Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
481. 5/P/22 Wykonanie modernizacji obwodów wzbudzenia, sterowania i aparatury kontrolno-pomiarowej stacji wentylatorów głównych przy szybie IV JSW S.A. KWK „Pniówek” 2022-05-06 2022-06-06 10:00
482. 14/P/22 Dostawa sprężonego powietrza do JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2022-05-04 2022-06-10 10:00
483. 23/P/22 Świadczenie na rzecz Zakładów JSW S.A. serwisu technicznego wraz z dostawą części zamiennych, podzespołów i zespołów do maszyn i urządzeń produkcji Becker - Warkop Sp. z o.o. 2022-05-04 2022-08-23 10:00
484. 22/P/22 Obsługa, konserwacja, przeglądy, naprawy oraz okresowe kontrole techniczne rozdzielni, rozdzielnic dołowych 6kV, urządzeń elektrycznych układów głównego odwadniania na poz. 713 i 950 oraz pompowni pomocniczej na poz. 838 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2022-04-20 2022-05-17 10:00
485. 12/P/22 Świadczenie usług w zakresie badań rzeczoznawczych oraz pomiarów specjalistycznych maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A. 2022-04-20 2022-05-20 10:00
486. 58/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. strzemion SDS V32/36 według dokumentacji JSW S.A. w ilości 488 904 szt. z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-04-19 2022-05-12 09:00
487. 3/P/22 Rozbudowa w JSW S.A. KWK „Budryk” powierzchniowej stacji klimatyzacji centralnej przy szybie VI do schładzania wyrobisk dołowych z zastosowaniem zawiesiny lodowej 2022-04-13 2022-06-13 10:00
488. 25/P/22 Wykonanie remontu kombajnu ścianowego typu JOY 4LS22 LWS 600 dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” 2022-04-13 2022-05-05 10:00
489. 59/PM/22 Dostawy do KWK Budryk lin Casar Starplast lub równoważnych wraz z adaptacją zawieszeń (pakiet 2 pozycje) w łącznej ilości 49 560 kg z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-04-12 2022-04-27 09:00
490. 11/P/22 Remont górniczego wyciągu szybowego szybu IVz w zakresie dostawy i wymiany dolnego zestawu kół 2 – linowych Ø 5000 w JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka” Ruch „Zofiówka” 2022-04-12 2022-05-27 10:00
491. 17/P/22 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy oraz badań dodatkowych dla pracowników JSW S.A. 2022-04-06 2022-04-22 10:00
492. 1/P/22 Najem jedenastu kombajnów chodnikowych wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” 2022-04-04 2022-05-13 10:00
493. 16/P/22 Drążenie upadowej taśmowej zachodniej do poz. 1120 m w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2022-03-30 2022-04-19 10:00
494. 20/P/22 Kompleksowa obsługa w JSW S.A. KWK „Pniówek” urządzeń oraz instalacji powierzchniowych i dołowych służących do wytwarzania i opuszczania do zrobów ścian wyrobisk górniczych mieszaniny odpadów (...) 2022-03-29 2022-04-15 09:00
495. 6/P/22 Leasing finansowy na okres 730 dni sześciu nowych ciągników kolejek podwieszanych z napędem spalinowym wraz z zestawami transportowymi dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2022-03-28 2022-05-06 10:00
496. 2/P/22 Leasing finansowy na okres 730 dni dwóch ciągników podwieszonych akumulatorowych z kabinami wraz z dwoma kompletnymi zestawami transportowymi dla JSW S.A. KWK "Budryk" 2022-03-28 2022-04-25 09:00
497. 56/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. osprzętu do iniekcji górotworu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-03-25 2022-04-20 09:00
498. 15/P/22 Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS20 dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2022-03-18 2022-04-06 10:00
499. 30/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. koryt i rynien do przenośników zgrzebłowych różnego typu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-03-18 2022-04-05 09:00
500. 13/P/22 Najem na okres 640 dni kombajnu ścianowego wraz z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK „Pniówek”. 2022-03-15 2022-04-04 10:00
501. 13/P/22 Najem na okres 640 dni kombajnu ścianowego wraz z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK „Pniówek”. 2022-03-15 2022-03-16 07:19
502. 84/P/21 Świadczenie usług w zakresie remontu górniczych silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej dla potrzeb ruchowych Zakładów JSW S.A. 2022-03-15 2022-04-11 10:00
503. 47/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów tras kolejek podwieszonych ZD24D/130M, P-80, P-130, Neuhauser, BOWA/KGO, 120 kN z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-03-15 2022-04-11 09:00
504. 55/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. łączników kątowych, jarzm i strzemion SKN oraz strzemion kątowych SP1 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-03-14 2022-03-31 09:00
505. 4/P/22 Najem kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania zanożowego kombajnu ścianowego oraz chłodzenia podzespołów kombajnu dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Knurów 2022-03-08 2022-03-31 10:00
506. 50/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-03-07 2022-04-01 09:00
507. 8/P/22 Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” 2022-03-04 2022-03-25 10:00
508. 46/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi i zaczepów trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-03-04 2022-03-21 09:00
509. 52/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2022-03-03 2022-05-12 09:00
510. 54/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. pyłu kamienno-wapiennego zwykłego w ilości 11 484 t z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2022-03-01 2022-03-29 09:00
Legenda
- Current
- Archive