Proceedings

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
181. - Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-10 2020-02-07 10:00
182. - Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-12-10 2020-01-08 09:00
183. - Dostawy do kopalń JSW S.A. strzemion SDS V29 oraz V32/36 według dokumentacji JSW S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-10 2020-01-08 09:00
184. - Dostawy do kopalń JSW S.A. kotew z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-10 2020-01-10 08:00
185. - Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-10 2020-01-09 09:00
186. - Montaże i demontaże sekcji obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką sterowniczą w podziemnych wyrobiskach JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice 2019-12-06 2020-01-02 10:00
187. - Dostawy do kopalń JSW S.A. stóp podporowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-03 2019-12-20 09:00
188. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rozjazdów torowych i ich części, (pakiet 20 pozycji) w łącznej ilości 78 kpl. i 179 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-03 2019-12-20 10:00
189. - Dostawy do kopalń JSW S.A. śrub hakowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-03 2019-12-19 09:00
190. - Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb wodnych do zapór przeciwwybuchowych wodnych oraz pojemników do zapór wodnych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-03 2020-01-08 09:00
191. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rozpór rurowych i regulowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-03 2019-12-17 09:00
192. - Dostawy do kopalń JSW S.A. preparatów do nawilżania pyłów węglowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-02 2019-12-20 09:00
193. - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych, ogniw złącznych oraz kompletnych tras łańcuchowych do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-02 2019-12-18 10:00
194. - dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-12-02 2019-12-19 09:00
195. - Dostawy do kopalń JSW S.A. części zamiennych do przenośników taśmowych dołowych PTGm-50/1000, MIFAMA, WAMPOL, INTERMET, SVT-1000 oraz reduktorów i przekładni FCK-BH-160 i KZT z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-29 2019-12-17 09:00
196. - Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych oraz ogniw łańcuchowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-29 2019-12-17 10:00
197. - Dostawy do kopalń JSW S.A. taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-23 09:00
198. - Dostawy do kopalń JSW S.A. mieszanin popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.82 oraz popiołów lotnych będących odpadami o kodzie 10.01.02 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-12 09:00
199. - Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych klejów do konsolidacji i wzmacniania górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-17 09:00
200. - Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 czarnych i ocynkowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-17 10:00
201. - Dostawy do kopalń JSW S.A. łączników kątowych oraz jarzm i strzemion SKN z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-16 09:00
202. - Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowych pian z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-28 2019-12-16 09:00
203. - Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych ZPMW oraz powierzchni kopalni w JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice 2019-11-22 2019-12-03 10:00
204. - Najem na 1090 dni kalendarzowych nowego kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie Ruch Zofiówka 2019-11-22 2019-12-18 10:00
205. - Najem 6 ciągników kolejek podwieszanych z napędem spalinowym wraz z zestawami transportowymi dla JSW S.A. KWK Pniówek 2019-11-22 2019-12-17 10:00
206. - Dostawy do kopalń JSW S.A. drewnianych elementów do wykonania stosów podpornościowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2019-11-21 2019-12-23 09:00
207. - Budowa w JSW S.A. KWK Budryk dwóch układów kogeneracyjnych z generatorami zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym 2019-11-19 2020-02-10 10:00
208. - Dostawa 4 nowych ciągników manewrowych spalinowych z kabinami wraz z zestawami transportowymi zabezpieczonymi wózkami hamulcowymi do prac manewrowych w strefach przyprzodkowych dla JSW S.A. KWK Pniówek 2019-11-18 2019-11-29 10:00
209. - Dostawa i zabudowa na odcinku 5750 m linii kablowej wiązkowej w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka 2019-11-15 2019-12-02 10:00
210. - Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2019-11-15 2019-12-02 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne