/A/22 - Sita, drobne art. metalowe oraz części i elementy dla Zakładów JSW S.A. 2022-05-23 2022-05-26 23:59 2022-06-01 11:00
10 . 358/A/22 Czujnik prądu CPE Atex prod. Apator 2022-05-23 2022-05-26 23:59 2022-06-01 10:00
11 . 143/INW/22 - Wykonanie robót remontowych na Magazynach przy KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch Borynia”. 2022-05-23 2022-05-26 23:59 2022-06-01 10:00
12 . 356/A/22 - płyty drogowe, okładziny, betonity, nakrywy, mur oporowy 2022-05-23 2022-05-26 23:59 2022-06-01 11:00
13 . 355/A/22 - szyny pośrednie i akcesoria kolejowe 2022-05-20 2022-05-25 23:59 2022-06-02 10:00
14 . 357/A/22 Górnicze zapalniki elektryczne, materiały wybuchowe oraz lont detonujący 2022-05-23 2022-05-25 23:59 2022-05-31 09:00
15 . 092/R/22 - Roboty górnicze związane z wykonaniem pobierki przy pomocy spągoładowarki o sumarycznej długości: 475m, w rejonie Partii „C” w pokł. 405/1, dla JSW S.A. KWK „Budryk”. 2022-05-20 2022-05-25 23:59 2022-06-02 12:00
16 . 354/A/22 Półmaska filtrująca klasy P2 z/z wyposażona w warstwę węgla aktywnego skutecznie zmniejszająca negatywne skutki związane z emisją spalin w wyrobiskach górniczych 2022-05-23 2022-05-25 23:59 2022-05-31 09:00
17 . 353/A/22 Silnik elektryczny_Sh355H4CC 250kW 6000V 50Hz 1487 obr/min 2022-05-19 2022-05-25 23:59 2022-05-31 10:00
18 . 135/INW/22 Zakup i dostawa urządzenia łączności ratowniczej – 1 kpl. dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego JSW S.A. KWK Borynia – Zofiówka Ruch Zofiówka 2022-05-18 2022-05-25 23:59 2022-06-01 12:00
19 . 139/INW/22 - Modernizacja i remont ognioszczelnych stacji transformatorowych dla potrzeb ruchowych JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia 2022-05-24 2022-05-25 23:59 2022-05-30 10:00
20 . Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej szybowej wieży wyciągowej szybu I JSW S.A. KWK „Budryk” 2022-05-23 2022-05-31 23:59 2022-06-07 11:00
21 . 342/A/22 Tuleje i uchwyty nożowe 2022-05-20 2022-05-26 23:59 2022-06-01 10:00
22 . Sprzedaż złomu kolorowego z Zakładów JSW S.A. w okresie lipiec- sierpień 2022r. (na podstawie „Regulaminu postępowania przetargowego na sprzedaż złomu JSW S.A.” obowiązującego od 01.12.2020 r.) KOREKTA ILOŚCI ZGODNIE Z INFORMACJĄ Z KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA 2022-05-18 2022-05-26 23:59 2022-06-01 09:00
23 . Sprzedaż złomu stalowego z Zakładów JSW S.A. w okresie lipiec- sierpień 2022r. (na podstawie „Regulaminu postępowania przetargowego na sprzedaż złomu JSW S.A.” obowiązującego od 01.12.2020 r.) KOREKTA ILOŚCI ZGODNIE Z INFORMACJĄ Z KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA 2022-05-18 2022-05-25 23:59 2022-05-31 09:00
24 . 340/A/22 Końcówki kablowe 2022-05-13 2022-05-25 23:59 2022-05-31 10:00
25 . 130/INW/22 Remont 3 szt. zespołów pompowych produkcji TECH-TRADING Sp. z o.o. dla JSW S.A. KWK ”Jastrzębie-Bzie”. 2022-05-23 2022-05-25 23:59 2022-06-01 11:00
26 . 087/R/22 - Drążenie pochylni N-1 pokład 405/2 oraz pochylni N-2 pokład 405/2 w JSW S.A. KWK Pniówek 2022-05-19 2022-05-26 23:59 2022-05-31 12:00
27 . 106/INW/22 Zakup maszyn i urządzeń małej mechanizacji oraz maszyn i urządzeń do podnoszenia i przesuwania maszyn i materiałów dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek 2022-05-24 2022-05-26 23:59 2022-06-02 13:00
28 . 120/INW/22 - Drążenie przekopu N-2a taśmowego poziom 1000 i przekopu wentylacyjnego N-1 do poziomu 1000 w JSW S.A. KWK Pniówek 2022-05-18 2022-05-26 23:59 2022-06-03 10:00
29 . 324/A/22 Elementy 8 punktowej drewnianej obudowy kasztowej 2022-05-17 2022-05-26 23:59 2022-06-01 10:00
30 . 018/INW/22 - Świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji BECKER - WARKOP S.A. dla kopalń JSW S.A. 2022-05-05 2022-05-25 23:59 2022-06-01 10:00