Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
451. 32/P/21 Utrzymanie ruchu ciągłego ośmiu pompowni pod ziemią w JSW S.A. KWK "Knurów - Szczygłowice" 2021-09-22 2021-10-18 10:00
452. 48/P/21 Kompleksowa obsługa szybu Foch II w JSW S.A. KWK „Knurów -Szczygłowice” 2021-09-15 2021-10-11 10:00
453. 52/P/21 Wykonywanie usług remontowych czujników do systemów kontroli zagrożeń metanowych i pożarowych dla potrzeb ruchowych zakładów JSW S.A. 2021-09-15 2021-10-11 10:00
454. 4/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. konstrukcji nośnych ceownikowych trasy (bez krążników) do przenośników B-1200 i PIOMA-1400 oraz elementów tras do przenośników GWAREK-1000, GWAREK-1200, GWAREK-1400 i PIOMA-1200 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-09-08 2021-10-15 09:00
455. 87/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. części do wciągników z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-09-08 2021-10-05 09:00
456. 39/P/21 Kompleksowa obsługa centralnej klimatyzacji do schładzania wyrobisk dołowych w JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2021-09-08 2021-10-15 10:00
457. 5/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników gładkich do przenośnika taśmowego B-1000 z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-09-08 2021-10-07 09:00
458. 53/P/21 Świadczenie usług w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na powierzchni zakładu głównego JSW S.A. KWK „Budryk” poza obiektami podstawowymi łącznie z urządzeniami Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla 2021-09-03 2021-09-30 10:00
459. 5/P/21 Kompleksowa obsługa placów składowych JSW S.A. KWK "Budryk" 2021-09-01 2021-09-17 10:00
460. 59/P/21 Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów pełnionych w dni robocze, soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy przez cały rok kalendarzowy przez lekarzy lub lekarzy wraz z ratownikami medycznymi, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego (..) JSW S.A. KWK „Borynia - Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2021-09-01 2021-09-16 10:00
461. 3/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur szybkoskrętnych i akcesoriów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-08-30 2021-11-05 09:00
462. 2/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. strzemion SDS V29 oraz V32/36 według dokumentacji JSW S.A. z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-08-27 2021-09-24 09:00
463. 30/P/21 Obsługa zwałów węgla dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” 2021-08-25 2021-09-20 10:00
464. 1/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów ogniwowych górniczych, tras łańcuchowych do przenośników zgrzebłowych oraz ogniw złącznych do łańcuchów ogniwowych górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-08-25 2021-09-21 09:00
465. 54/P/21 Wykonywanie otworów metanowych i otworów zabezpieczających w profilaktyce zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał na podstawie projektów dla kopalń JSW S.A. 2021-08-24 2021-09-20 10:00
466. 51/P/21 Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów pełnionych w dni robocze, soboty, niedziele oraz święta przez cały rok kalendarzowy przez lekarzy lub lekarza wraz z ratownikiem medycznym w celu zabezpieczenia pomocy medycznej w związku z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego w JSW S.A. KWK „Budryk” 2021-08-16 2021-08-31 09:00
467. 35/P/21 Świadczenie usług w zakresie wykonywania połączeń taśm przenośnikowych na powierzchni i pod ziemią w Zakładach JSW S.A. 2021-08-13 2021-09-14 09:00
468. 36/P/21 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawę części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych produkcji JOY GLOBAL (POLAND) dla Zakładów JSW S.A. 2021-08-09 2021-09-10 10:00
469. 42/P/21 Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów zespołów do kombajnów ścianowych produkcji FAMUR S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2021-08-09 2021-09-03 10:00
470. 43/P/21 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek" 2021-08-06 2021-08-26 10:00
471. 44/P/21 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy oraz badań dodatkowych dla pracowników JSW S.A. 2021-08-04 2021-08-19 10:00
472. 46/P/21 Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów pełnionych w dni robocze, soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy przez cały rok kalendarzowy, przez lekarzy lub lekarza wraz z ratownikiem medycznym, w celu zabezpieczenia pomocy medycznej w związku z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego JSW S.A. KWK 2021-07-28 2021-08-12 10:00
473. 47/P/21 Świadczenie całodobowych dyżurów pełnionych przez lekarzy lub lekarza i ratownika medycznego w przyszybowych punktach opatrunkowych położonych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów i Ruch Szczygłowice 2021-07-28 2021-08-12 09:00
474. 85/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. spoiw mineralno-cementowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2021-07-27 2021-09-06 09:00
475. 19/P/21 Remont górniczego wyciągu szybowego szybu I przedział wschodni w zakresie wykonania, dostawy i wymiany kół odciskowych czterolinowych dla KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2021-07-23 2021-08-20 10:00
476. 25/P/21 Kompleksowa obsługa w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” placów składowych i transportu wewnętrznego (w tym kopalnianej sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa należących do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” urządzeń przeładunkowych i transportowych. 2021-07-21 2021-08-18 10:00
477. 41/P/21 Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów pełnionych w dni robocze, soboty, niedziele oraz święta przez cały rok kalendarzowy przez lekarzy lub lekarzy wraz z ratownikami medycznymi, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, w celu zabezpieczenia pomocy medycznej w związku z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWK 2021-07-21 2021-08-04 10:00
478. 34/P/21 Świadczenie całodobowych dyżurów pełnionych w dni robocze, soboty, niedziele oraz święta przez cały rok kalendarzowy, przez lekarzy lub lekarzy wraz z ratownikami medycznymi w miejscu wyznaczonym przez KRZG, w celu zabezpieczenia pomocy medycznej w związku z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego JSW S.A. KWK "Pniówek" 2021-07-14 2021-07-28 10:00
479. 84/PM/21 Dostawy do JSW S.A. KWK ,,Budryk” skipów 35MG wraz z zadaszeniem zabezpieczającym z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-07-14 2021-07-29 09:00
480. 83/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. stojaków hydraulicznych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2021-07-14 2021-07-30 09:00
Legenda
- Current
- Archive