Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
181. 47/P/22 Obsługa oraz konserwacja w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice urządzeń do transportu urobku z prowadzonych robót górniczych przygotowawczych i wydobywczych 2022-08-16 2022-09-15 10:00
182. 37/P/22 Kompleksowa obsługa i konserwacja centralnej klimatyzacji oraz stacji dołowych wymiany wody lodowej na poz. 1050 i 1290 przy szybie VI w JSW S.A. KWK „Budryk” 2022-08-16 2022-09-16 10:00
183. 80/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi i zaczepów trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-08-10 2022-08-26 09:00
184. 54/P/22 Wykonywanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych z zakresu badań urządzeń górniczych i ich elementów dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A. 2022-08-10 2022-09-06 10:00
185. 45/P/22 Najem czterech kombajnów chodnikowych na okres 1080 dni o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" 2022-08-01 2022-08-29 09:00
186. 38/P/22 Remont wentylatorów lutniowych dla potrzeb ruchowych zakładów JSW S.A. 2022-07-20 2022-08-25 10:00
187. 79/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. przewodów giętkich hydraulicznych okutych wysokociśnieniowych, trudnopalnych i antyelektrostatycznych dwuoplotowych typu 2SN i 2ST, czterooplotowych typu 4SP i 4SH oraz typu R13 z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-07-20 2022-08-11 09:00
188. 41/P/22 Najem dwóch kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90MPa wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk” 2022-07-20 2022-08-17 10:00
189. 33/P/22 Remonty w Zakładach JSW S.A. zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych 2022-07-20 2022-08-16 09:00
190. 42/P/22 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów 2 sztuk skipów 200 kN 2022-07-19 2022-08-25 10:00
191. 39/P/22 Dostawa wraz z uruchomieniem w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” oraz Ruch „Zofiówka” dwóch ładowarek (koparek) wielonaczyniowych kołowych 2022-07-18 2022-08-23 10:00
192. 27/P/22 Modernizacja w JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” Ruch „Zofiówka” maszyn wyciągowych szybu Iz przedział płn. – wsch. i płd. – zach. oraz transformatora 6/0,5 kV 1000 kVA 2022-07-15 2022-11-04 10:00
193. 29/P/22 Remont w Zakładach JSW S.A. ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych do 3,3 kV produkcji Elgór+Hansen 2022-07-14 2022-08-17 10:00
194. 35/P/22 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” nowych kolejek podwieszonych z napędem własnym spalinowym wraz z zestawami transportowymi oraz wózkami hamulcowymi 2022-07-13 2022-07-29 10:00
195. 18/P/22 Wykonanie remontu ciągu suszarniczego nr 1 w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Pniówek” 2022-07-11 2022-07-27 10:00
196. 78/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. szyn pośrednich i akcesoriów kolejowych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-07-06 2022-07-25 09:00
197. 76/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. stóp podporowych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-07-01 2022-07-19 09:00
198. 72/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-06-29 2022-07-22 09:00
199. 32/P/22 Dostawa do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK "Pniówek" 2 filtrów tarczowych oraz 2 pomp próżniowych wraz z montażem i opracowaniem projektu 2022-06-28 2022-08-08 10:00
200. 30/P/22 Dostawa sprężonego powietrza do JSW S.A. KWK „Budryk” 2022-06-27 2022-07-14 10:00
201. 75/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. tarcicy, desek, deseczek, bali oraz krawędziaków z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-06-27 2022-07-13 09:00
202. 73/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów gospodarczych według normy DIN 5685-1 lub równoważnej, łańcuchów technicznych według normy PN-75/M-84543 lub równoważnej, łańcuchów górniczych kl. B ø14x50 według norm PN-G-46701 i DIN 22252 lub równoważnych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-06-24 2022-07-12 09:00
203. 74/PM/22 Dostawy do KWK Knurów - Szczygłowice lin wyciągowych nośnych 48 Casar Mineplast VMF 33(W)xK17S-EPWSC 1570 według PN-EN 12385-2 i 6 lub równoważnych, 4 x 1200m, szyb III przedział zachodni Ruch Szczygłowice (pakiet 2 pozycje) w łącznej ilości 50 880 kg z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-06-20 2022-07-06 09:00
204. 71/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków ciernych oraz stropnic podporowo-kotwiowych V29 z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-06-20 2022-07-06 09:00
205. 70/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-06-14 2022-07-04 09:00
206. 69/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-06-08 2022-06-30 09:00
207. 68/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-06-03 2022-06-22 09:00
208. 64/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-06-03 2022-06-22 09:00
209. 21/P/22 Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz zabudowa do rurociągu wodnego ppoż. DN 200 w szybie I stacji redukcyjnych na podszybiach poziom 713m, 838m i 950m w KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2022-06-03 2022-07-25 10:00
210. 67/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części do przenośników zgrzebłowych różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-05-30 2022-06-15 09:00
Legenda
- Current
- Archive