Advertisement of auctions

No. Name of the auction Numer aukcjii Date of publication Deadline for applications Date and time of the auction
1 . 049/A/24 Rury z/szwem 159x4,5 PN16 2023-12-06 2023-12-11 23:59 2023-12-15 09:00
2 . 453/INW/23 - Remont kapitalny spągoładowarki EL 160LS produkcji firmy Elgór+Zamet Sp. z o.o. obecnie Grenevia S.A. dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Borynia 2023-12-06 2023-12-13 23:59 2023-12-20 10:00
3 . 047/A/24 Koperty z logo 2023-12-05 2023-12-08 23:59 2023-12-14 11:00
4 . 048/A/23 zaślepki 2023-12-05 2023-12-08 23:59 2023-12-14 09:00
5 . 046/A/24 - Szkło, porcelana laboratoryjna, akcesoria z tworzyw sztucznych i metalowych 2023-12-05 2023-12-08 23:59 2023-12-13 10:00
6 . 841/A/23 Osłona WOSK-50 2023-12-05 2023-12-11 23:59 2023-12-15 10:00
7 . 200/R/23 - Świadczenie usług dla ZPMW KWK Knurów-Szczygłowice z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa przenośników w ZPMW KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice. Zadanie 2: Obsługa przenośników w ZPMW KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów. 2023-12-05 2023-12-12 23:59 2023-12-19 11:00
8 . 203/R/23 – Regeneracja elementów obudowy chodnikowej wraz z kompletacją rozpór, strzemion i regeneracja stojaków SHC dla JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. 2023-12-05 2023-12-11 23:59 2023-12-15 11:00
9 . 444/INW/23 - Świadczenie usług serwisowych Laboratoryjnych Analizatorów Węgla WILPO L-132, L-142, L-241 oraz popiołomierzy WILPO C-212, C-411A, C-431, C-532hc dla ZPMW Kopalń JSW S.A. 2023-11-30 2023-12-06 23:59 2023-12-12 10:00
10 . Wykonanie remontu urządzeń klimatyzacji dołowej produkcji CLIMATRONIC dla potrzeb ruchowych JSW S.A. KWK „Budryk 2023-11-30 2023-12-08 23:59 2023-12-15 12:00
11 . 042/A/24 Flokulant FLOPAM EM 840 HiB 2023-11-28 2023-12-08 23:59 2023-12-14 10:00
12 . 031/A/24 Przepływomierze + zawór + sterownik + koncentrator 2023-12-01 2023-12-07 23:59 2023-12-13 09:00
13 . 420/INW/23 - Remont stropu na poz. + 16,00m i +19,00m w budynku płuczki ZPMW KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. 2023-12-06 2023-12-19 23:59 2023-12-28 10:00
14 . 023/A/24 - Frezy, płytki wieloostrzowe i podporowe, głowice i uchwyty frezarskie 2023-11-28 2023-12-06 23:59 2023-12-12 11:00
15 . 186/R/23 - Drążenie przekopu taśmowego E-30 oraz przekopu E-31 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Borynia 2023-11-22 2023-12-08 23:59 2023-12-14 11:00
16 . 433/INW/23 - Wymiana zsuwni spod odwadniarek typu NAEL w ZPMW JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2023-11-29 2023-12-08 23:59 2023-12-13 10:00
17 . 359/INW/23 - Zakup i dostawa „Systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego” dla JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-11-28 2023-12-07 23:59 2023-12-14 10:00