Advertisement of auctions

No. Name of the auction Numer aukcjii Date of publication Deadline for applications Date and time of the auction
1 . 150/INW/24 - Dostawa i montaż pompy zatapialnej, szlamowej wraz z falownikiem dla ZPMW KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2024-06-14 2024-06-21 23:59 2024-06-27 10:00
2 . 148/INW/24 - Serwis urządzeń produkcji ATUT dla kopalń JSW S.A. 2024-06-11 2024-06-18 23:59 2024-06-21 10:00
3 . 404/A/24 Preparaty do nawilżania pyłów węglowych 2024-06-11 2024-06-14 23:59 2024-06-20 09:00
4 . 140/INW/24 - Remont lokomotyw akumulatorowych LEA BM oraz silników elektrycznych typu LDs dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Borynia i Ruch Zofiówka. 2024-06-14 2024-06-18 23:59 2024-06-25 11:00
5 . 141/INW/24 Zakup kolejki podwieszonej spalinowej dla KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch Borynia 2024-06-07 2024-06-14 23:59 2024-06-21 12:00
6 . 076/R/24 - Wykonanie pionowej rektyfikacji budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Sielskiej 5 wraz z robotami remontowymi i towarzyszącymi. 2024-06-07 2024-06-14 23:59 2024-06-19 11:00
7 . 142/INW/24 - Budowa linii elektroenergetycznej 6kV z przyszybowej rozdzielni 6kV RW-8 na poziomie 850m do zasilania rozdzielni polowej RW-10 na poziomie 1050m dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice Ruch Knurów. 2024-06-12 2024-06-19 23:59 2024-06-26 10:00
8 . 403/A/24 - Rury obsadowe 2024-06-10 2024-06-14 23:59 2024-06-19 09:00
9 . 138/INW/24 Wykonanie remontu budynku załadowni ob. 5.1 w ZPMW KWK „Pniówek”. 2024-06-07 2024-06-19 23:59 2024-06-26 13:00
10 . 398/A/24 Elementy rurociągu do podawania mieszaniny popiołowo-wodnej i gazów inertnych 2024-06-10 2024-06-14 23:59 2024-06-20 10:00