Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
181. 8/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów, rynien, nakryw oraz płyt drogowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-11-27 2023-12-14 09:00
182. 122/P/23 Drążenie przekopu C taśmowego poz. 1080 oraz rejonowej komory pomp C poz. 1080 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka” 2023-11-24 2023-12-27 11:00
183. 136/P/23 Wykonywanie wierceń otworów bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-11-21 2023-12-21 11:00
184. 6/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. zaworów odcinających, zwrotnych i redukcyjnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-11-21 2023-12-22 09:00
185. 128/P/23 Świadczenie w JSW S.A. KWK „Budryk” usługi eksploatacji, przeglądów i bieżących konserwacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na powierzchni zakładu oraz obsługi stacji wentylatorów głównych przy szybie V 2023-11-13 2023-12-11 11:00
186. 5/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych według normy PN-75/M-84543 lub równoważnej, łańcuchów gospodarczych według normy DIN 5685-1 lub równoważnej, łańcuchów górniczych kl. B ø 14x50 według norm PN-G-46701 i DIN 22252 lub równoważnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-11-10 2023-12-14 09:00
187. 123/P/23 Remont dla zakładów górniczych JSW S.A. ognioszczelnych wyłączników stycznikowych i zespołów transformatorowych o napięciu do 3,3 kV produkcji Zakładu Automatyki Przemysłowej A. Ozimiński 2023-11-07 2023-12-05 11:00
188. 103/P/23 Dostawa wozów do przewozu materiałów długich oraz dostawa i modernizacja platform do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" 2023-11-03 2023-12-01 11:00
189. 4/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłów kamienno-wapiennych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-11-03 2023-12-01 09:00
190. 37/P/23 Remont dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch "Borynia" podzespołów sekcji obudowy zmechanizowanej HYDROTECH-JZR-14/39 2023-10-30 2023-11-27 11:00
191. 3/PM/24 Dostawy do JSW S.A. KWK Pniówek elementów i części do przenośnika ścianowego struga ślizgowego (GH) PF 4/932 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-10-30 2023-11-29 09:00
192. 87/P/23 Świadczenie na rzecz Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych do urządzeń produkcji P.P.H.U. Martech-Plus Marcin Mistarz Sp. J. 2023-10-27 2023-11-27 11:00
193. 1/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. magnetytu w ilości 2 000 t z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-10-27 2023-11-24 09:00
194. 2/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników gładkich 1-108x380-1-20x9x14 łożysko 6204C3 w ilości 98 785 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-10-24 2023-11-29 09:00
195. 76/P/23 Wykonanie otworów rdzeniowych małośrednicowych w celu zbadania górotworu i zalegania pokładów węgla w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 2023-10-23 2023-11-20 11:00
196. 96/P/23 Przebudowa w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice obiegów szybu I na poziomie 850 m wraz z wykonaniem komory klimatyzacji oraz pracami towarzyszącymi na poz. 850 m 2023-10-23 2023-11-24 11:00
197. 100/P/23 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centralnej klimatyzacji o mocy min 10 MW z możliwością rozbudowy o 3 MW” w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” 2023-10-20 2023-11-29 11:00
198. 118/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 4 nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1000 mm 2023-10-16 2023-12-05 11:00
199. 105/P/23 Świadczenie dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” usługi w zakresie obsługi urządzeń obiegu wozów (jednostek) kopalnianych w rejonie budynku nadszybia szybu II 2023-10-16 2023-11-03 11:00
200. 90/P/23 Świadczenie na rzecz Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych, podzespołów, zespołów do kombajnów chodnikowych produkcji REMAG S.A. i FAMUR S.A. 2023-10-13 2023-11-17 11:00
201. 93/P/23 Dostawa poremontowego kombajnu chodnikowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-10-11 2023-11-13 11:00
202. 74/P/23 Regeneracja kół ciernych napędowych do napędów spalinowych i akumulatorowych kolejek podwieszanych dla Zakładów JSW S.A. 2023-10-09 2023-11-13 11:00
203. 84/P/23 Dostawa do KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” oraz Ruch „Zofiówka” dwóch ładowarek (koparek) wielonaczyniowych kołowych 2023-10-06 2023-11-06 11:00
204. 112/P/23 Najem poremontowego kombajnu chodnikowego o możliwości urabiania skał o wytrzymałości na ściskanie min. 90 MPa wraz z wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek” 2023-10-06 2023-11-20 11:00
205. 120/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych i niegazowanych oraz soków owocowych 100 % z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2023-10-04 2023-11-13 09:00
206. 114/P/23 Modernizacja maszyn wyciągowych szybu Iz przedz. płn. - wsch. i płd. - zach. wraz z transformatorem 6/0,5 kV 1000 kVA w JSW S.A. KWK „Borynia - Zofiówka - Bzie" Ruch „Zofiówka” 2023-10-03 2023-11-27 11:00
207. 121/PM/23 Dostawy do kopalń JSW S.A. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2023-10-03 2023-10-30 09:00
208. 108/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” sprężonego powietrza 2023-10-02 2023-10-26 11:00
209. 89/P/23 Wykonanie dla JSW S.A. KWK „Budryk” prac związanych z transportem oraz montażem i demontażem urządzeń 2023-09-29 2023-10-30 11:00
210. 106/P/23 Prace związane z konserwacją oraz naprawą kolejek podwieszanych i ciągników manewrowych z napędem własnym oraz zestawów i belek transportowych w wyrobiskach podziemnych dla JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-09-27 2023-10-24 11:00
Legenda
- Current
- Archive