Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
481. 06/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-10-23 2020-11-20 09:00
482. 04/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. łączników kątowych oraz jarzm i strzemion SKN z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-21 2020-11-05 08:00
483. 12/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-19 2020-11-03 09:00
484. 02/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. złączy do szycia taśm przenośnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-10-16 2020-10-30 09:00
485. 03/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 czarnych i ocynkowanych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-16 2020-11-02 09:00
486. 38/P/20 Wykonywanie wierceń otworów małośrednicowych bezrdzeniowych w JSW S.A. KWK Budryk 2020-10-16 2020-11-13 10:00
487. 29/P/20 Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK Borynia –Zofiówka Ruch Borynia 2020-10-13 2020-11-06 09:00
488. 43/P/20 Kompleksowa obsługa placów magazynowych oraz utrzymanie czystości na placach, drogach i terenach zielonych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” 2020-10-09 2020-10-28 10:00
489. 01/PM/21 Dostawy do kopalń JSW S.A strzemion SDS V29 oraz V32/36 według dokumentacji JSW S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-10-07 2020-10-23 09:00
490. 41/P/20 Świadczenie usług w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na powierzchni zakładu głównego JSW S.A. KWK Budryk poza obiektami podstawowymi łącznie z urządzeniami Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla 2020-10-02 2020-12-07 10:00
491. 39/P/20 Dostawa do JSW S.A. KWK Pniówek trzech klatek czteropiętrowych 2020-09-25 2020-11-02 09:00
492. 45/P/20 Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzeń do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego dla Zakładów JSW S.A. 2020-09-22 2020-10-05 10:00
493. 44/P/20 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na obsługę i dyskonto akredytyw obcych dla rozliczeń transakcji zawieranych z kontrahentami JSW S.A. 2020-09-14 2020-10-01 09:00
494. 33/P/20 Wykonanie remontu ciągu suszarniczego nr 4 w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla potrzeb JSW S.A. KWK Pniówek 2020-09-14 2020-10-22 10:00
495. 36/P/20 Obsługa zwałów węgla JSW S.A. KWK Pniówek 2020-09-08 2020-09-21 10:00
496. 37/P/20 Prace związane z formowaniem i utrzymaniem zwałów węgla, obsługą punktów załadunkowych oraz wybieraniem materiału z osadników ziemnych dla JSW S.A. KWK Knurów – Szczygłowice Ruch Szczygłowice z wykorzystaniem elektronicznego systemu 2020-08-28 2020-09-14 10:00
497. 83/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A szyn pośrednich, podkładek i łubków do szyn z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-08-18 2020-09-04 09:00
498. 86/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-08-11 2020-08-27 09:00
499. 84/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. odzieży roboczej z terminem realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-08-07 2020-08-21 09:00
500. 81/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. rękawic ochronnych z terminem realizacji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-07-30 2020-08-17 09:00
501. 85/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych, półmasek P2 z/z z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 roku. 2020-07-29 2020-08-12 09:00
502. 82/P/WRP/20 dostawy do kopalń JSW S.A. okładzin żelbetowych, betonitów prostopadłościennych oraz nakryw z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2020-07-22 2020-08-07 09:00
503. 25/P/20 Najem kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania zanożowego kombajnu ścianowego oraz chłodzenia podzespołów kombajnu dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 2020-07-10 2020-07-28 09:00
504. 31/P/20 Świadczenie usług serwisu technicznego, dostawę części, podzespołów oraz zespołów do maszyn i urządzeń produkcji REMAG S.A. i FAMUR S.A. dla Zakładów JSW S.A. 2020-06-30 2020-07-22 10:00
505. 77/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. worków do transportu materiałów sypkich, rękawów do wykładki mechanicznej, pojemników do budowy pasów podpornościowo-izolacyjnych, tkaniny podsadzkowej polipropylenowej, tkaniny jutowej, tkaniny i folii wentylacyjnej 2020-06-30 2020-08-03 09:00
506. 30/P/20 Dostawa azotu pozyskiwanego z powietrza atmosferycznego dla Zakładów JSW S.A. 2020-06-29 2020-07-13 10:00
507. 17/P/20 Budowa układów kogeneracyjnych z generatorami o łącznej mocy 16 MW zasilanych gazem z odmetanowania kopalni wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania oraz przeglądami i obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym w JSW S.A. KWK 2020-06-24 2020-09-09 10:00
508. 22/P/20 Kompleksowa obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni oraz punktów wydawania sprzętu strzałowego i zapalarek, metanomierzy, mierników wielogazowych, baterii i pilotów do kombajnów, radiotelefonów, półmasek 2020-06-24 2020-07-20 10:00
509. 75/P/WRP/20 Dostawy do kopalń JSW S.A. wód źródlanych gazowanych, stołowych gazowanych, mineralnych gazowanych oraz niegazowanych i soków owocowych 100 % z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2020-06-18 2020-07-06 09:00
510. 28/P/20 Drążenie wytycznej S równoległej poz. 1080, objazdu szybu IIz poz. 1080, podszybia szybu IIz na N poz. 1080 oraz wykonanie przebudowy wytycznej S równoległej i podszybia szybu IIz na S poz. 1080 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka 2020-06-12 2020-06-26 10:00
Legenda
- Current
- Archive