Advertisement of auctions

No. Name of the auction Numer aukcjii Date of publication Deadline for applications Date and time of the auction
1 . 377/INW/23 Zakup i dostawa urządzeń współpracujących ze Zintegrowanym Systemem Bezpieczeństwa CST dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia” i Ruch „Bzie”. 2023-09-26 2023-10-03 23:59 2023-10-10 11:00
2 . 362/INW/23 Zakup wraz z dostawą nowego mieszalnika do wytwarzania mieszanin górniczych i piany antypirogenicznej dla potrzeb ruchowych JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Borynia 2023-09-26 2023-10-03 23:59 2023-10-10 12:00
3 . 753/A/23 Chlorek cynku krystaliczny 2023-09-26 2023-09-29 23:59 2023-10-05 10:00
4 . 756/A/23 Części do wiertnic oraz zawór krzyżowy 2023-09-26 2023-09-29 23:59 2023-10-05 09:00
5 . 374/INW/23 - Zakup wraz z dostawą 10 szt. opylaczy typu SMYK lub równoważnych z napędem hydraulicznym dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice 2023-09-26 2023-10-02 23:59 2023-10-09 10:00
6 . 755/A/23 - Rury szybkoskrętne i akcesoria do rur 2023-09-25 2023-09-28 23:59 2023-10-03 10:00
7 . 754/A/23 - Pianki, silikony, masy uszczelniające i wypełniające 2023-09-25 2023-09-28 23:59 2023-10-04 10:00
8 . 751/A/23 - Stropnice podporowo-kotwiowe V29 2023-09-25 2023-09-28 23:59 2023-10-03 11:00
9 . 752/A/23 Pochłaniacz dwutlenku węgla 28 nr rys. 3-9-0/3 2023-09-25 2023-09-28 23:59 2023-10-04 09:00
10 . 367/INW/23 - Budowa miejsc postojowych wzdłuż drogi w rejonie istniejącego parkingu na Ruchu Knurów w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice 2023-09-25 2023-10-02 23:59 2023-10-09 11:00
11 . 375/INW/23 - Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomp wirowych dla JSW S.A. KWK Budryk 2023-09-22 2023-09-29 23:59 2023-10-06 10:00
12 . 372/INW/23 - Zakup wraz z dostawą 4 szt. powietrzno-wodnych zapór przeciwpyłowych dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów. 2023-09-22 2023-09-27 23:59 2023-10-03 10:00
13 . 149/R/23 - Wykonanie wymiany odrzwi obudowy przekopu F równoległego poz. 1080 i wytycznej S równoległej poz. 1080 w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Zofiówka” 2023-09-20 2023-09-27 23:59 2023-10-05 12:00
14 . 026/BZIE/23 Wykonywanie usług w zakresie przeglądów, napraw, remontów i legalizacji sprzętu będącego na wyposażeniu Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego dla potrzeb KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie” i Ruch „Zofiówka”. 2023-09-20 2023-09-29 12:00 2023-10-05 10:00
15 . 369/INW/23 - Dostawa fabrycznie nowej lokomotywy torowej spalinowej na tor 900 mm dla KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice 2023-09-20 2023-09-27 23:59 2023-10-04 10:00
16 . 361/INW/23- Zakup i dostawa kompresora Mariner 320 E dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego JSW S.A KWK „Budryk” 2023-09-26 2023-09-27 23:59 2023-10-04 10:00
17 . 366/INW/23 - Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego KWK Pniówek 2023-09-25 2023-09-28 23:59 2023-10-05 11:00
18 . 371/INW/23 Dostawa spawarek dla JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice”. 2023-09-26 2023-09-29 23:59 2023-10-06 12:00
19 . 368/INW/23 - Zakup wraz z dostawą spągoładowarki na podwoziu gąsienicowym dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Borynia”. 2023-09-26 2023-09-28 23:59 2023-10-03 10:00
20 . 025/BZIE/23 Wykonanie projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Bzie-Dębina2-Zachód” wg stanu zasobów na31.12.2022r. wraz z wnioskiem o zmianę koncesji nr 15/2008 na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Bzie-Dębna 2-Zachód” oraz wykonanie Projektu Zagospodarowania Złoża węgla kamiennego „Bzie Dębina 1-Zachód” wg stanu zasobów na 31.12.2022r. wraz z wnioskiem o zmianę koncesji nr 2/2019 na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Bzie-Dębina 1-Zachód” dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch „Bzie”. 2023-09-19 2023-09-26 12:00 2023-09-29 10:00
21 . 365/INW/23 - dostawa fabrycznie nowej kolejki podwieszonej spalinowej o sile uciągu min. 120 kN dla KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice. 2023-09-26 2023-10-02 23:59 2023-10-09 10:00
22 . 370/INW/23 - Zakup i dostawa dwóch systemów sterowania, monitoringu i wizualizacji wentylatorów lutniowych dla JSW S.A. KWK Budryk 2023-09-19 2023-09-26 23:59 2023-10-03 10:00
23 . Sprzedaż złomu kolorowego z Zakładów JSW S.A. w okresie listopad – grudzień 2023r. (na podstawie „Regulaminu postępowania przetargowego na sprzedaż złomu JSW S.A.” obowiązującego od 01.12.2020 r.) 2023-09-18 2023-10-02 23:59 2023-10-06 09:00
24 . Sprzedaż złomu stalowego z Zakładów JSW S.A. w okresie listopad-grudzień 2023 r. (na podstawie „Regulaminu postępowania przetargowego na sprzedaż złomu JSW S.A.” obowiązującego od 01.12.2020 r.) 2023-09-18 2023-09-29 23:59 2023-10-05 09:00
25 . 740-2/A/23 - Narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi 2023-09-21 2023-09-29 23:59 2023-10-06 13:00
26 . 740-1/A/23 - Narzędzia i akcesoria do elektronarzędzi 2023-09-21 2023-09-29 23:59 2023-10-06 11:00
27 . 359/INW/23 - Zakup i dostawa „Systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego” dla JSW S.A. KWK „Budryk” 2023-09-25 2023-10-04 23:59 2023-10-10 10:00
28 . 135/R/23 – Świadczenie usług serwisowych urządzeń elektrycznych produkcji „APATOR MINING” dla Zakładów JSW S.A. na okres 12 miesięcy 2023-09-11 2023-09-26 23:59 2023-09-29 11:00
29 . 373/INW/23 - Zakup pomp odwadniających na potrzeby JSW S.A. KWK Pniówek. 2023-09-25 2023-09-29 23:59 2023-10-06 10:00